Powiadomienia Web Push w Firefoksie

Technologia Web Push umożliwia stronom internetowym powiadamianie użytkowników o nowych wiadomościach i aktualizacjach zawartości strony. Kiedy Firefox jest uruchomiony witryny, którym udzielono na to zezwolenia, mogą przesyłać powiadomienia do przeglądarki i wyświetlać je na ekranie. Powiadomienia są wyświetlane tylko po naciśnięciu klawisza na klawiaturze lub dotknięciu/kliknięciu w dowolnym miejscu witryny, do której użytkownik ma dostęp. Jeśli użytkownik nie wchodził w interakcję z witryną, wówczas na pasku adresu będzie wyświetlana tylko ikona powiadomienia Notifications icon – powiadomienie nie zostanie wyświetlone. Użytkownik może łatwo zezwolić na wyświetlanie powiadomień lub je wyłączyć, a także kontrolować sposób ich wyświetlania.

Push_notifications

Ulepszone powiadomienia

Firefox może wyświetlać na ekranie powiadomienia, nawet jeśli witryna, z której one pochodzą, nie jest aktualnie odwiedzana. Przy użyciu API Push, Firefox otrzymuje wiadomość typu push i może wyświetlać powiadomienia – jeśli użytkownik na to zezwolił – w dowolnym momencie. Witryny mogą również używać funkcji API Push do aktualizacji danych w tle, nawet bez wyświetlania powiadomienia. Jeśli użytkownik zezwolił witrynie na wyświetlanie powiadomień, witryna będzie mogła także korzystać z Push API. Użytkownik może danej witrynie zezwolić lub nie na wyświetlanie powiadomień w następujący sposób:

 1. W pasku adresu kliknij ikonę kłódki Padlock Fx89.
 2. W wyświetlonym panelu informacji o witrynie kliknij strzałkę w prawo.
 3. W kolejnym panelu kliknij Więcej informacji…, by wywołać okno informacji o stronie,
 4. Kliknij kartę Uprawnienia.
 5. W sekcji Wyświetlanie powiadomień wybierz jedną z możliwości: Pytaj, Zezwalaj lub Blokuj. Jeśli te pola wyboru są nieaktywne, usuń zaznaczenie z pola Używaj domyślnych.

To samo możesz wykonać w następujący sposób:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo,
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia,
 4. Naciśnij przycisk Ustawienia… znajdujący się w pozycji Powiadomienia,
 5. W kolumnie Stan z listy rozwijanej wybierz zezwalaj lub blokuj dla każdej z witryn,
 6. Naciśnij przycisk Zachowaj.

Czym jest Web Push?

Web Push to opcjonalna funkcjonalność umożliwiająca witrynom wysyłanie wiadomości do przeglądarki, nawet jeśli strona nie jest załadowana. Witryny mogą używać tej opcji do wysyłania powiadomień lub aktualizacji danych w tle.

Na przykład możesz zasubskrybować powiadomienia ze swoich ulubionych sklepów internetowych, które będą informowały o nowych promocjach i ofertach. Możesz subskrybować powiadomienia z różnych witryn. Strona z informacjami o koncertach może oferować powiadomienia o nadchodzących koncertach ulubionego zespołu – zezwolisz jej na przesyłanie powiadomień, zobaczysz w przeglądarce komunikat o rozpoczynającej się trasie koncertowej.

Powiadomienia będą wyświetlane jedynie ze stron, którym na to zezwolisz.

Jak to działa?

Witryny internetowe mogą zainstalować mechanizm Service Worker, stronę internetową w tle o ograniczonym zestawie funkcji, która może subskrybować usługę push. Witryna może następnie za pośrednictwem usługi Web Push wysłać wiadomość typu push do przeglądarki, która może przetworzyć tę wiadomość i wyświetlić powiadomienie na ekranie.

push notification 44

Kliknięcie powiadomienia może doprowadzić do otwarcia strony lub jeśli jest ona już otwarta do przełączenia na kartę tej strony.

Jakie dane są dzielone ze stroną?

Witryna, która uzyskała uprawnienia, może wysyłać wiadomości push, gdy nie jest otwarta. Liczba wysyłanych przez witryny wiadomości push bez powiadomienia na ekranie jest limitowana. Witryny przekraczające limit będą powiadomienia push miały wyłączane i aby powiadomienia ponownie mogły być wyświetlane, użytkownik musi odnowić subskrypcję. Usługa Web Push nie pozwala witrynom na bezpośrednie określenie twojego adresu IP.

Jakie dane wykorzystywane są przez program Firefox na potrzeby Web Push?

Firefox utrzymuje aktywne połączenie z usługą push, aby otrzymywać wiadomości tak długo, jak pozostaje otwarty. Połączenie ulega zakończeniu po zamknięciu programu Firefox. Na naszym serwerze przechowujemy losowo stworzony identyfikator (User Agent IDent lub UAID) dla twojej przeglądarki wraz z losowo stworzonym identyfikatorem dla każdej strony, której udzielasz zezwolenia na przesyłanie wiadomości. Jeśli masz subskrypcje, wymagany jest numer UAID, aby usługa push mogła kierować przychodzące wiadomości do Firefoksa. Jeśli nie masz żadnych aktywnych subskrypcji powiadomień typu push, Firefox zmienia UAID przy każdym nowym połączeniu.

W programie Firefox dla komputerów stacjonarnych, usługa push jest obsługiwana przez Mozillę. Firefox dla Androida korzysta z kombinacji usługi Web Push Mozilli i platformy Cloud Messaging firmy Google. Na platformie iOS tylko aplikacje Mozilli mogą korzystać z WebPush. Zgodnie z umową użytkowania iOS strony trzecie nie mogą używać WebPush do wysyłania powiadomień.

We wszystkich przypadkach, wiadomości push są zaszyfrowane według wytycznych IETF – jedynie twoja przeglądarka może je odszyfrować. Zaszyfrowane wiadomości są przechowywane na serwerze do momentu dostarczenia lub wygaśnięcia.

W ramach tej usługi przechowujemy twój adres IP przez 90 dni. Przechowywane informacje są unieważniane, gdy zmienia się adres IP lub UAID. Nie przechowujemy informacji o:

 • serwerach i/lub usługach, które wysłały wiadomości,
 • kiedy konkretna przeglądarka była online/aktywna.

Jak mogę odwołać zezwolenia Web Push dla wybranej witryny?

Usługa Web Push w Firefoksie, by mogła rozpocząć działanie, wymaga zezwolenia. Żadna witryna nie może wysyłać wiadomości push bez twojego zezwolenia. Aby odwołać zezwolenie na wysyłanie wiadomości dla wybranej strony:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo,
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia,
 4. Naciśnij przycisk Ustawienia… znajdujący się w pozycji Powiadomienia,
 5. Wybierz stronę.
 6. Naciśnij przycisk Usuń witrynę.

Aby odwołać zezwolenia dla wszystkich witryn, wykonaj powyższe czynności ale zamiast wybierać konkretną witrynę, kliknij przycisk Usuń wszystkie witryny. Witryny nie będą w stanie wysyłać wiadomości do twojej przeglądarki i będą musiały uzyskać nowe zezwolenie, aby móc to ponownie robić w przyszłości.

Aby wyłączyć otrzymywanie powiadomień ze strony (wymaga przeładowania strony): Kliknij ikonę Uprawnienia witryny Fx89PermissionsIcon, by wywołać panel informacji o witrynie, znajdź uprawnienie Wyświetlanie powiadomień i kliknij x obok Zezwalaj, by usunąć uprawnienie.

Jak mogę dodać mechanizm Web Push do mojej strony?

Na stronie opisującej Push API znajdziesz wszystkie potrzebne informacje wyjaśniające, jak stworzyć mechanizm Service Worker i wysyłać wiadomości push.

Co zrobić, by Firefox przestał pytać o zezwolenie na powiadomienia?

Jeśli witryna sygnalizuje, że chce wyświetlać powiadomienia, Firefox domyślnie pyta, czy chcesz wyrazić zgodę na ich wyświetlanie. Możesz ustawić program Firefox w taki sposób, by automatycznie odmawiał wyświetlania powiadomień przez strony bez wyświetlania zapytania. Niezależnie od tego ustawienia możesz również ustawić wyjątki dla witryn, na których chcesz, by powiadomienia były wyświetlane lub korzystać z funkcji push.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo,
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia,
 4. Naciśnij przycisk Ustawienia… znajdujący się w pozycji Powiadomienia,
  Fx59Permissions-NotificationSettings
 5. Zaznacz pole Blokowanie nowych próśb o możliwość wyświetlania powiadomień,
 6. Naciśnij przycisk Zachowaj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji