Infokapsler - Informasjon nettsteder lagrer på datamaskinen din

Denne artikkelen beskriver hva infokapsler (cookies) er, hvordan nettsteder bruker dem, og hvordan du behandler infokapsler som Firefox lagrer.

Hva er en infokapsel?

En infokapsel er informasjon lagret på datamaskinen din av et nettsted du besøker. I noen nettlesere er hver infokapsel en liten fil, men i Firefox blir alle infokapsler lagret som en fil i profil-mappen til Firefox.

Infokapsler lagrer ofte innstillingene dine fra et nettsted, som f.eks foretrukket språk eller plassering. Neste gang du besøker nettstedet, vil Firefox returnere infokapslene som tilhører nettstedet. På denne måten kan du forbli logget inn på nettstedet, og nettstedet kan gi deg informasjon som er tilpasset dine behov.

Infokapsler kan lagre et bredt spekter av informasjon, inkludert personlig identitetsinformasjon (som navn, adresse, epostadresse eller telefonnummer). Denne informasjonen kan kun lagres dersom du oppgir den - nettsteder får ikke tilgang til informasjon uten at du oppgir den, og de har ikke tilgang til andre filer på datamaskinen din.

I utgangspunktet er aktivitetene vedrørende lagring og sending av infokapsler usynlige for deg. Du kan imidlertid endre Firefox-innstillingene dine slik at du kan tillate eller avvise forespørsler om lagring av infokapsler, slette lagrede infokapsler automatisk når du lukker Firefox og mer.

Innstillinger for infokapsler

Slik får du tilgang til InnstillingerInnstillinger i Firefox for å behandle infokapslene:

  1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
  2. Velg Personvern og sikkerhet-panelet.

Innstillinger for infokapsler ligger under Utvidet sporingsbeskyttelse og Infokapsler og nettstedsdata.

For instruksjoner om hvordan behandle innstillinger for infokapsler for visse oppgaver, se:

Feilsøke infokapsler

Hvis du har problemer med Firefox som involverer infokapsler, se:

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More