Bokmerker i Firefox

Bokmerker (som i Microsoft Edge og Internet Explorer heter Favoritter) er lenker til nettsider som gjør det enklere å komme tilbake til favorittstedene dine. Denne artikkelen beskriver det grunnleggende i å lage og å holde orden på bokmerker i Firefox.

Hvordan bokmerker jeg en nettside?

For å bokmerke en nettside, klikker du bare på stjernen i adresselinjen.

Fx85NorskNyttBokmerkeAdrLinje

Stjernen vil bli blå når siden er bokmerket, og en dialogboks vil vises så du kan redigere navn og lagringsmappe, eller sette etiketter på bokmerket.

Merk: Om stjernen ikke vises i adresselinjen, trykk på knappen for menyen for Sidehandlinger (3 prikker).
Fx85NorskBokmerkeLeggTilIAdrLinje
HøyreklikkHold nede Ctrl-tasten idet du klikker menylinjen Bokmerk denne siden og klikk på Legg til i adresselinjen.

Bokmerke alle åpne faner på en gang: Select Bookmark All Tabs… from the Bookmarks menu.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Høyreklikk på en av fanene, velg Velg alle faner fra menyen, høyreklikk en gang til på hvilken som helst av fanene og velg Bokmerk faner…. Gi den nye bokmerkemappen et navn og velg hvilken mappe den skal lagres i. Klikk på Legg til bokmerker for å avslutte.

 • Du kan også bruke tastatursnarveien Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D for å bokmerke alle åpne faner.

Hvordan endrer jeg navn eller lagringsmappe for et bokmerke?

 1. For å redigere informasjon om bokmerket, klikk på den blå stjernen
  for å åpne dialogboksen Rediger dette bokmerket.
  Fx85NorskBokmerkeRedigerFraAdrLinje
  Her kan du redigere følgende:
  • Navn: Dette er navnet på bokmerket Firefox viser i menyer.
  • Mappe: Velg hvilken mappe du vil lagre bokmerket i ved å ta et fra nedtrekksmenyen (for eksempel Bokmerkemenyen eller Bokmerkelinjen). I nedtrekksmenyen kan du også bruke Velg ... for å vise en liste over alle bokmerkemapper, om du vil lagre bokmerket i en spesiell mappe.
  • Etiketter: Du kan bruke etiketter for søk etter og organisering av bokmerkene dine. Lær mer om dette i artikkelen Bokmerke-etiketter - Kategoriser bokmerker for lettere gjenfinning.
 2. Når du er ferdig med å redigere , klikker du på Ferdig for å stenge dialogboksen.

Om du ikke vil se denne dialogboksen når du lagrer et bokmerke, fjern merket for Vis redigerer ved lagring

Hvordan finner jeg bokmerkene mine?

Søk i adresselinjen
Du kan søke etter sider du har bokmerket ved å skrive bokmerkenavnet i adresselinjen. Når du skriver, vil det komme fram en liste over nettsider du har bokmerket, satt en etikett på, eller besøkt. Bokmerkede sider vil være merket med en stjerne. Bare klikk på en av de sidene og så havner du der på et øyeblikk. Lær mer om dette i artikkelen Autofullfør for adressefeltet i Firefox.

Bokmerkelinjen
Bokmerkelinjen i Firefox gir deg rask tilgang til de bokmerkene du bruker ofte. For nye bruker blir bokmerkene som standard plassert her.

Firefox Sidestolpe og Menylinje
Du får tilgang til alle bokmerkene dine via Firefox Sidestolpe og på menylinjens Bokmerker meny, om menylinjen vises.

Hvordan legger jeg til en menyknapp for Bokmerker på verktøylinjen?

Menyknappen for Bokmerker på verktøylinjen er ikke vist som standard, men du kan legge den til ved å bruke Arkivknappen:

 1. Klikk på Arkivknappen 57 library icon, klikk så på Bokmerker.
 2. Klikk på Verktøy for bokmerker.
 3. Klikk på Legg til bokmerkemeny til verktøylinjen.

Bokmerkeknappen Bookmark Menu icon (star on tray) skal komme opp ved siden av Arkivknappen.

Add Bookmarks Menu button to Toolbar

For å fjerne knappen, gjenta trinnene over, og etter at du har klikket på Verktøy for bokmerker, klikk på Fjern bokmerkemeny fra verktøylinjen.

Hvordan organiserer jeg bokmerkene mine?

Arkivvinduet gir det mulighet til å organisere bokmerkene dine. Slik åpner du Bokmerkearkivvinduet: Klikk på Arkiv-knappen 57 library icon på verktøylinjen. (Om du ikke ser den der, klikk på meny-knappen fx57menu og så på Arkiv). Klikk på Bokmerker og så på Vis alle bokmerkerBehandle bokmerker nederst i listen.

Merk: Du kan også bruke en tastatursnarvei for raskt å åpne bokmerkearkivet ditt.

Som standard vil de bokmerkene du lager bli lagret i mappen Andre bokmerker. Velg den mappen i sidestolpen til Bokmerkearkivvinduet for å få en oversikt over de bokmerkene du har laget. Ved å dobbelklikke på et bokmerke åpner du den nettsiden det peker på.

Fx85NorskBokmerkeArkivVinduAndreBokmerker

Les disse artiklene for å lære hvordan du håndterer store lister over bokmerker:

Om du ekspanderer mappene under Alle bokmerker i Arkivvinduet, kan du flytte bokmerker mellom mapper ved å dra dem fra en mappe til en annen.
Bokmerker som dras til Bokmerkemeny mappen vil da vises i sidestolpen til Firefox og i menylinjens eller verktøylinjens Bokmerker.
Bokmerker i Bokmerkelinje mappen vil vises i Bokmerkelinjen, om den er slått på.

Hvordan slår jeg på Bokmerkelinjen

Bokmerkelinjen er et hendig sted å ha favoritt-bokmerkene dine.

Fx85NorskBokmerkelinje

Slik slår du på Bokmerkelinjen:

 1. Klikk på Menyknappen Fx57Menu og velg Fx80NorskMenyikon-Tilpass.
 2. Velg Verktøylinjer fra nedtrekksmenyen nederst på skjermen.
 3. Velg Bokmerker. Der har du de tre mulighetene Vis alltid, Vis aldri og Vis bare på ny fane til å velge hvordan Bokmerkelinjen skal være synlig.
 4. Klikk på Ferdig-knappen når du er klar.

;Bookmarks Toolbar Menu

 • Klikk på Vis-menyen øverst på skjermen, gå ned til Verktøylinjer og velg Bokmerker. Der har du de tre mulighetene Vis alltid, Vis aldri og Vis bare på ny fane til å velge hvordan Bokmerkelinjen skal være synlig.
 • Du kan også bruke tastatursnarveien Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B for å vise eller skjule Bokmerkelinjen.

Les artikkelen Vis eller skjule Bokmerkelinjen for å lære mer.

"Andre bokmerker" mappen

Du kanvil finne et Andre bokmerker mappe-ikon i høyre enden av Bokmerkelinjen dersom Andre bokmerker-mappen i Arkivet ditt inneholder bokmerker. Det gjør det lettere å finne bokmerker som lagres i den mappen. Det er mulig å fjerne Andre bokmerker mappe-ikonet fra Bokmerkelinjen, les artikkelen Fjern mappen Andre bokmerker fra bokmerkelinjen.

Hvordan bruker jeg nøkkelord sammen med bokmerker

En annen måte å bruke bokmerker på er gjennom bruk av nøkkelord. Når du har knyttet et nøkkelord til et bokmerke, skriver du bare nøkkelordet i adresselinjen og trykker EnterRetur for å åpne den bokmerkede nettsiden.

Slik knytter du et nøkkelord til et bokmerke:

 1. Åpne Arkivvinduet og velg bokmerket.
 2. Klikk i kkelord: feltet nederst i vinduet.
 3. Skriv inn nøkkelordet du vil bruke.

Nøkkelordet kan inneholde bokstaver, tall og spesialkarakterer (for eksempel: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Det kan ikke inneholde mellomrom og kan ikke starte eller slutte med følgende karakterer: ? * ^ $ % # +

Nøkkelordet kan ikke være det samme som noen av søkemotorenes nøkkelord. Om en søkemotor har nøkkelordet @g, kan ikke bokmerkets nøkkelord være @g, men det kan være g.

Om det valgte nøkkelordet allerede er knyttet til et annet bokmerke, vil det gamle bokmerket bli erstattet av det nye.

Merk: Utenfor Arkivet får du tilgang til nøkkelords-feltet ved å høyreklikke påtrykke ned control-tasten mens du klikker på bokmerket, og så velger Egenskaper.

Hvordan importerer jeg bokmerker fra andre nettlesere eller andre profiler?

Firefox har funksjonalitet for å importere bokmerker fra andre nettlesere installert på datamaskinen din. Det er også mulig å importere annen informasjon fra noen andre nettlesere, slik som nettleserhistorikk og lagrede passord. Du finner mer om dette i artikkelen Importer data fra en annen nettleser.

Andre tips

Følgende artikler går mer i dybden vedrørende bokmerker, og kan være til stor nytte for din bruk av dem:

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More