Hente tilbake viktig informasjon fra en gammel profil

Firefox Firefox Sist oppdatert: 01/14/2024

En Firefox profil lagrer alle den viktige informasjonen din, slikt som bokmerker, historikk, infokapsler, og passord. I denne artikkelen lærer du hvordan du kopierer denne informasjonen til en nye profil, lister opp viktige filer i profilen og beskriver hvilken informasjon som er lagret i disse filene.

Merknad: Siden det er en brukers valg og utvidelser som oftest forårsaker problemer, beskriver ikke denne artikkelen hvordan man kopierer disse elementene mellom profiler. Om du følger trinnene i artikkelen, må du reinstallere utvidelsene dine og sette opp valgene dine på nytt.

Sikkerhetskopiering av din nåværende profil

Før du begynner anbefaler vi at du tar en komplett sikkerhetskopi av din nåværende Firefox profil i tilfelle noe går galt. Artikkelen Sikkerhetskopiere og gjenopprette Firefox profiler beskriver hvordan du gjør det.

Lag en ny Firefox profil

Merknad: Dette er ikke nødvendig om du allerede har en ny Firefox-profil, for eksempel en du har laget før eller en profil opprettet av Firefox for en ny installasjon. Det er heller ikke nødvendig om du vil hente tilbake profildata fra en Old Firefox Data-mappe som ligger på Skrivebordet etter du gjorde en tilbakestilling av Firefox.

Les artikkelen Bruke profilbehandleren for å lage og fjerne Firefoxprofiler for å lære hvordan du lager en helt ny Firefox profil.

Kopiering av filer mellom profil-mapper

Viktig: Firefox være lukket mens du kopierer filer mellom profil-mapper. Om du ikke klarer å åpne en profil innefra Firefox, les artikkelen Finne profilmappen uten å åpne Firefox.
 1. Åpne den gamle Firefox profilmappen som inneholder filene du vil kopiere til en ny profil.
  Om du kopierer data fra en Old Firefox Data-mappe opprettet etter en tilbakestilling av Firefox, bare åpne den profilmappen den inneholder. Ellers, om du kan starte Firefox med nåværende profil:
  • Klikk på meny-knappen Fx89menuButton, klikk på Hjelp og velg Mer feilsøkingsinformasjon.Fra Hjelp-menyen velg Mer feilsøkingsinformasjon. Feilsøkingsvinduet åpnes i en ny fane.
  • I Programinfo-avsnittet, til høyre for ProfilmappeProfilkatalog, klikk på Åpne mappeVis i FinderÅpne katalogen. Det nye vinduet som åpnes viser profilmappen din.Profilmappen din vil da åpne.
  Merknad: Hvis du ikke kan åpne eller bruke Firefox, vennligst følg instruksjonene i Finne profilmappen uten å åpne Firefox.
 2. Avslutt Firefox, om den kjører: Trykk på Firefoxmenyen Fx89menuButton og velg Avslutt.Trykk på Firefox i toppen av skjermen og velg Avslutt Firefox.Trykk på Firefoxmenyen Fx89menuButton og velg Avslutt.
 3. HøyreklikkHold nede Ctrl-tasten idet du klikker på en fil du vil kopiere og velg Kopier.
 4. Åpne den nye Firefox profil-mappen som forklart i trinn 1 lenger opp.
 5. HøyreklikkHold nede Ctrl-tasten idet du klikker i profil-mappen og velg Lim inn objekt.

Gjenta trinn 3-5 for hver fil du vil kopiere til din nye profil-mappe.

Når du kopierer data fra en gammel til en ny Firefox profil, kan det være du får med den filen som forårsaker problemet du forsøker å bli kvitt!! Dess flere filer du kopierer over, dess større sjanse er det for at det skjer. Anbefalingene er derfor:

 • Kopier bare over et minimum av filer med de viktigste data du absolutt ikke kan klare deg uten.
 • Kopier bare over noen få filer om gangen, og sjekk mellom hver gang at problemet du forsøker å bli kvitt ikke har kommet tilbake.
Merk: Som standard viser ikke Windows AppData mappen der Firefox lagrer profilen din. Les på Microsoft Kundestøtte - Vis skjulte filer om hvordan du setter opp Windows til å vise skjulte filer og mapper.

Dine viktige data og filene de lagres i

Bokmerker, nedlastinger og nettleserhistorikk

 • places.sqlite

Denne fila inneholder alle bokmerkene dine, en liste over alle filer du har lastet ned og en liste over alle nettsteder du har besøkt. Les artikkelen Bokmerker i Firefox for mer informasjon.

 • favicons.sqlite

Denne fila inneholder nettsteders favorittikoner (favicon). Det er best også å ta med denne fila når du kopierer places.sqlite fila.

Passord

Passordene dine er lagret i to forskjellige filer, og du må ta med begge:

 • key4.db

Denne fila inneholder nøkkeldatabasen for passordene dine. For å overføre lagrede passord, må du kopiere denne fila sammen med

 • logins.json

Kryptert informasjon om dine lagrede brukernavn og passord.

Les artikkelen Passordbehandler - Husker, sletter og redigerer brukernavn og passord i Firefox for mer informasjon.

Nettsteds-spesifikke valg

 • permissions.sqlite

Denne fila inneholder mange av de tillatelsen du har satt i Firefox for hvert nettsted. For eksempel inneholder den informasjon om hvilke nettsteder som tillates eller blokkeres fra å lagre infokapsler, tillates å installere utvidelser, vise sprettopp-vinduer, osv.

Søkemotorer

 • search.json.mozlz4

Denne fila inneholder brukerinstallerte søkemotorer. Les artikkelen Legg til eller fjern en søkemotor i Firefox for mer informasjon.

Personlig ordbok

 • persdict.dat

Denne fila inneholder alle de ordene du har lagt til ordboka i Firefox. Om du ikke har lagt til noen ord, har du ikke denne fila. Les artikkelen Hvordan bruker jeg stavekontrollen i Firefox? for mer informasjon.

Autofullfør historikk

 • formhistory.sqlite

Denne fila inneholder alt du har søkt på i søkelinja til Firefox og all informasjon du har skrevet inn i skjemaer på nettsteder. Les artikkelen Kontroll på om Firefox fyller i skjemaer automatisk for mer informasjon.

Infokapsler

 • cookies.sqlite

Infokaplser brukes av nettsteder av mange grunner, blant annet for å holde deg innlogget på et nettsted du har besøkt tidligere, for å huske hvilke valg et nettsted har tillatt at du setter, autentisere deg som en bruker som har besøkt et spesifikt nettsted før, osv.

Innstillinger for sikkerhetssertifikater

 • cert9.db

Denne fila inneholder alle dine innstillinger for sikkerhetssertifikater og alle SSL sertifikater du har importert til Firefox.

Filtyper og aksjoner relatert til nedlasting

 • handlers.json

Denne fila inneholder dine valg med hensyn til hva Firefox skal gjøre når det lastes ned en kjent filtype, om du ønsker at fila skal lagres eller åpnes med en gitt applikasjon (program). Les artikkelen Endre hva Firefox gjør når du klikker på en fil for mer informasjon.
Basert på informasjon fra Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More