Gjenopprett bokmerker fra sikkerhetskopi eller flytt dem til en annen datamaskin

Firefox lager automatisk sikkerhetskopier av bokmerkene dine og lagrer de ti siste sikkerhetskopiene for oppbevaring. Denne artikkelen beskriver hvordan en kan gjenopprette bokmerker fra disse automatiske sikkerhetskopiene, hvordan lagre og gjenopprette egne sikkerhetskopier av bokmerker og hvordan flytte bokmerkene til en annen datamaskin.

Sikkerhetskopi og gjenoppretting

Manuell sikkerhetskopi

 1. Trykk på 57 library icon , trykk så på Bokmerker. Skroll ned til bunnen og trykk på Vis alle bokmerker. TRykk på bokmerkerknappen Bookmarks-29 og velg Vis alle bokmerker for å åpne biblioteksvinduet

 2. I arkivvinduet, trykk på e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Importer og sikkerhetskopier-knappen og velg Sikkerhetskopier....

  ff17bcklib
 3. I vinduet "Filnavn for sikkerhetskopi av bokmerker" som åpnes, velg en mappe å lagre filen i, som heter bookmarks-"dato".json som standard. Skrivebordet er vanligvis et bra sted å lagre filen, men hvilket som helst sted som er lett å huske fungerer.
 4. Lagre .json-bokmerkefilen. Vinduet "Filnavn for sikkerhetskopi av bokmerker" vil lukkes og du kan lukke arkivvinduet.

Gjenoppretting fra sikkerhetskopi

Advarsel: Gjenoppretting av bokmerker fra en sikkerhetskopi vil overskrive de bokmerkene du har når du gjenoppretter
 1. Trykk på 57 library icon , trykk så på Bokmerker. Skroll ned til bunnen og trykk på Vis alle bokmerker. TRykk på bokmerkerknappen Bookmarks-29 og velg Vis alle bokmerker for å åpne biblioteksvinduet

 2. I arkivvinduet, trykk på e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Importer og sikkerhetskopi-knappen og velg Gjenopprett.

  ff17bcklib2
 3. Velg sikkerhetskopien du ønsker å gjenopprette fra:
  • De daterte oppføringene er automatiske sikkerhetskopier.
  • Velg fil... lar deg gjenopprette fra en manuell sikkerhetskopi (Se ovenfor).
 4. Etter at du har valgt en sikkerhetskopi vil bokmerkene fra den filen bli gjenopprettet. Lukk arkivvinduet.

Flytt bokmerker til en annen datamaskin

Med Firefox Sync

Du kan bruke Firefox Sync til å flytte bokmerker fra en datamaskin til en annen.

Merk: Firefox Sync oppdaterer seg automatisk når du endrer bokmerker, så den gir ikke en ordentlig sikkerhetskopitjeneste, og er heller ikke ment til å bli brukt som en.

Firefox Sync er den beste måten å holde bokmerker (og andre profildata) synkronisert mellom alle datamaskinene du bruker. Se Hvordan setter jeg opp Firefox Sync? for mer informasjon og Hvordan setter jeg opp Firefox Sync? for instruksjoner på å sette det opp.

Bruk av en bokmerkesikkerhetskopi-fil

Du kan også bruke en bokmerkesikkerhetskopi-fil fra én datamaskin og gjenopprette den på en annen. Dette er nyttig dersom du ikke kan synkronisere de to datamaskinene av en eller annen grunn.

Bokmerkesikkerhetskopifilen enten være en manuell sikkerhetskopi (se ovenfor) eller en av de automatiske sikkerhetskopiene som er datert og kan finnes i Firefox' profilmappe bookmarkbackup-mappen. Plasser sikkerhetskopifilen på et flyttbar medie, f.eks. minnepinne, og kopier den til skrivebordet (eller annen plassering) på den andre datamaskinen. Du kan da gjenopprette sikkerhetskopien via arkivvinduet i Firefox, med alternativet Velg fil..., som beskrevet ovenfor i seksjonen Gjenoppretting fra sikkerhetskopi.

 

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More