Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rozwiazywania problemów z drukowaniem w Firefoksie.

Sprawdzenie ustawień wyświetlania strony w Firefoksie

Jeśli strona otwarta w Firefoksie nie jest poprawnie drukowana:

 1. Kliknij przycisk Firefox znajdujący się u góry okna Firefoksa, przejdź do menu Drukuj... i wybierz Podgląd wydruku.Kliknij menu Plik i wybierz Podgląd wydruku.Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Drukuj. Otworzy się okno podglądu wydruku.
 2. W oknie podglądu wydruku upewnij się, że opcja Skala ma wartość Dostosuj do szerokości strony.
 3. Upewnij się, że orientacja druku ma wartość Pionowa.
 4. Kliknij Ustawienia strony.... Otworzy się okno ustawień strony.
 5. W oknie ustawień strony, kliknij kartę Marginesy oraz nagłówek i stopka.
 6. W sekcji Marginesy upewnij się, że są ustawione ich odpowiednie wartości (domyślne ustawienia to 12,7 mm lub 0,5 cala).
 7. Kliknij OK by zamknąć okno ustawień strony i powrócić do okna podglądu wydruku.
 8. W oknie podglądu wydruku kliknij Drukuj.... Pojawi się okno drukowania.
 9. Upewnij się, że w polu Nazwa widoczna jest prawidłowa nazwa drukarki.
 10. Upewnij się, że nie jest wybrana opcja Drukuj do pliku.

Jeśli którekolwiek z ustawień zostało przez ciebie zmienione, spróbuj ponownie wydrukować stronę. Jeśli problemy nie ustąpiły, przejdź do sugestii poniżej.

Sprawdzenie ustawień wyświetlania strony w Firefoksie

Jeśli strona otwarta w Firefoksie nie jest poprawnie drukowana:

 1. Kliknij menu Plik i wybierz Podgląd wydruku.Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Drukuj. Otworzy się okno podglądu wydruku.
 1. W oknie podglądu wydruku upewnij się, że opcja Skala ma wartość Dostosuj do szerokości strony.
 2. Upewnij się, że orientacja druku ma wartość Pionowa.
 3. Kliknij Drukuj. Pojawi się okno drukowania.
 4. Upewnij się, że w polu Nazwa widoczna jest prawidłowa nazwa drukarki.
 5. Kliknij kartę Ustawienia strony tab. Upewnij się, że marginesy są prawidłowo ustawione (ich domyślne ustawienia to 12,7 mm lub 0,5 cala).

Jeśli którekolwiek z ustawień zostało przez ciebie zmienione, spróbuj ponownie wydrukować stronę. Jeśli problemy nie ustąpiły, przejdź do sugestii poniżej.

Sprawdzenie innych przeglądarek i drukarek

Możesz sprawdzić czy problem wywoływany jest przez Firefoksa, twoją drukarkę, lub też stronę którą próbujesz wydrukować:

 • Sprawdź, czy inne przeglądarki (na przykład Internet ExplorerSafariEpiphany) mogą poprawnie wydrukować pożądaną stronę.

Jeśli strona nie jest drukowana poprawnie z innej przeglądarki:

 • Problem może być spowodowany przez twoją drukarkę: jeśli masz dostęp do innej drukarki, spróbuj wydrukować na niej pożądaną stronę. Jeśli druga drukarka drukuje stronę poprawnie, zaktualizuj sterownik pierwszej, problematycznej drukarki za pośrednictwem oficjalnej strony jej producenta.
 • Problem może być spowodowany przez stronę, którą próbujesz wydrukować. Skontaktuj się w tej sprawie z jej administracją.

Jeśli strona drukowana jest poprawnie w innej przeglądarce, przejdź do sugestii poniżej.

Przywrócenie domyślnych ustawień drukarki w Firefoksie

Większość problemów z drukowaniem można rozwiązać przywracając domyślne ustawienia w Firefoksie:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Szukaj, wpisz print_printer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na opcji print_printer i wybierz Resetuj.
 4. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

Kiedy ponownie uruchomisz Firefoksa, spróbuj wydrukować sprawiającą problemy stronę.

Uwaga: W starszych wersjach Firefoksa ustawienie to nosiło nazwę print.print_printer. Może ono wciąż być obecne w preferencjach, poza nową (wymienioną powyżej) nazwą. Możesz usunąć starszą wersję tego ustawienia klikając prawym przyciskiem myszyklikając myszą podczas trzymania klawisza Control i wybierając opcję Resetuj. Musisz następnie zamknąc i ponownie uruchomić Firefoksa i spróbować coś wydrukować. Starsza wersja ustawienia nie pojawi się ponownie, powinna być widoczna tylko jego nowsza wersja.

Przywrócenie domyślnego stanu wszystkich ustawień drukowania w Firefoksie

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły, możesz spróbować zresetować wszystkie ustawienia drukowania w Firefoksie:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. W folderze z profilem, skopiuj plik prefs.js do innego folderu by stworzyć jego kopię zapasową.
 4. Otwórz oryginalny plik prefs.js w edytorze tekstu (na przykład WordPadTextEditEmacs).
 5. W otwartym pliku prefs.js usuń wszystkie linijki tekstu zaczynające się od print_ i zapisz zmiany w pliku.

Jeśli coś pójdzie nie tak po otwarciu Firefoksa, zamknij go ponownie i nadpisz zmieniony plik prefs.js za pomocą utworzonej kopii zapasowej.

Zmiana domyślnej czcionki

Czcionka Times New Roman może nie być poprawnie rozpoznawana przez twoją drukarkę. Zmień domyślną czcionkę na podobną, na przykład Trebuchet MS:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje….Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje….

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.

 2. Wybierz panel Treść.
 3. W sekcji Czcionki i kolory, wybierz Trebuchet MS jako domyślną czcionkę.
 4. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.