Bruk sidestolpen i Firefox for bokmerker, historikk og synkroniserte faner

Firefox har en praktisk sidestolpe-knapp som gir deg tilgang til bokmerkene dine, historikken og synkroniserte faner i et klikk. Denne artikkelen viser deg hvordan du bruker denne funksjonen.

Fx85WinNorskSideStolpe-Ikon

Legg sidestolpe-knappen til kontrollene på verktøylinjen

 1. Trykk på menyknappen new fx menu, velg så Tilpass. Et panel åpnes og viser alle kontrollene du kan legge til Firefox.
 2. Dra og slipp Sidestolper knappen til verktøylinjen eller overflytsmenyen. Det velger du selv!
  Fx85WinNorskSideStolpe-DraIkonTilverktoylinje
 3. Klikk på Ferdig for å lagre endringene.
Les artikkelen Tilpass Firefox kontroller, knapper og verktøylinjer for å lære mer om tilpassing av knapper og verktøylinjer i Firefox.


Slå Sidestolper på og av

 1. Bare klikk på sidestolpe-knappen, og velg hvilket innhold du vil se: Bokmerker, Historikk eller Synkroniserte faner.
 2. For å slå av sidestolper klikker du på sidestolpe-knappen igjen.

Flytt sidestolpen til høyre eller venstre

Sidestolpen plasserer seg som standard til venstre, men du kan også flytte den til høyre.

 1. Klikk på pilen til høyre for Bokmerker for å utvide menyen.
 2. Velg Flytt sidestolpe til høyre.
  Fx85WinNorskSideStolpe-FlyttTilHoyre

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More