Zarządzanie uprawnieniami kamery i mikrofonu

W przeglądarce Firefox można włączyć lub zablokować dostęp do dowolnej kamery i mikrofonu twojego urządzenia. Istnieje wiele różnych sposobów włączania lub blokowania uprawnień kamery i mikrofonu w zależności od używanego urządzenia. Poniżej przedstawiono w zarysie każdą z dostępnych metod.

Używanie monitów do włączania lub blokowania kamery i uprawnień mikrofonu dla strony internetowej

Aby użyć monitów do włączenia lub zablokowania uprawnień kamery i mikrofonu dla danej witryny, która ich wymaga:

 1. Otwórz Firefoksa i przejdź do żądanej strony.
 2. Wyświetli się wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz udostępnić kamerę i mikrofon swojego urządzenia tej stronie
  Camera permissions Fx89
 3. Zaznacz pole wyboru Pamiętaj tę decyzję, jeśli chcesz, aby Firefox zapamiętał twój wybór dla tej witryny, aby można było z nich domyślnie korzystać w przyszłości.
 4. Kliknij przycisk Udostępnij, jeśli chcesz udostępnić te urządzenia na tej witrynie.
 5. Kliknij przycisk Nie udostępniaj, jeśli nie chcesz udostępniać tych urządzeń na tej witrynie.
 1. Otwórz Firefoksa i przejdź do żądanej strony.
 2. Wyświetli się wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz udostępnić kamerę i mikrofon swojego urządzenia tej stronie. Domyślną kamerę i mikrofon urządzenia wybiera się z listy rozwijanej.
  Fx71PermissionsPrompt-MicrophoneFx87PermissionPrompt-mic
 3. W razie potrzeby wybierz inną kamerę i/lub mikrofon.
 4. Zaznacz pole wyboru Pamiętaj tę decyzję, jeśli chcesz, aby Firefox zapamiętał twój wybór dla tej witryny, aby można było z nich domyślnie korzystać w przyszłości.
 5. Kliknij przycisk Udostępnij, jeśli chcesz udostępnić te urządzenia na tej witrynie.
 6. Kliknij przycisk Nie udostępniaj, jeśli nie chcesz udostępniać tych urządzeń na tej witrynie.
Zauważ, że możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji strony, lub strony w ogóle, jeśli zablokujesz dostęp do kamery i mikrofonu.

OpcjePreferencjeUstawienia przeglądarki do konfiguracji uprawnień kamery i mikrofonu

Zmiana uprawnień kamery

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo w lewym panelu.
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia… opcji Kamera.
  Wyświetli się okno z listą witryn, którym nadano lub zabrano uprawnienie do użycia kamery.
  Camera Permission Settings - Options page
 5. Użyj listy Zezwól/Blokuj aby zmienić uprawnienia dla danej witryny. Możesz też usunąć witrynę z listy poprzez zaznaczenie jej i kliknięcie przycisku Usuń witrynę.
 6. Zaznacz pole wyboru Blokowanie nowych próśb o dostęp do kamery, jeśli nie chcesz, aby kolejne witryny miały dostęp do kamery.
 7. Kliknij przycisk Zachowaj.

Zmiana uprawnień mikrofonu

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo w lewym panelu.
 3. Przejdź do sekcji Uprawnienia.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia… opcji Mikrofon.
  Wyświetli się okno z listą witryn, którym nadano lub zabrano uprawnienie do użycia mikrofonu.
  Microphone Permission Settings - Options page
 5. Użyj listy Zezwól/Blokuj aby zmienić uprawnienia dla danej witryny. Możesz też usunąć witrynę z listy poprzez zaznaczenie jej i kliknięcie przycisku Usuń witrynę.
 6. Zaznacz pole wyboru Blokowanie nowych próśb o dostęp do mikrofonu, jeśli nie chcesz, aby kolejne witryny miały dostęp do mikrofonu.
 7. Kliknij przycisk Zachowaj.

Użycie paska adresu przeglądarki do zmiany uprawnień kamery i mikrofonu dla witryny

 1. Kliknij ikonę tarczy Fx70GreyPadlockuprawnień Fx87PermissionsIcon, która jest wyświetlana w pasku adresu po lewej stronie.
  • Zmodyfikowane statusy uprawnień dla bieżącej witryny są wyświetlane w sekcji Uprawnienia panelu Informacji o witryniepanelu Uprawnienia.
  Fx71siteinfo-MicrophoneCameraPermissionsBlockedFx87PermissionsPanel
  • Kliknij przycisk X obok opcji “Zezwolono”, “Tymczasowo”, “Zablokowano” lub “Zablokowano tymczasowo” aby wyczyścić status uprawnień, by Firefox ponownie zapytał o pozwolenie przy najbliższej wizycie na tej stronie.

Korzystanie z okna dialogowego "Informacje o stronie" do zmiany uprawnień kamery i mikrofonu

Jeśli strona nie wyświetla monitu o pozwolenie, można użyć panelu Uprawnienia w oknie Informacje o stronie programu Firefox do ustawienia własnych uprawnień dla witryny.

Użycie menu ustawień urządzenia z systemem Android w celu zmiany uprawnień kamery i mikrofonu

Jeśli wyłączyłeś dostęp do kamery lub mikrofonu, możesz włączyć te uprawnienia, uzyskując dostęp do menu Ustawienia > Aplikacje. Stąd można włączyć uprawnienia kamery i mikrofonu z podmenu Zezwolenia dla aplikacji Firefox.

Użycie menu ustawień urządzenia iOS w celu zmiany uprawnień kamery i mikrofonu

Jeśli wyłączyłeś dostęp do kamery lub mikrofonu, możesz włączyć swoje uprawnienia do mikrofonu lub kamery, uzyskując dostęp do menu Ustawienia > Prywatność.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji