Problemy z logowaniem się do witryn

Jeśli nie możesz zalogować się do witryny wymagającej podania nazwy użytkownika i hasła, zastosuj się do instrukcji zawartych poniżej.

Włącz obsługę ciasteczek dla witryny

Upewnij się, że ciasteczka są włączone dla danej witryny:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Historia.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  Fx60HistorySettings-UseCustom Fx63CustomHistory
 4. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Akceptuj ciasteczka.
 5. Sprawdź, czy opcja Akceptuj ciasteczka z innych witryn jest ustawiona na zawsze.
  PrivacyCookies Fx56CustomHistory-cookies
 6. Kliknij przycisk Wyjątki….
 7. Sprawdź, czy witryna, do której próbujesz się zalogować, nie znajduje się na liście.
  • Jeśli znajduje się na liście, wybierz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane. .
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie do sekcji Ciasteczka i dane stron.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData
 3. Upewnij się, że pole Akceptowanie ciasteczek jest zaznaczone.
 4. Upewnij się, że pole Akceptowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów: ma wartość zawsze.
 5. Kliknij przycisk Wyjątki….
 6. Sprawdź, czy witryna, do której próbujesz się zalogować, nie znajduje się na liście.
  • Jeśli znajduje się na liście, wybierz ją i naciśnij przycisk Usuń witrynę.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Jeśli zostało zmienione któreś z powyższych ustawień, spróbuj ponownie zalogować się do witryny.

Wyczyść historię dla tej witryny

Przechowywane na komputerze ciasteczka dla tej witryny i dane tymczasowe mogą być przyczyną problemów. Usuń je i sprawdź, czy nastąpiła poprawa:

 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie Historia i pasek Wyświetl całą historię u dołu by otworzyć okno Biblioteki.Kliknij przycisk menu New Fx Menu , następnie Historia i Wyświetl całą historię u dołu listy by otworzyć okno Biblioteki.
 2. W prawym górnym narożniku okna biblioteki, w polu Szukaj w historii, wprowadź nazwę witryny, dla której dane chcesz usunąć i naciśnij EnterReturn.
 3. Na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszykliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl pole witryny, której historię chcesz wyczyścić i wybierz Usuń całą witrynę.
  History Win6

  History Mac6

  History Lin6
 4. Zamknij okno biblioteki.

Wyczyść wszystkie ciasteczka i pamięć podręczną

Jeśli usunięcie ciasteczek dla problematycznej witryny nie rozwiąże problemu, usuń wszystkie ciasteczka przechowywane na komputerze i wyczyść pamięć podręczną przeglądarki:

 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie kliknij Historia i Wyczyść historię przeglądania….
 2. W menu Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Kliknij strzałkę obok tekstu Szczegóły by wyświetlić listę elementów do usunięcia.
 4. Wybierz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Kliknij Wyczyść teraz.
 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie kliknij Historia i Wyczyść historię przeglądania….
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. W sekcji Historia zaznacz Ciasteczka oraz Pamięć podręczna.
 4. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz.

Sprawdź rozszerzenia i wtyczki

Niektóre rozszerzenia mogą powodować problemy z logowaniem się do witryn. Dotyczy to w szczególności tych rozszerzeń, które mają współdziałać z określonymi witrynami. Na przykład:

 • Jeśli nie możesz zalogować się do Yahoo! i używasz rozszerzenia Yahoo! Toolbar, spróbuj je wyłączyć, korzystając z instrukcji zawartych na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, uruchomić ponownie przeglądarkę i wyczyścić ciasteczka i pamięć podręczną, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się powyżej.
 • Jeśli nie możesz zalogować się do Gmaila i używasz rozszerzenia Google spróbuj je wyłączyć i wyczyścić ciasteczka i pamięć podręczną, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się powyżej.
 • Również inne rozszerzenia mogą powodować problemy z logowaniem. Zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, aby określić, które z nich są za to odpowiedzialne.

Źródłem problemów z logowaniem mogą być również wtyczki. Zapoznaj się ze stroną Rozwiązywanie problemów z wtyczkami, aby zapoznać się z instrukcjami, jak ustalić czy to właśnie jakaś wtyczka nie powoduje problemu z logowaniem.

Oprogramowanie ochronne blokuje ciasteczka

Niektóre aplikacje chroniące użytkownika przed zagrożeniami z sieci i dbające o jego prywatność mają funkcje blokowania ciasteczek. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z oprogramowaniem lub wejdź na witrynę wsparcia producenta oprogramowania i sprawdź czy aplikacja zawiera funkcję kontroli ciasteczek oraz czy jest możliwość zmiany ustawień tej funkcji.

Usuń uszkodzony plik ciasteczek

Jeśli po usunięciu ciasteczek skojarzonych z dana witryną, wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki, wyłączeniu rozszerzeń i wtyczek oraz sprawdzeniu programu zabezpieczającego nie możesz się zalogować do witryny, może to oznaczać, że plik ciasteczek w katalogu profilu jest uszkodzony.

Ta czynność spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ciasteczek i wylogowanie ze wszystkich witryn.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Usuń plik cookies.sqlite i pliki cookies.sqlite-journal.
 4. Uruchom ponownie Firefoksa.



Zawiera informacje z artykułu Websites report cookies are disabled (mozillaZine KB)

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, leepa, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support