Wijzigen wat Firefox doet bij het klikken op of het downloaden van een bestand

Dit artikel beschrijft hoe Firefox met downloads voor verschillende bestandstypen omgaat, en hoe u dat gedrag kunt wijzigen.

Downloadacties

Wanneer u op een koppeling klikt om een bestand te downloaden, bepaalt het internetmediatype (Eng), ook wel het MIME-type of inhoudstype genoemd, welke actie Firefox zal uitvoeren. Mogelijk hebt u al een toepassing of plug-in geïnstalleerd die de download automatisch zal afhandelen. Zo niet, dan kunt u een dialoogvenster zien waarin wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan of het met een bepaalde toepassing wilt openen. Wanneer u Firefox opdraagt het bestand te openen of op te slaan en tevens de optie ‘Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden’ aanvinkt (zie hieronder), verschijnt voor dat bestandstype een nieuwe vermelding voor Inhoudstype en Actie in het paneel Toepassingende sectie Toepassingen van het paneel Algemeen van de optiesvoorkeuren van Firefox.

Downloadacties wijzigen

Voor bepaalde inhoudstypen kunt u de actie die Firefox uitvoert wijzigen. Dit heeft geen invloed op ingebedde media in een webpagina - alleen op koppelingen naar de bestanden zelf.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Toepassingen.Ga in het paneel Algemeen naar de sectie Toepassingen.
 3. Selecteer de vermelding voor het bestandstype dat u wilt wijzigen.
  Meerdere vermeldingen voor dezelfde bestandsindeling of -extensie? Sommige bestandstypen kunnen meerdere internetmediatypen bevatten.
 4. De kolom Actie toont een vervolgkeuzemenu met opties voor het kiezen van een actie wanneer u op dat type bestand klikt.
  Applications panel 38 Fx54ApplicationsPanel Fx56General-Applications applications 57 Fx61Applications-Action Fx64Applications-Action
  • Voorbeeld in Firefox: selecteer dit als u Firefox de inhoud wilt laten weergeven. Dit is alleen van toepassing op een beperkt aantal bestandstypen, en wel die welke Firefox kan decoderen, zoals Podcast, Videopodcast, Webfeed en Portable Document Format (PDF).
  • Altijd vragen: dit zal u vragen te kiezen welke actie u Firefox wilt laten uitvoeren wanneer u op dat type bestand klikt. Dit kan handig zijn als Firefox een bestandstype automatisch opslaat of het altijd met een bepaalde toepassing opent en u wilt dat er wordt gevraagd wat er moet worden gedaan.
  • Bestand opslaan: dit zal het bestand altijd op uw computer opslaan via het venster Downloads zodra u op dat type bestand klikt.
  • ... gebruiken: het bestand openen met een toepassing of plug-in van uw keuze.
 5. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Downloadacties toevoegen

Wanneer u op een koppeling klikt voor een bestandstype dat geen ingesteld inhoudstype en downloadactie bevat, zal Firefox u vragen hoe met het bestand moet worden omgegaan:

Fx4WinOpeningFile MacOpeningFile
 • Openen met: slaat het bestand op naar een tijdelijke map en opent het in de standaardtoepassing voor dat bestandstype. Klik op Kiezen…Bladeren… om een toepassing te selecteren.
Waarschuwing: kies geen Firefox voor het altijd openen van een bepaald bestandstype, omdat dit een probleem kan geven waarbij Firefox herhaaldelijk lege tabbladen of vensters opent nadat u op een koppeling klikt.
 • Bestand opslaan: slaat het bestand op in de downloadmap (opgegeven in het paneel Algemeenpaneel Algemeen van de optiesvoorkeuren van Firefox).
 • Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden: vink deze instelling aan en klik daarna op OK om een nieuwe vermelding voor dat bestandstype aan de lijst Inhoudstype toe te voegen.
Is Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden uitgeschakeld? Dit kan gebeuren als de server van de website het internetmediatype van het bestand onjuist heeft gespecificeerd. Het kan ook gebeuren als de server ‘Content-Disposition: attachment’ aan het bestand toekent.

Downloadacties voor alle inhoudstypen naar standaardwaarden terugzetten

Als u problemen ondervindt met de manier waarop Firefox bestandsdownloads verwerkt die u niet kunt oplossen, of als u gewoon een frisse start wilt maken, kunt u de standaard inhoudstypen en acties terugzetten door het bestand dat deze instellingen bewaart handmatig te verwijderen.

Hierdoor worden alle aangepaste acties voor inhoudstypen verwijderd. U dient deze wijzigingen opnieuw aan te brengen nadat u de volgende stappen hebt gevolgd.
 1. Open uw profielmap:

  Klik op de menuknop Fx57menu , klik op Help en selecteer Probleemoplossingsinformatie.Kies Probleemoplossingsinformatie vanuit het menu Help. Het tabblad Probleemoplossingsinformatie wordt geopend.

  • Klik onder de sectie Toepassingsbasics op Map openenTonen in FinderMap openen. Er wordt een venster geopend dat uw profielmap bevat.Uw profielmap wordt geopend.
  Noot: als u Firefox niet kunt openen of gebruiken, volg dan de instructies in Uw profiel vinden zonder Firefox te openen.

 2. Sluit Firefox.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 3. Verwijder (of hernoem) het bestand mimeTypes.rdfhandlers.json.
 4. Herstart Firefox.
// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support