Autofullfør for adressefeltet i Firefox

Adresselinjen i Firefox viser URL'en (nettadressen) til den siden du besøker. Firefox husker sidene du har besøkt, så når du skriver en URL eller et søkebegrep i dette feltet, vises forslag til hvilken side du er ute etter i nedtrekksmenyen. Dette kan være nettsteder du har lagret i et bokmerke, som har en etikett, du har besøkt før, eller som er åpne i andre faner. Denne artikkelen forklarer hvordan adresselinjens autofullfør-funksjon fungerer.

Hvordan bruker jeg autofullfør-listen?

Bare start å skrive i adresselinjen. Forslag fra nettleserhistorikken din, bokmerker og faner vil bli listet opp under det du skriver.
Merk: Om du klikker i adresselinjen uten å skrive der, vil du bli vist en nedtrekksmeny med toppstedene dine istedet.

Fx84AdressefeltAutofullforNedtrekksmeny

Autofullfør nedtrekksmenyen vil inneholde:

 • Nettside-titler og nettadresser fra nettleserhistorikken din.
 • Nettside-titler, nettadresser og kategorier fra bokmerkene dine.
 • Sider du i øyeblikket har åpne i andre faner (se lenger ned under Bytt til fane).
 • Synkroniserte faner fra andre enheter (engelsk).
 • Søkebegrep fra søkehistorikken din (om søkeforslag er slått på)

Ikoner vil indikere om et treff er en annen åpen fane eller et bokmerke. Når du ser nettsiden du vil til, bare klikk på den eller bruk opp- og nedpilene til å markere den og så trykker du på EnterReturn.

Firefox vil også foreslå populære søkeforslag fra standard søkemotor. Les Søkeforslag i Firefox for mer informasjon.

Forslagene i adresselinjen endres i henhold til din bruk av nettleseren, som hvor ofte og hvor nylig du besøkte en bestemt nettside, og hvilket søkeresultat du valgte basert på hvilket søkebegrep du brukte. På denne måten vil nettsider du besøker hele tiden havne på toppen av listen, ofte bare etter at første bokstav er skrevet inn.

URL autofullfør

I tillegg til autofullfør nedtrekksmenyen, vil Firefox også fullføre URLen i adresselinjen. For eksempel, om du skriver "suppo", kan Firefox fylle på med "rt.mozilla.org/" for å fullføre adressen "support.mozilla.org" om du har besøkt den siden før. Om du i dette tilfellet trykker EnterReturn så laster nettleseren inn siden fra den adressen.

Fx84NorskAdressefeltAutofullforURL

Bytt til fane

Adresselinjen søker også gjennom åpne faner og viser resultatene med et fanemerke og teksten "Bytt til fane". Om du velger et slikt søkeresultat, bytter nettleseren over til den åpne fanen istedenfor å åpne en ny duplikatfane.

Fx84NorskAdressefeltByttTilFane
Du kan midlertidig slå av "Bytt til fane" funksjonen ved å holde ALT knappen nede når du klikker på siden i autofullfør-listen som vises under adresselinjen. Da vil nettsiden åpnes i en ny fane isteden for at nettleseren bytter over til den som allerede er åpnet.

Hva kan jeg gjøre for å få de beste resultatene?

 • For å åpne en nettside du har besøkt før, skriver du inn noen få bokstaver fra nettadressen eller tittelen dens. Rull ned gjennom autofullfør-listen med piltastene til du finner siden (skriv inn flere bokstaver om den ikke er listet opp). Trykk EnterReturn får å åpne den valgte nettsiden. Firefox vil ved senere søk vekte dette resultatet høyere enn andre søkeresultat for samme søkebegrep.
 • Ikke slett søkehistorien - vanligvis er den beste kilden til autofullfør-listen kombinasjonen av nettsidens tittel og dens nettadresse. Om du bruker Slett nylig historikk funksjonen, fjerner disse treffene fra autofullfør-søket.
 • Lag bokmerker for nettsider du besøker ofte, og marker dem med relevante etiketter. Adresselinje-søket vil finne bokmerkenavn og etiketter. Les artikkelen Bokmerker i Firefox for å lære mer om hvordan du bruker bokmerker i Firefox. Du kan forbedre autofullfør-søket ved å merke nettsider med etiketter som er lett å skrive inn.

Hvordan kan jeg kontrollere hvilke søkeresultater adresselinjen gir?

Endre innstillingene for adresselinjen

Du kan skru av autofullfør-funksjonen i adresselinjen eller begrense innholdet i nedtrekksmenyen ved å la være å vise høydepunkter, åpne faner, nettleserhistorikk eller bokmerker:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Below Address Bar, select any of the following:
  address bar settings 57
  • Browsing history: suggests pages that you've previously visited.
  • Bookmarks: suggests pages that you've bookmarked.
  • Open tabs: suggests pages that you have open in another tab.
 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Velg Personvern og sikkerhet panelet.
 3. Under Adresselinje, velg eller velg bort:
  Fx84NorskAdressefeltAutofullforSokInnstillinger
  • Nettleserhistorikk: foreslår nettsider du har besøkt før.
  • Bokmerker: foreslår nettsider du har laget et bokmerk for.
  • Åpne faner: foreslår nettsider du har åpne i andre faner.
  • Mest besøkte nettsteder: foreslår de nettstedene du besøker mest (om det er slått på i Hjem panelet) når du klikker i adresselinjen.

Endre innstillinger for søkeforslag: For å slå på eller av forslag fra standard søkemotor, inklusive forslag fra søkehistorikken din, klikk på den lenken for å komme til Søk-innstillinger. Les Endre standard søkeoppsett i Firefox for å lære mer om hvordan du endrer disse innstillingene.

Fjerne elementer i autofullfør-listen

Om du vil fjerne et element fra autofullfør-listen:

 1. Bruk opp og ned piltastene til å markere det elementet i autofullfør-listen du vil fjerne.
 2. Trykk Shift+Delete tofor å fjerne det fra listen.

Om du vil fjerne all nettleserhistorikk fra autofullfør-listen, slett nettleserhistorikken til Firefox.

Merk: Autofullfør-elementer fra bokmerker fjernes ikke fra listen om du forsøker å slette dem, eller du sletter nettleserhistorikken. Disse elementene er merket med en stjerne. Du fjerner disse ved å slette bokmerket, eller endre innstillingene for adresselinjen.

Filtrere søke-resultatene mens du skriver

Når du skriver et søkebegrep i adresselinjen vil det som standard vises en resultatliste under med innhold fra standard søkemotor og sider (bokmerker, nettleserhistorie og åpne faner), der hvert eneste søkebegrep er en del av sidens tittel, en del av en etikett eller en del av nettadressen (URL).

Om du vil ha treff fra en bestemt kilde, for eksempel en bokmerket side eller en åpne fane, kan du filtrere dette raskt fram ved å skrive inn spesielle tegn skilt fra søkebegrepet med mellomrom:

 • Bruk ^ for bare å vise treff fra nettleserhistorikken.
 • Bruk * for bare å vise treff fra bokmerkede sider.
 • Bruk + for bare å vise treff fra bokmerkede sider der du har lagt på en etikett.
 • Bruk % for bare å vise treff fra de fanene du har åpne.
 • Bruk # for bare å vise treff der hvert søkebegrep er en del av sidens tittelen eller en del av en etikett.
 • Bruk $ for bare å vise treff hvert søkebegrep er en del av sidens nettadresse (URL). Teksten "https://" eller "http://" i URLen utelates men ikke "file:///".
 • Bruk ? for bare å vise treff som er søkeforslag.

For eksempel, om du ser etter en side du har bokmerket Mozilla Firefox Support, vil du skrive mozilla. Autofullfør-listen vises, men inneholder ikke den siden du ønsker. Da kan du snevre inn listen til kun å inneholde bokmerkede sider ved å skrive mozilla * eller * mozilla.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More