Sygnatury

„Sygnaturka” to blok tekstu, który jest automatycznie dodawany do każdej wysyłanej wiadomości, zarówno do nowych wiadomości, jak również odpowiedzi na wiadomości przychodzące. Są one zazwyczaj używane do dostarczenia dodatkowych informacji kontaktowych, określeń prawnych lub innych szablonowych informacji odpowiednich dla danej wiadomości. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i używać sygnaturek w Thunderbirdzie.

O sygnaturkach

Sygnaturka e-mailowa może wyglądać tak:

Jan Kowalski
Przedstawiciel
Wielka Przykładowa Korporacja

Aby utworzyć sygnaturkę:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij Thunderbird, wybierzNarzędziaEdycja i wybierz Konfiguracja kont…. Zostanie otworzone okno konfiguracji kont.
 2. W panelu po lewej stronie okna wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć sygnaturkę.
 3. W sekcji Sygnaturka znajdującej się po prawej stronie okna, wprowadź treść swojej sygnaturki lub wskaż plik, z którego będzie wczytywana.
 4. Naciśnij przycisk OK, by zapisać sygnaturkę i zamknąć okno konfiguracji kont.

signature1

Jeśli masz kilka kont e-mail, musisz skonfigurować sygnaturki oddzielnie dla każdego konta.

Sygnaturki tekstowe

Aby skonfigurować sygnaturkę tekstową, w polu Sygnaturka wpisz tekst, który chcesz dołączyć do każdej wysyłanej wiadomości. Sygnaturki tekstowe działają zarówno w wiadomościach sformatowanych jako tekst, jak i HTML.

signature2

Tak przygotowana sygnaturka będzie w wiadomości wyglądała następująco:

signature3

Sygnaturki HTML

Aby użyć w sygnaturce formatowania HTML, należy zaznaczyć funkcję Używaj HTML i sformatować tekst sygnaturki odpowiednimi znacznikami HTML. Jeśli wysyłasz wiadomości w formacie tekstowym, znaki zostaną zastąpione znacznikami HTML.

signature4

Tak przygotowana sygnaturka będzie w wiadomości wyglądała następująco:

signature5

Jeżeli wysyłasz wiadomości raczej w formacie tekstowym niż w HTML-owym, znaki tekstu zostaną zastąpione przez znaczniki HTML

Sygnaturki przechowywane w plikach

Można zamiast sygnaturki tekstowej dołączyć plik zawierający sygnaturkę:

 1. Zaznacz Używaj treści z pliku i naciśnij przycisk Wybierz.
 2. Wybierz żądany plik zawierający sygnaturkę.

Plik może zawierać zwykły tekst, jak również tekst w formacie HTML. Jeśli masz sygnaturkę w formacie HTML, program pocztowy adresata wiadomości musi być w stanie wyświetlić wiadomości w formacie HTML. Jeśli ma tę możliwość zablokowaną, sygnaturka będzie wyświetlana w formacie tekstowym, a obrazki nie będą wyświetlane.

Do tworzenia plików sygnaturek można wykorzystać kompozytora Thunderbirda. Utwórz w Thunderbirdzie nową wiadomość w formacie HTML:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Plik, wskaż Utwórz i wybierz Wiadomość. Zostanie otworzone okno tworzenia wiadomości.
 2. Upewnij się, że pasek narzędzi formatowania jest wyświetlany.

  signature8

  Jeśli nie jest wyświetlany, będziesz tworzyć wiadomość w formacie tekstowym, a nie HTML. Aby zmienić na format HTML:
  1. Na górze okna tworzenia wiadomości kliknij menu Opcje, wskaż Wyślij wiadomość jako i wybierz Tylko HTML.
 3. Zredaguj i sformatuj sygnaturkę zgodnie z życzeniem. Liczne funkcje formatowania są dostępne w menu Wstaw i Format znajdujących się na górze okna lub z menu przycisków znajdujących się na pasku narzędzi formatowania.

  signature6

 4. Na górze okna kliknij menu Plik, wskaż Zapisz jako i wybierz Plik. Zostanie otworzone okno zapisu wiadomości.
 5. Podaj nazwę pliku, sprawdź czy wybranym typem zapisu jest Pliki HTML i naciśnij przycisk Zapisz.
 6. Zamknij okno wiadomości bez zapisywania jej.
 7. Otwórz konfigurację kont – Narzędzia » Konfiguracja kont… i z panelu po lewej stronie okna wybierz konto.
 8. Po prawej stronie okna w sekcji Sygnaturka: zaznacz Używaj treści z pliku, naciśnij przycisk Wybierz…, przejdź do utworzonego pliku i go zaznacz.

Dołączanie plików graficznych do sygnaturek

Aby do sygnaturki dołączyć plik graficzny ze swojego komputera, wykonaj powyżej opisane czynności, by utworzyć sygnaturę w formacie HTML. Podczas tworzenia zawartości sygnaturki, z menu Wstaw znajdującego się na górze okna lub z przycisku na pasku narzędzi formatowania wybierz Obrazek…, by wybrać odpowiedni plik graficzny.

signature7

Skorzystaj z tego okna dialogowego, by określić inne właściwości obrazka, takie jak rozmiar, odnośnik, umiejscowienie w odniesieniu do tekstu itp.

Można również wybrać obrazek znajdujący się na serwerze sieciowym i przesłać go jako załącznik. Wystarczy podać adres URL obrazka w polu, w którym zwykle podaje się nazwę pliku. Jeśli zaznaczysz funkcję Dołącz ten obrazek do wiadomości, obrazek zostanie dołączony jako załącznik. Jeśli nie dołączysz obrazka, odbiorca wiadomości będzie musiał mieć połączenie z internetem, by wyświetlić ten obrazek. Ponadto należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa wiele osób konfiguruje programy pocztowe, aby blokowały zdalną zawartość, co uniemożliwia wyświetlanie grafik, o ile nie zostały dołączone do wiadomości.

Używanie wizytówek vCard

vCard to standard formatu plików używany do tworzenia elektronicznych wizytówek. Wizytówki vCard mogą zawierać informacje o personaliach, adresowe, telefoniczne, adresy internetowe, loga, fotografie i inne. Jeżeli wiadomość przychodząca zawiera plik vCard w załączniku, Thunderbird wyświetli jego zawartość jako sygnaturkę. Można skonfigurować Thunderbirda, by dołączał wizytówkę vCard do wiadomości wychodzących – automatycznie lub osobno dla każdej wiadomości. Szczegółowo opisano to w artykule Jak korzystać z wizytówek (vCard).

Umiejscowienie sygnaturki w wiadomości

Gdy odpowiadasz na wiadomość, domyślnie sygnaturka będzie wyświetlana na końcu wiadomości pod cytowanym tekstem. Aby zmienić miejsce wyświetlania, wybierz NarzędziaEdycja | Konfiguracja kont | <konto> | Tworzenie. Z menu rozwijanego Podczas tworzenia odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość, a następnie wybierz rozpocznij odpowiedź powyżej cytowanego tekstu. Uaktywni się opcja Dołączaj sygnaturkę, z menu której wybierz opcję poniżej odpowiedzi (ponad cytowanym tekstem).

To ustawienie można konfigurować dla każdego konta i dla każdej tożsamości.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji