Menadżer haseł - jak zapisywać, kasować i edytować dane logowania w przeglądarce Firefox

(Przekierowano z Zapamiętywanie haseł)

Firefox bezpiecznie przechowuje twoje nazwy użytkownika i hasła dostępu do stron internetowych, automatycznie wypełnia je za ciebie przy następnej wizycie na stronie i pozwala zarządzać przechowywanymi danymi logowania za pomocą wbudowanej funkcji zarządzania hasłami. W tym artykule opisano, jak zachowywać, wyświetlać, edytować, zarządzać, usuwać i chronić swoje dane logowania. Dowiesz się również, jak wyłączyć tę funkcję.

Zapamiętywanie nazw użytkownika oraz haseł

Gdy wpisujesz na stronie internetowej swoją nazwę użytkownika i hasło, które nie zostały dotychczas zapisane przez Firefoksa, wyświetlone zostanie okienko z zapytaniem o zachowanie tych danych logowania.

FF70 Password

Porada. Kliknięcie poza okienkiem spowoduje jego ukrycie. Aby je przywrócić, kliknij ikonę klucza po lewej stronie paska adresu. Jeśli Firefox nie wyświetla zapytania o zachowanie danych logowania, zapoznaj się z artykułem Nazwa użytkownika i hasło nie są zapamiętywane.

W okienku:

 • Aby Firefox zapamiętał nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Zapisz. Przy ponownej wizycie na tej witrynie internetowej, Firefox automatycznie wprowadzi w odpowiednie miejsce nazwę użytkownika i hasło.
  • Jeśli przypadkowo zapisano błędną nazwę użytkownika lub hasło, na stronie w pola logowania wprowadź poprawne wersje, a Firefox automatycznie zapyta o ich zachowanie. Aby zapisać nowe dane logowania, kliknij przycisk Aktualizuj.
 • Aby Firefox nigdy nie zapamiętywał haseł na bieżącej witrynie internetowej, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nigdy nie zachowuj. Gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie, okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania nie będzie wyświetlone.
  • Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz, by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do opcjipreferencji Firefoksa i z listy wyjątków panelu Prywatność i bezpieczeństwo usunąć wpis dla tej witryny.
 • Aby pominąć w danym momencie zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, kliknij przycisk Nie zapisuj. Przy następnej wizycie na tej witrynie, ponownie zostanie wyświetlone okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania.
Uwaga. Niektóre strony oferują długotrwałe zalogowanie za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola podczas logowania. To opcja oferowana przez odwiedzaną stronę, która będzie działała niezależnie od zapamiętywania danych logowania przez Firefoksa.

Możesz również ręcznie dodać dane logowania. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Hasła. Naciśnij przycisk Utwórz nowe dane logowania znajdujący się w lewym dolnym rogu strony about:logins, by móc ręcznie podać adres witryny, nazwę użytkownika i hasło.

Zarządzanie wieloma kontami dla jednej witryny

Jeśli używasz więcej niż jednego konta dla danej witryny, Firefox może zapisać dane logowania osobno dla każdego z nich. Przy każdym logowaniu się do witryny można wybrać żądane dane logowania.

Dodanie kolejnego konta użytkownika: Aby zapisać dodatkowy login i hasło dla witryny, wprowadź dane logowania i po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zapisz. Użyj przycisku strzałki w dół, aby zobaczyć listę zapisanych nazw użytkownika dla tej witryny. Możesz również rozpocząć pisanie, aby zawęzić wyniki.
Fx81AddLogins

Jeśli dla witryny internetowej zapisano więcej niż jeden login, lista nazw użytkownika pojawi się po kliknięciu pola logowania. Wybierz nazwę użytkownika, za pomocą której chcesz się zalogować.

SavedLoginsFx81
Aby wyświetlić hasła dla wybranej witryny, kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Wyświetl zachowane dane logowania.

Operacje na nazwach użytkownika i hasłach

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona about:logins.
  fx96aboutlogins

Tutaj możesz kopiować, edytować i usuwać dane logowania.

Informacja. Możesz wprowadzić nazwę witryny, nazwę użytkownika lub hasło w polu tekstowym Szukaj danych logowania, aby odfiltrować dane logowania wyświetlone w panelu po lewej stronie.

Po wybraniu wpisu z listy danych logowania, można wykonać następujące czynności:

 • Kliknij Kopiuj, aby skopiować nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij FF70 Unhide Password, aby zobaczyć hasło.
 • Kliknij Edytuj, aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij Usuń, aby usunąć dane logowania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak edytować lub usuwać dane logowania w menedżerze haseł Firefoksa.

Usunięcie wszystkich danych logowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Usuń wszystkie dane logowania….
  RemoveLogins

Eksport danych logowania

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkownika i haseł, lub przenieść je do innej aplikacji, możesz wyeksportować te dane do pliku .csv (wartości oddzielone przecinkiem). Więcej na ten temat znajdziesz na tej stronie.

Zabezpieczenie zapisanych haseł

Jeśli używasz tego samego, łatwego do zapamiętania hasła dla wszystkich kont, narażasz się na kradzież tożsamości. W artykule Wybieranie bezpieczniejszych haseł dowiesz się, jak łatwo tworzyć bezpieczne hasła i nimi zarządzać, jak opisano powyżej i pomóc ci je wszystkie zapamiętać.

Chociaż Firefox przechowuje twoje dane logowania na komputerze w zaszyfrowanym formacie, ktoś z dostępem do twojego konta użytkownika systemu może je wyświetlić lub wykorzystać bez twojej wiedzy. Z artykułu Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania dowiesz się, jak temu zapobiec i zabezpieczyć twoje dane na wypadek kradzieży lub zagubienia komputera.

Wyłączenie funkcji zarządzania hasłami

Firefox domyślnie umożliwia zapamiętywanie nazw użytkownika i haseł. Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx102settings-LoginsAndPasswordsFx91settings-LoginsAndPasswordsWinFx111settings-LoginsAndPasswordsFx111settings-LoginsAndPasswordsWin10
  • Aby Firefox nie zapisywał loginów i haseł dla danej strony internetowej, kliknij przycisk Wyjątki… obok Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn i dodaj URL tej witryny.
  • Aby Firefox w ogóle nie zapisywał loginów i haseł, usuń zaznaczenie z pola wyboru Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn.
 3. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Informacja. Jeżeli ustawienie Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn jest wyszarzone, Firefox może być ustawiony tak, by nie pamiętać historii, lub mieć zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego. Aby przywrócić normalny tryb przeglądania, kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo, następnie przejdź do sekcji Historia i usuń zaznaczenie opcji Zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego, lub wybierz będzie zachowywał historię z menu rozwijanego, a następnie uruchom ponownie program Firefox.

Powiązane artykuły

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji