Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem w Firefoksie.

Sprawdzenie ustawień wyświetlania strony w Firefoksie

Jeśli strona otwarta w Firefoksie nie jest poprawnie drukowana:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Drukuj. Otworzy się okno podglądu wydruku.
  Print Fx29 Win
 2. W oknie podglądu wydruku upewnij się, że opcja Skala ma wartość Dostosuj do szerokości strony.
 3. Upewnij się, że orientacja druku ma wartość Pionowa.
 4. Kliknij Ustawienia strony.... Otworzy się okno ustawień strony.
 5. W oknie ustawień strony, kliknij kartę Marginesy oraz nagłówek i stopka.
 6. W sekcji Marginesy upewnij się, że są ustawione ich odpowiednie wartości (domyślne ustawienia to 12,7 mm lub 0,5 cala).
 7. Kliknij OK by zamknąć okno ustawień strony i powrócić do okna podglądu wydruku.
 8. W oknie podglądu wydruku kliknij Drukuj.... Pojawi się okno drukowania.
 9. Upewnij się, że w polu Nazwa widoczna jest prawidłowa nazwa drukarki.
 10. Upewnij się, że nie jest wybrana opcja Drukuj do pliku.

Jeśli którekolwiek z ustawień zostało przez ciebie zmienione, spróbuj ponownie wydrukować stronę. Jeśli problemy nie ustąpiły, przejdź do sugestii poniżej.

Sprawdzenie ustawień wyświetlania strony w Firefoksie

Jeśli strona otwarta w Firefoksie nie jest poprawnie drukowana:

 1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Drukuj. Otworzy się okno podglądu wydruku.
 2. W oknie podglądu wydruku upewnij się, że opcja Skala ma wartość Dostosuj do szerokości strony.
 3. Upewnij się, że orientacja druku ma wartość Pionowa.
 4. Kliknij Drukuj. Pojawi się okno drukowania.
 5. Upewnij się, że w polu Nazwa widoczna jest prawidłowa nazwa drukarki.
 6. Kliknij kartę Ustawienia strony tab. Upewnij się, że marginesy są prawidłowo ustawione (ich domyślne ustawienia to 12,7 mm lub 0,5 cala).

Jeśli którekolwiek z ustawień zostało przez ciebie zmienione, spróbuj ponownie wydrukować stronę. Jeśli problemy nie ustąpiły, przejdź do sugestii poniżej.

Sprawdzenie innych przeglądarek i drukarek

Możesz sprawdzić czy problem wywoływany jest przez Firefoksa, twoją drukarkę, lub też stronę którą próbujesz wydrukować:

 • Sprawdź, czy inne przeglądarki (na przykład Internet ExplorerSafariEpiphany) mogą poprawnie wydrukować pożądaną stronę.

Jeśli strona nie jest drukowana poprawnie z innej przeglądarki:

 • Problem może być spowodowany przez twoją drukarkę: jeśli masz dostęp do innej drukarki, spróbuj wydrukować na niej pożądaną stronę. Jeśli druga drukarka drukuje stronę poprawnie, zaktualizuj sterownik pierwszej, problematycznej drukarki za pośrednictwem oficjalnej strony jej producenta.
 • Problem może być spowodowany przez stronę, którą próbujesz wydrukować. Skontaktuj się w tej sprawie z jej administracją.

Jeśli strona drukowana jest poprawnie w innej przeglądarce, przejdź do sugestii poniżej.

Przywrócenie domyślnych ustawień drukarki w Firefoksie

Większość problemów z drukowaniem można rozwiązać przywracając domyślne ustawienia w Firefoksie:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Szukaj, wpisz print_printer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na opcji print_printer i wybierz Resetuj.
 4. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

Kiedy ponownie uruchomisz Firefoksa, spróbuj wydrukować sprawiającą problemy stronę.

Uwaga: W starszych wersjach Firefoksa ustawienie to nosiło nazwę print.print_printer. Może ono wciąż być obecne w preferencjach, poza nową (wymienioną powyżej) nazwą. Możesz usunąć starszą wersję tego ustawienia klikając prawym przyciskiem myszyklikając myszą podczas trzymania klawisza Control i wybierając opcję Resetuj. Musisz następnie zamknąć i ponownie uruchomić Firefoksa i spróbować coś wydrukować. Starsza wersja ustawienia nie pojawi się ponownie, powinna być widoczna tylko jego nowsza wersja.

Przywrócenie domyślnego stanu wszystkich ustawień drukowania w Firefoksie

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły, możesz spróbować zresetować wszystkie ustawienia drukowania w Firefoksie:

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk New Fx Menu , a następnie przycisk pomocy Help-29 Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. W folderze z profilem, skopiuj plik prefs.js do innego folderu by stworzyć jego kopię zapasową.
 4. Otwórz oryginalny plik prefs.js w edytorze tekstu (na przykład WordPadTextEditEmacs).
 5. W otwartym pliku prefs.js usuń wszystkie linijki tekstu zaczynające się od print_ i zapisz zmiany w pliku.

Jeśli coś pójdzie nie tak po otwarciu Firefoksa, zamknij go ponownie i nadpisz zmieniony plik prefs.js za pomocą utworzonej kopii zapasowej.

Zmiana domyślnej czcionki

Czcionka Times New Roman może nie być poprawnie rozpoznawana przez twoją drukarkę. Zmień domyślną czcionkę na podobną, na przykład Trebuchet MS:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Treść.Ogólne i przejdź do sekcji Język i wygląd.
 3. W sekcji Czcionki i kolory, wybierz Trebuchet MS jako domyślną czcionkę.
 4. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.