Menadżer haseł - jak zapisywać, kasować i edytować dane logowania w przeglądarce Firefox

(Przekierowano z Zapamiętywanie haseł)
Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 2 dni, 5 godzin ago 100% użytkowników uznało to za pomocne

Firefox bezpiecznie przechowuje nazwy użytkownika i hasła dostępu do stron internetowych, automatycznie wypełnia je za ciebie przy następnej wizycie na stronie i umożliwia zarządzanie przechowywanymi danymi logowania za pomocą wbudowanej funkcji zarządzania hasłami. W tym artykule opisano, jak zachowywać, wyświetlać, edytować, zarządzać, usuwać i chronić swoje dane logowania. Dowiesz się również, jak wyłączyć tę funkcję.

Informacja: W Firefoksie na komputery z systemami Mac oraz Windows, może być konieczne uwierzytelnienie systemu operacyjnego przy dostępie do zapisanych haseł za pomocą przycisków Edytuj, Kopiuj, lub Wyświetl (ikonka "oka"). Pamiętaj, że to nie są dane logowania do twojego Konta Mozilli. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Uwierzytelnienie systemowe podczas dostępu do haseł.

Zapamiętywanie nazw użytkownika oraz haseł

Gdy wpisujesz na stronie internetowej swoją nazwę użytkownika i hasło, które nie zostały dotychczas zapisane przez Firefoksa, wyświetlony zostanie monit z zapytaniem o zachowanie tych danych logowania.

FF70 Password

Porada. Kliknięcie poza monitem spowoduje jego ukrycie. Aby je przywrócić, kliknij ikonę klucza po lewej stronie paska adresu. Jeśli Firefox nie wyświetla zapytania o zachowanie danych logowania, zapoznaj się z artykułem Nazwa użytkownika i hasło nie są zapamiętywane.

W monicie:

 • Aby Firefox zapamiętał nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Zapisz. Przy ponownej wizycie na tej witrynie internetowej, Firefox automatycznie wprowadzi w odpowiednie miejsce nazwę użytkownika i hasło.
  • Jeśli przypadkowo zapisano błędną nazwę użytkownika lub hasło, na stronie w pola logowania wprowadź poprawne wersje, a Firefox automatycznie zapyta o ich zachowanie. Aby zapisać nowe dane logowania, kliknij przycisk Aktualizuj.
 • Aby Firefox nigdy nie zapamiętywał haseł na bieżącej witrynie internetowej, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nigdy nie zachowuj. Gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie, monit z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania nie będzie wyświetlony.
  • Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz, by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do opcjipreferencji Firefoksa i z listy wyjątków panelu Prywatność i bezpieczeństwo usunąć wpis dla tej witryny.
 • Aby pominąć w danym momencie zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, kliknij przycisk Nie zapisuj. Przy następnej wizycie na tej witrynie, ponownie zostanie wyświetlone okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania.
Uwaga. Niektóre strony oferują długotrwałe zalogowanie za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola podczas logowania. To opcja oferowana przez odwiedzaną stronę, która będzie działała niezależnie od zapamiętywania danych logowania przez Firefoksa.

Możesz również ręcznie dodać dane logowania. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, wybierz Hasła i naciśnij przycisk Utwórz nowe dane logowania znajdujący się w lewym dolnym rogu+ znajdujący się po prawej stronie pola Szukaj danych logowania Szukaj haseł strony about:logins, by móc ręcznie podać adres witryny, nazwę użytkownika i hasło. Na koniec kliknij Zapisz.

Zarządzanie wieloma kontami dla jednej witryny

Jeśli używasz więcej niż jednego konta dla danej witryny, Firefox może zapisać dane logowania osobno dla każdego z nich. Przy każdym logowaniu się do witryny można wybrać żądane dane logowania.

Dodanie kolejnego konta użytkownika: Aby zapisać dodatkowy login i hasło dla witryny, wprowadź dane logowania i po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zapisz. Użyj przycisku strzałki w dół, aby zobaczyć listę zapisanych nazw użytkownika dla tej witryny. Możesz również rozpocząć pisanie, aby zawęzić wyniki.
Fx81AddLogins

Jeśli dla witryny internetowej zapisano więcej niż jeden login, lista nazw użytkownika pojawi się po kliknięciu pola logowania. Wybierz nazwę użytkownika, za pomocą której chcesz się zalogować.

SavedLoginsFx81
Aby wyświetlić hasła dla wybranej witryny, kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Wyświetl zachowane dane logowania.

Operacje na nazwach użytkownika i hasłach

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona about:logins.
  Fx115AboutLoginsFx122AboutLogins

Tutaj możesz kopiować, edytować i usuwać dane logowania.

Informacja. Możesz wprowadzić nazwę witryny, nazwę użytkownika lub hasło w polu tekstowym Szukaj danych logowaniaSzukaj haseł, aby odfiltrować dane logowania wyświetlone w panelu po lewej stronie.

Po wybraniu wpisu z listy danych logowania, można wykonać następujące czynności:

 • Kliknij Kopiuj, aby skopiować nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij FF70 Unhide Password, aby zobaczyć hasło.
 • Kliknij Edytuj, aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło.
 • Kliknij Usuń, aby usunąć dane logowania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak edytować lub usuwać dane logowania w menedżerze haseł Firefoksa.

Usuwanie wszystkich danych logowania

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła.
 3. Kliknij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Usuń wszystkie dane logowania….
  RemoveLogins

Usuwanie wszystkich danych logowania

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła.
 3. Kliknij ikonę Three dot menu znajdującą się w prawym górnym narożniku.
 4. Wybierz Usuń wszystkie hasła.
  Remove all passwords option

Eksportowanie danych logowania i haseł

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkownika i haseł, lub przenieść je do innej aplikacji, możesz wyeksportować te dane do pliku .csv (wartości oddzielone przecinkami). Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Eksport danych logowania z Firefoksa.

Importowanie danych logowania i haseł

Możesz również zaimportować dane logowania z pliku .csv (wartości oddzielone przecinkami). Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Import loginów i haseł z pliku.

Zabezpieczenie zapisanych haseł

Jeśli używasz tego samego, łatwego do zapamiętania hasła dla wszystkich kont, narażasz się na kradzież tożsamości. W artykule Wybieranie bezpieczniejszych haseł dowiesz się, jak łatwo tworzyć bezpieczne hasła i nimi zarządzać, jak opisano powyżej i pomóc ci je wszystkie zapamiętać.

Chociaż Firefox przechowuje twoje dane logowania na komputerze w zaszyfrowanym formacie, ktoś z dostępem do twojego konta użytkownika systemu może je wyświetlić lub wykorzystać bez twojej wiedzy. Z artykułu Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane loginy i hasła, dowiesz się, jak temu zapobiec i zabezpieczyć twoje dane na wypadek kradzieży lub zagubienia komputera.

Wyłączenie funkcji zarządzania hasłami

Firefox domyślnie umożliwia zapamiętywanie nazw użytkownika i haseł. Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx102settings-LoginsAndPasswordsFx91settings-LoginsAndPasswordsWinFx111settings-LoginsAndPasswordsFx111settings-LoginsAndPasswordsWin10
  • Aby Firefox nie zapisywał loginów i haseł dla danej witryny, kliknij przycisk Wyjątki… znajdujący się po prawej stronie funkcji Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn i dodaj adres URL tej witryny.
  • Aby Firefox w ogóle nie zapisywał loginów i haseł, usuń zaznaczenie z pola wyboru Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn.
 3. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Hasła.
  Passwords panel - not simplified
  • Aby Firefox nie zapisywał loginów i haseł dla danej witryny, kliknij przycisk Wyjątki… znajdujący się po prawej stronie funkcji Pytanie o zachowywanie haseł i dodaj adres URL tej witryny.
  • Aby Firefox w ogóle nie zapisywał loginów i haseł, usuń zaznaczenie z pola wyboru funkcji Pytanie o zachowywanie haseł.
 3. Zamknij kartę Ustawienia. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Informacja. Jeżeli funkcja Pytanie o zachowywanie danych logowania do witrynPytanie o zachowywanie haseł jest wyszarzona, Firefox może być ustawiony tak, by nie pamiętać historii, lub mieć zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego. Aby przywrócić normalny tryb przeglądania, kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo, następnie przejdź do sekcji Historia i usuń zaznaczenie funkcji Zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego, lub z menu rozwijanego funkcji Program Firefox: wybierz będzie zachowywał historię, a następnie uruchom ponownie Firefoksa.

Powiązane artykuły

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji