Bokmerkelinjen - Vis favoritt-nettstedene dine øverst i Firefox vinduet

Bokmerkelinjen i Firefox gir rask tilgang til de bokmerkene du bruker ofte. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker bokmerkelinjen og hvordan du skjuler den.

Fx85NorskBokmerkelinje

For mer informasjon om bokmerker, les artikkelen Bokmerker i Firefox.

Vis eller skjul bokmerkelinjen

Bokmerkelinjen vises som standard på Ny fane siden men du kan også vise den på alle faner, eller holde den skjult. For å vise eller skjule bokmerkelinjen:

 1. Klikk på Fx57menu og velg Tilpass ….
 2. Klikk på Verktøylinjer nederst på skjermen.
 3. Klikk på Bokmerker for å velge den. For å skjule bokmerkelinjen fjerner du avmerkingen.
  bookmark toolbar on 57Fx84CustomizeToolbars-win-Old
 4. Klikk på Ferdig.
 1. Klikk på menyknappen Fx57menu og velg Fx80NorskMenyikon-Tilpass
 2. Klikk på Verktøylinjer nederst på skjermen.
  Fx85WinNorskMenyTilpassBokmerker
 3. Velg Bokmerker og velg en av følgende innstillinger:
  • Vis alltid vil vise bokmerkelinjen på alle sider.
  • Vis aldri / Ctrl+Shft+B vil skjule bokmerkelinjen på alle sider.
  • Vis bare på ny fane vil kun vise bokmerkelinjen på Ny fane siden.
 4. Klikk på Ferdig.
Tips: En annen måte å vise eller skjule bokmerkelinjen på, er å høyreklikke i en ledig del av fanestripen øverst på skjermen, velge Bokmerker i nedtrekksmenyen og velge den innstillingen du vil ha.
 1. Klikk på Vis i Firefox menyen øverst på skjermen.
 2. Velg først Verktøylinjer og så Bokmerker.
 1. Klikk på Vis i Firefox menyen øverst på skjermen.
 2. Velg først Verktøylinjer og så Bokmerker.
  Fx85Mac-View-Toolbars-Bookmarks
 3. Velg en av følgende innstillinger:
  • Vis alltid vil vise bokmerkelinjen på alle sider.
  • Vis aldri vil skjule bokmerkelinjen på alle sider.
  • Vis bare på ny fane vil kun vise bokmerkelinjen på Ny fane siden.
Merk: Du kan også bruke Tilpass menyen til å vise eller skjule bokmerkelinjen. Klikk på Fx57menu knappen, velg Tilpass …, klikk på Verktøylinjer nederst på skjermen og velg en innstilling.

Mappen Andre bokmerker

Et mappeikon for Andre bokmerker vil som standard vises i høyre ende av bokmerkelinjen dersom Andre bokmerker mappen i bokmerkearkivet ditt har noe innhold. For å fjerne det mappeikonet fra bokmerkelinjen:

 1. Høyre trykkHold nede Ctrl tasten mens du trykker på en ledig del av bokmerkelinjen (eller på Andre bokmerker mappeikonet) for å åpne menyen.
  Fx85WinNorskBokmerkeLinje-AndreBokmerker
 2. Klikk på Vis andre bokmerker linjen for å fjerne merket.

For å hente fram Andre bokmerker mappeikonet til bokmerkelinjen igjen, høyreklikk på en ledig del av bokmerkelinjen (eller på dobbelpil-ikonet om det vises), og klikk så på Vis andre bokmerker linjen for å merke av valget.

Mappen Andre bokmerker

For noen Firefox brukere kan det vises et Andre bokmerker mappeikon i høyre ende av bokmerkelinjen, dersom "Andre bokmerker" mappen i bokmerkearkivet har innhold. Dette gjør det enklere å finne bokmerker som er lagret i den mappen. Om du vil fjerne Andre bokmerker mappeikonet, les artikkelen Fjern mappen Andre bokmerker fra bokmerkelinjen.

Legg til bokmerker på bokmerkelinjen

 1. Åpne nettsiden du vil legge til på bokmerkelinjen.
 2. I adresselinjen, klikk på og dra Nettstedsinformasjonhengelås-ikonet ned på bokmerkelinjen.
drag to toolbar 57Fx85WinNorskBokmerkeLinje-DraNettstedTilBokmerkelinje
 1. Sett innstillingen for bokmerkelinjen til Vis alltid (se over) så den vises på alle sider.
 2. Åpne nettsiden du vil legge til på bokmerkelinjen.
 3. I adresselinjen, klikk på og dra hengelås-ikonet ned på bokmerkelinjen.
  Fx85WinNorskBokmerkeLinje-DraNettstedTilBokmerkelinje

Etter at du har lagt til bokmerket, kan du sette innstillingen for bokmerkelinjen tilbake til det valget du foretrekker.

Stokke om på objekter på bokmerkelinjen

For å flytte på et objekt på bokmerkelinjen, klikk og hold bokmerket eller bokmerkemappen du vil flytte, og dra det til den nye posisjonen.

rearrage bookmarks bar 57

Legg til andre verktøylinje-objekter på bokmerkelinjen

Bokmerkelinjen kan inneholde andre objekter enn bokmerker. Les artikkelen Tilpass Firefox kontroller, knapper og verktøylinjer for mer informasjon.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More