Bruke profilbehandleren for å lage og fjerne Firefoxprofiler

Firefox lagrer din personlige informasjon, som bokmerker, passord og brukerpreferanser, i et sett av filer som kalles dine profiler, hvilket er lagret i en seperat plassering fra Firefox programfilene. Du kan ha flere Firefox profiler, hver med sitt sett brukerinformasjon. Profilbehandleren tillater deg å lage, fjerne, endre navn på, og bytte mellom profiler.

Merk: Du lager vanligvis ikke en ny Firefox profil med mindre du feilsøker et spesifikt problem med Firefox.
Merk: Firefox tilbakestillingsfunksjon kan rette mange problemer ved å gjenopprette Firefox til fabrikkinstillingene, samtidig som du likevel beholder essensiell informasjon. Vurder å bruke den før du går gjennom en lang og tungvin feilsøkingsprosess.

Starte profilbehandleren

Viktig: Før du kan starte profilbehandleren må Firefox være fullstendig avsluttet.
 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu, trykk deretter på LukkAvsluttClose 29.

  Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt. Trykk på Firefox i toppen av skjermen, trykk så Avslutt Firefox. Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt.

 2. Trykk Windows Key + R (Trykk på Windows Startknapp og velg Kjør... i Windows XP).
 3. I kjør dialogen, skriv inn:
  firefox.exe -p
 4. Trykk Kjør.
Merk: Dersom profilbehandlervinduet ikke vises, kan det hende at du må spesifisere fullstendig filbane til Firefox programmet (i anførselstegn). For eksempel:
 • På 32-bit Windows: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p
 • På 64-bit Windows: "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p
 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu, trykk deretter på LukkAvsluttClose 29.

  Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt. Trykk på Firefox i toppen av skjermen, trykk så Avslutt Firefox. Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt.

 2. Naviger til /Applications/Utilities. Åpne Terminal programmet.
 3. I terminalprogrammet, skriv inn følgende:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -p
 4. Trykk Enter.

Dersom firefox allerede er inkludert i din Linux distribusjon eller du har installert Firefox med pakkebehandleren av Linux distribusjonen:

 1. Trykk på menyknappen New Fx Menu, trykk deretter på LukkAvsluttClose 29.

  Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt. Trykk på Firefox i toppen av skjermen, trykk så Avslutt Firefox. Trykk på Firefoxmenyen Fx57Menu, trykk så Avslutt.

 2. I Terminal kjør:
  firefox -P

6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-1.png6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-1.jpg

Dersom profilbehandlervinduet ikke åpnes kan det hende at Firefox kjørte i bakgrunnen, selv om den ikke var synlig. Lukk all forekomster av Firefox eller restart maskinen og prøv igjen.

Lag en profil

 1. For å starte Lage en Profil veilederen, trykk Lag profil... i profilbehandleren.
 2. Trykk Neste og fyll inn navnet til profilen. Bruk et profilnavn som er beskrivende, som ditt navn. Dette navnet er ikke synlig på internett.

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Du kan også endre hvor du ønsker å lagre profilen på din datamaskin. For å velge lagringsstedet, trykk på Velg mappe....
  Advarsel: Dersom du velger din egen mappeplassering for profilen, velg en ny eller tom mappe. Hvis du velger en mappe som ikke er tom og du senere fjerner profilen og velger "Slett Filer" alternativet vil alt annet i mappen også bli slettet.
 4. For å lage den nye profilen, trykk FullførFerdig.

Fjerne en profil

 1. I profilbehandleren, velg profilen du ønsker å fjerne, og trykk Slett profil....
 2. Bekreft at du ønsker å slette profilen:

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Ikke slett filene Fjerne profilen fra profilbehandleren, men beholder filen på din datamaskin på lagringsstedet, slik at din informasjon ikke blir borte. "Ikke slett filer" er det foretrukne alternativet fordi den lagrer den gamle profilmappen og lar deg gjenopprette filene til en ny profil.
  • Slett filer fjerner profilen og alle filene, inkludert profilbokmerker, instillinger, passord, og lignende.
   Advarsel: Dersom du bruker "Slett filer" alternativet vil profilmappen, med profilfilen og andre filer, bli slettet. Denne handlingen kan ikke angres.
  • Avbryt avbryter prosesen av å slette profilen.

Endre navn på en profil

 1. I profilbehandleren, velg profilen du ønsker å endre navn på, og trykk Endre navn....
 2. Fyll inn det nye navnet for profilen, og trykk OK.
  • Merk: Den gamle mappen inneholder filer for profilen med det tidligere navnet.

Alternativer

Arbeid Offline

Ved å velge dette alternativet starter Firefox uten å koble til internet. Du kan vise tidligere besøkte nettsider, og eksperimentere med din profil.

Ikke spør ved oppstart

Dersom du har flere profiler vil Firefox spørre deg for profilen du ønsker å bruke hver gang du starter Firefox. Velg dette alternativet for å la Firefox laste den valgte profilen uten å spørre deg ved oppstart.

 • For å få tilgang til andre profiler etter å ha valgt dette alternativet må du først starte profilbehandleren (som beskrevet over).

Flytte en profil

For å kopiere alle dine Firefox data og instillinger til en annen Firefox installasjon (f.eks. når du får deg en ny datamaskin), kan du trenge en backup av dine Firefox profiler, for så å gjenopprette den i din nye plassering.

Gjenopprette informasjon fra en gammel profil

Dersom du har viktig informasjon i en gammel Firefox profil, som bokmerker, passord, eller brukerpreferanser, kan du overføre den informasjonen til en ny Firefoxprofil ved å kopiere de assosierte filene.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More