Okno opcji – panel Ogólne

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą panelu Ogólne Firefoksa w wersji 55 (i starszych). OpcjePreferencjeUstawienia Firefoksa i ustawienia w nowszych wersjach Firefoksa zostały opisane na stronie Firefox - opcje, preferencje i ustawienia.

Poniżej opisane są ustawienia dostępne w panelu Ogólne widocznym w oknie OpcjePreferencjeUstawienia Firefoksa. W panelu Ogólne możesz:

 • ustawić Firefoksa jako domyślną przeglądarkę i zmienić ustawienia sprawdzania tej opcji podczas uruchamiania przeglądarki,
 • określić, jakie strony będą wyświetlane po uruchomieniu Firefoksa lub po kliknięciu ikony Strona startowa,
 • określić, co Firefox powinien robić podczas pobierania plików,
 • zmienić ustawienia kart.
 • zmienić ustawienia wydajności

Fx46-GeneralPanel

Fx47-GeneralPanel

Fx50GeneralPanel-Win7Fx50GeneralPanel-Linux

Fx55GeneralPanel-2Fx55_General-Panel_Linux

Uruchamianie

 • Przy uruchamianiu sprawdzaj, czy Firefox jest domyślną przeglądarką: Zaznacz to pole jeśli chcesz by Firefox sprawdzał, czy jest domyślną przeglądarką podczas każdego uruchomienia. Domyślna przeglądarka jest uruchamiana za każdym razem kiedy jakakolwiek aplikacja próbuje wyświetlić stronę internetową.
 • Sprawdzanie, czy Firefox jest domyślną przeglądarką: Zaznacz to pole jeśli chcesz by Firefox sprawdzał, czy jest domyślną przeglądarką podczas każdego uruchomienia. Domyślna przeglądarka jest uruchamiana za każdym razem kiedy jakakolwiek aplikacja próbuje wyświetlić stronę internetową.
 • Po uruchomieniu programu Firefox – to ustawienie kontroluje, co będzie wyświetlane po uruchomieniu Firefoksa:
  • wyświetl stronę startową – będzie wyświetlana określona poniżej tej opcji strona startowa
  • wyświetl pustą stronę – będzie wyświetlana pusta strona, która się wczytuje najszybciej
  • wyświetl okna i karty z poprzedniej sesji – będą odtwarzane strony otwarte podczas ostatniego zamknięcia przeglądarki. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Odtwarzanie sesji.
 • Strona startowa
  To ustawienie kontroluje, jakie strony zostaną wyświetlone po kliknięciu ikony Strona startowa znajdującej się na pasku narzędzi nawigacyjnych. Jeśli funkcja Po uruchomieniu programu Firefox zostanie ustawiona na wyświetl stronę startową – podczas uruchamiania Firefoksa zostaną wczytane określone strony. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Jak ustawić stronę startową. Uwaga: Jeśli wybrana strona domowa automatycznie (bez twojej ingerencji) zmienia się na inną, zapoznaj się ze stroną Jak usunąć pasek narzędzi Babylon, stronę domową i wyszukiwarkę lub Odinstalowywanie pasków narzędzi.

Pobieranie

 • Pobierane pliki zapisuj do:
  Jeśli to ustawienie zostanie wybrane, Firefox będzie automatycznie zapisywał wszystkie pobierane pliki w określonym folderze np. na pulpicie lub w folderze pobierania. Aby wybrać folder, naciśnij przycisk Przeglądaj…Wybierz….
 • Pytaj, gdzie zapisać każdy plik:
  Jeśli to ustawienie zostanie wybrane, Firefox będzie pytał o docelowe położenie każdego pobieranego pliku.

Karty

 • Przełączanie kart za pomocą Ctrl+Tab w kolejności ostatnich wyświetleń: Zaznacz tę opcjęto ustawienie, jeżeli chcesz używać skrótu Ctrl + Tab do przełączania pomiędzy otwartymi kartami w kolejności ostatnich wyświetleń, zamiast w kolejności, w której są ułożone w oknie Firefoksa.

 • Otwieraj nowe karty zamiast nowych okien: Ta opcjaTo ustawienie kontroluje otwieranie odnośników z innych aplikacji lub stron internetowych w nowej karcie lub w nowym oknie.
  Uwaga: Jeśli wybierzesz otwieranie stron w nowych kartach, Firefox zignoruje tę opcjęto ustawienie i otworzy nowe okno z odnośnika jeśli autor strony określił wymiary nowego okna, ponieważ niektóre strony mogą być wyświetlone poprawnie jedynie przy określonym rozmiarze okna.
 • (w niektórych wypadkach) Ostrzegaj przed zamknięciem wielu kart: Ta opcja jest dostępnaTo ustawienie jest dostępne, jeśli uprzednio zostało wyłączone ostrzeżenie o zamykaniu okna z wieloma kartami (pokazane poniżej). Zaznacz je ponownie, by włączyć wyświetlanie ostrzeżenia, by uniknąć przypadkowego zamknięcia całego okna zamiast jedynie wybranej karty.
Fx48Multiple tabs-ConfirmClose
Uwaga: To ustawienie nie ma wpływu na ostrzeżenie podczas zamykania innych kart w oknie.
 • (w niektórych wypadkach) Ostrzegaj, kiedy próba otwarcia zbyt wielu kart może spowolnić program Firefox: Ta opcja jest dostępnaTo ustawienie jest dostępne, jeśli uprzednio zostało wyłączone ostrzeżenie, które się wyświetla, gdy wybrano otwarcie zbyt wielu kart na raz. Zaznacz je ponownie, by włączyć wyświetlanie ostrzeżenia, by zapobiec przypadkowemu spowolnieniu systemu podczas ładowania wielu stron.
 • Nie wczytuj kart, dopóki nie zostały wybrane: Firefox załaduje jedynie aktualnie aktywną kartę podczas uruchomienia lub przywracania poprzedniej sesji. Pozwala to na znaczne przyspieszenie czasu uruchomienia przeglądarki przy przywracaniu dużej ilości kart. Inne otwarte karty zostaną załadowane po kliknięciu na nie.
 • Po otwarciu odnośnika w nowej karcie przechodź do niej automatycznie: Kiedy klikniesz środkowym przyciskiem myszki na odnośniku (lub przytrzymasz Ctrlcommand podczas klikania lewym przyciskiem myszki), docelowa strona zostanie automatycznie otwarta w nowej karcie. Nie zostanie ona wyświetlona bezpośrednio i będzie załadowana w karcie w tle. Zaznacz tę opcjęto ustawienie, by załadować i wyświetlić stronę w nowej, w pełni widocznej karcie.
 • Wyświetlaj podgląd kart na pasku zadań Windows: Kiedy przesuniesz kursor na ikonę Firefoksa w pasku zadań Windows, system operacyjny wyświetli podgląd okna przeglądarki. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie osobnego podglądu dla każdej otwartej karty.

Wydajność

Firefox korzysta z ustawień wydajności najlepiej dostosowanych do twojego komputera, ale możesz je zmienić. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ustawienia wydajności Firefoksa.

 • Rekomendowane ustawienia wydajności.: to ustawienie jest zaznaczone domyślnie. Jeśli usuniesz zaznaczenie z tego pola, wyświetlone zostaną następujące ustawienia:
  • Korzystaj ze sprzętowego przyspieszania, jeśli jest dostępne: ustawienie to pozwala Firefoksowi na korzystanie z procesora graficznego twojego komputera, zamiast z głównego procesora (o ile to możliwe), szczególnie na potrzeby wyświetlania zawartości sieci bogatej graficznie. Pole to jest domyślnie zaznaczone, ale opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich procesorów graficznych. Wszelkie zmiany stanu tej opcji wymagają ponownego uruchomienia Firefoksa.
  • Limit liczby procesów treści: Możesz zmienić to ustawienie jeśli wieloprocesowość (zwana również e10s) jest włączona. Korzystanie z wielu procesów zawartości pozwala na dalszą poprawę wydajności i zmniejszenie wpływu awarii procesów, ale zbyt wiele osobnych procesów treści może znacznie spowolnić twój komputer, a przez to Firefoksa.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji