Problemy z logowaniem się do witryn

Jeśli nie możesz zalogować się do witryny wymagającej podania nazwy użytkownika i hasła, zastosuj się do instrukcji zawartych w tym artykule.

Włącz obsługę ciasteczek dla witryny

Upewnij się, że ciasteczka są włączone dla danej witryny:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  customhistory38
 4. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Akceptuj ciasteczka.
 5. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Akceptuj ciasteczka z innych witryn.
 6. Kliknij przycisk Wyjątki….
 7. Sprawdź, czy witryna, do której próbujesz się zalogować, nie znajduje się na liście.
  • Jeśli znajduje się na liście, wybierz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane. .
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje. .
 2. Wybierz panel Prywatność.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  customhistory38
 4. Upewnij się, że pole Akceptowanie ciasteczek jest zaznaczone.
 5. Upewnij się, że pole Akceptowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów: ma wartość zawsze.
 6. Kliknij przycisk Wyjątki….
 7. Sprawdź, czy witryna, do której próbujesz się zalogować, nie znajduje się na liście.
  • Jeśli znajduje się na liście, wybierz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane. .

Jeśli zostało zmienione któreś z powyższych ustawień, spróbuj ponownie zalogować się do witryny.

Wyczyść historię dla tej witryny

Przechowywane na komputerze ciasteczka dla tej witryny i dane tymczasowe mogą być przyczyną problemów. Usuń je i sprawdź, czy nastąpiła poprawa:

 1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia, a następnie Wyświetl całą historię u dołu listy by otworzyć okno Biblioteki.
 2. W prawym górnym narożniku okna biblioteki, w polu Szukaj w historii, wprowadź nazwę witryny, dla której dane chcesz usunąć i naciśnij EnterReturn.
 3. Na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszykliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl pole witryny, której historię chcesz wyczyścić i wybierz Usuń całą witrynę.
  History Win6

  History Mac6

  History Lin6
 4. Zamknij okno biblioteki.


Wyczyść wszystkie ciasteczka i pamięć podręczną

Jeśli usunięcie ciasteczek dla problematycznej witryny nie rozwiąże problemu, usuń wszystkie ciasteczka przechowywane na komputerze i wyczyść pamięć podręczną przeglądarki:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia i zaznacz Wyczyść historię przeglądania….
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów, które można wyczyścić.
 4. Zaznacz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz.

Sprawdź rozszerzenia i wtyczki

Niektóre rozszerzenia mogą powodować problemy z logowaniem się do witryn. Dotyczy to w szczególności tych rozszerzeń, które mają współdziałać z określonymi witrynami. Na przykład:

 • Jeśli nie możesz zalogować się do Yahoo! i używasz rozszerzenia Yahoo! Toolbar, spróbuj je wyłączyć, korzystając z instrukcji zawartych na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, uruchomić ponownie przeglądarkę i wyczyścić ciasteczka i pamięć podręczną, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się powyżej.
 • Jeśli nie możesz zalogować się do Gmaila i używasz rozszerzenia Google spróbuj je wyłączyć i wyczyścić ciasteczka i pamięć podręczną, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się powyżej.
 • Również inne rozszerzenia mogą powodować problemy z logowaniem. Zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, aby określić, które z nich są za to odpowiedzialne.

Źródłem problemów z logowaniem mogą być również wtyczki. Zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z wtyczkami, aby zapoznać się z instrukcjami, jak ustalić czy to właśnie jakaś wtyczka nie powoduje problemu z logowaniem.

Oprogramowanie ochronne blokuje ciasteczka

Niektóre aplikacje chroniące użytkownika przed zagrożeniami z sieci i dbające o jego prywatność mają funkcje blokowania ciasteczek. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z oprogramowaniem lub wejdź na witrynę wsparcia producenta oprogramowania i sprawdź czy aplikacja zawiera funkcję kontroli ciasteczek oraz czy jest możliwość zmiany ustawień tej funkcji.

Usuń uszkodzony plik ciasteczek

Jeśli po usunięciu ciasteczek skojarzonych z dana witryną, wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki, wyłączeniu rozszerzeń i wtyczek oraz sprawdzeniu programu zabezpieczającego nie możesz się zalogować do witryny, może to oznaczać, że plik ciasteczek w katalogu profilu jest uszkodzony.

Ta czynność spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ciasteczek i wylogowanie ze wszystkich witryn.
 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Usuń plik cookies.sqlite i pliki cookies.sqlite-journal.
 6. Uruchom ponownie Firefoksa.Zawiera informacje z artykułu Websites report cookies are disabled (mozillaZine KB)

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, leepa, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.