Configuratieopties voor accounts

Dit artikel geeft uitleg over de beschikbare instellingen in het venster Accountinstellingen. Dit zijn instellingen die voor elke account specifiek zijn. Om het venster Accountinstellingen te openen, gaat u naar ExtraBewerken > Accountinstellingen.

Paneel Accountinstellingen

tb52-accountsettings-win10 tb52-accountsettings-mac

 • Accountnaam: hier kunt u de account een naam geven. De naam verschijnt in het mappenpaneel, evenals in andere gebieden in Thunderbird waar u door accounts moet bladeren.
 • Uw naam: dit is de naam die in berichten die u verzendt in het veld Van verschijnt.
 • E-mailadres: bij verzenden van een bericht is dit het e-mailadres dat in het veld Van verschijnt.
 • Antwoordadres: als u wilt dat antwoorden op uw berichten naar een ander adres dan dat in het veld Van worden verzonden, voert u dat adres hier in.
 • Organisatie: als u de organisatie wilt aangeven waartoe uw adres behoort, voert u deze in dit veld in, zodat dit aan berichten die u vanaf het bovenstaande adres verzendt wordt gekoppeld.
 • Tekst van de ondertekening: als u een ondertekening aan uw bericht wilt toevoegen, voert u deze hier in, of koppel een bestand met een ondertekening door Ondertekening uit een bestand gebruiken aan te vinken. Voor meer informatie, zie Ondertekeningen.
 • Mijn vCard aan berichten koppelen: een vCard is een virtueel visitekaartje dat vaak aan berichten wordt gekoppeld. Schakel deze instelling in en klik op Kaart bewerken om de gegevens in uw kaartje in te voeren. De vCard wordt dan aan alle berichten gekoppeld die u vanaf deze identiteit verzendt.
 • Uitgaande server: als u meerdere servers voor uitgaande e-mail hebt geconfigureerd, gebruikt u dit menu om te kiezen welke server met deze identiteit wordt gebruikt.
 • Identiteiten beheren: een identiteit is een configuratie van naam, adres, ondertekening, uitgaande server, en veel andere overeenkomende instellingen. In Thunderbird kunt u meer dan één identiteit per account instellen. Klik op deze knop om andere identiteiten voor deze account in te stellen en te beheren. Voor meer informatie, zie Identiteiten gebruiken.

Paneel Serverinstellingen

tb52-accountsettings-server-win10 tb52-accountsettings-server-mac

 • Servertype: deze instelling wordt bepaald op het moment dat de account wordt aangemaakt.
 • Servernaam en Poort: dit is de server waarmee Thunderbird tijdens het ophalen van berichten voor uw account verbinding maakt. De naam en het poortnummer worden door uw e-mailprovider verstrekt.
 • Gebruikersnaam: bij het contact maken met de server voor het ophalen van nieuwe berichten identificeert de servernaam voor welke account u berichten ophaalt. Uw gebruikersnaam wordt door uw e-mailprovider verstrekt.

Beveiligingsinstellingen

 • Verbindingsbeveiliging: deze instellingen bepalen of uw verbinding met de server is versleuteld.
  • Geen: de verbinding is niet versleuteld.
  • SSL/TLS: (Aanbevolen wanneer mogelijk) de verbinding is versleuteld.
  • STARTTLS: de verbinding begint als onversleuteld, maar probeert een beveiligde verbinding op te zetten als de server dat ondersteunt.
 • Authenticatiemethode: dit zijn diverse methoden die worden gebruikt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van de account die u probeert te benaderen. Uw accountprovider bepaalt welke authenticatie u dient te kiezen.

Serverinstellingen

 • Op nieuwe berichten controleren bij opstarten: als deze instelling is ingeschakeld, controleert Thunderbird de account op nieuwe berichten wanneer u Thunderbird start.
 • Op nieuwe berichten controleren om de __ minuten: zorgt ervoor dat Thunderbird automatisch op een ingesteld tijdsinterval op nieuwe berichten controleert.
 • Directe servernotificaties toestaan als nieuwe berichten binnenkomen: (alleen IMAP-accounts) Met deze instelling gebruikt Thunderbird de opdracht IMAP IDLE, waardoor u nieuwe berichten kunt ontvangen zodra deze op de server verschijnen zonder dat de server op nieuwe berichten moet worden gecontroleerd.

Als ik een bericht verwijder: (alleen IMAP-accounts) Wanneer u een bericht verwijdert, verplaatst Thunderbird het standaard naar de map Prullenbak voor die account. Hier kunt u dat gedrag wijzigen.

 • Het naar deze map verplaatsen: in plaats van het bericht naar de map Prullenbak te laten verplaatsen, gebruikt u dit menu om een andere map te selecteren waarnaar berichten worden verplaatst.
 • Het alleen als verwijderd markeren: het gebruik van deze instelling behoudt het verwijderde bericht in de oorspronkelijke map, maar streept het door, zodat u ziet dat het als verwijderd is gemarkeerd. Om de map met verwijderde berichten op te schonen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u Comprimeren.
 • Het direct verwijderen: kies deze instelling om Thunderbird berichten te laten verwijderen zodra u deze verwijdert, zonder ze naar een andere map te verplaatsen.
 • Nieuwe berichten automatisch downloaden: (alleen POP-accounts) als Thunderbird op nieuwe berichten controleert via de instelling Op nieuwe berichten controleren om de __ minuten en nieuwe berichten detecteert, dient u nog steeds op Berichten ophalen te klikken om deze nieuwe berichten te downloaden. Schakel deze instelling in om die nieuwe berichten automatisch te downloaden zodra nieuwe berichten worden gedetecteerd.
 • Alleen berichtkoppen ophalen: (alleen POP-accounts) Als deze instelling is ingeschakeld, downloadt Thunderbird alleen de berichtkoppen (of ‘headers’). Wanneer u een nieuw bericht wilt bekijken, toont Thunderbird een koppeling om de berichtinhoud te downloaden.
 • Berichten op de server laten: (alleen POP-accounts) Via deze instelling zal Thunderbird geen berichten van de server verwijderen nadat u deze hebt gedownload. Stel Voor maximaal __ dagen in om berichten na een ingestelde tijdsperiode van de server te verwijderen. Stel Totdat ik ze verwijder in om berichten van de server te verwijderen zodra u ze in Thunderbird verwijdert.

Berichtenopslag

 • Postvak IN opruimen (‘Expunge’) bij afsluiten: (alleen IMAP-accounts) Wanneer een bericht wordt verwijderd, wordt de masterkopie op de server alleen als verwijderd gemarkeerd. Schakel deze instelling in om berichten in het Postvak IN op de server die als verwijderd zijn gemarkeerd te verwijderen.
 • Prullenbak leegmaken bij afsluiten: als deze instelling is ingeschakeld, leegt Thunderbird uw prullenbakmap zodra u het programma afsluit.
 • Type berichtenopslag: deze instelling bepaalt of Thunderbird e-mailmappen lokaal in enkelvoudige bestanden bewaart (er is bijvoorbeeld een map met de naam Inbox) of elk bericht in een eigen bestand bewaart. Voor meer informatie, zie Maildir in Thunderbird.
  NOOT: deze instelling wordt bepaald bij het aanmaken van een account.
 • Lokale map: dit is de locatie waar Thunderbird berichten voor de account bewaart. Als u berichten voor de account op een aparte locatie wilt bewaren, gescheiden van uw Thunderbird-profiel, klikt u op Bladeren om de gewenste map te selecteren.

Geavanceerde IMAP-instellingen

tb52-accountsettings-advancedIMAP-win10 tb52-accountsettings-advancedIMAP-mac

Klik op Geavanceerd om IMAP-serverinstellingen te configureren die zelden worden aangepast.

 • IMAP-servermap: als de IMAP-mappen zich elders dan op de standaardlocatie bevinden, vult u dit veld in met de juiste locatie. Bij Gmail bijvoorbeeld worden mappen in de map [Gmail] bewaard.
 • Alleen geabonneerde mappen tonen: bij IMAP-accounts worden mappen op de server bewaard. In gevallen waarin de server mappen voor andere functies bevat, zoals notities, is er ook een map voor die functie. Standaard toont Thunderbird alleen de mappen waarop u zich hebt geabonneerd. Schakel deze instelling uit om Thunderbird alle mappen op de server te laten weergeven. Om te selecteren welke mappen u ziet, klikt u met de rechtermuisknop op de account in het mappenpaneel en selecteert u Abonneren.
 • Server ondersteunt mappen met submappen en berichten: gebruik deze instelling als uw servermappen zich in andere mappen bevinden.
 • Maximumaantal serververbindingen in de buffer: de meeste servers ondersteunen meerdere verbindingen. Als u een probleem ondervindt waarbij verbindingen met de server worden verbroken, probeer dan dit aantal te verlagen.
 • Namespaces worden gebruikt wanneer uw account gedeelde mappen bevat. Uw Postvak IN is bijvoorbeeld alleen voor u toegankelijk, maar er kan een map zijn die met andere gebruikers is gedeeld. Persoonlijke namespace bepaalt de map die alleen voor u toegankelijk is. Openbaar (gedeeld) bepaalt welke map voor iedereen toegankelijk is. Gebruik Andere gebruikers om specifieke gebruikers te bepalen.
 • Server toestaan om deze namespaces te negeren: schakel deze instelling in om de server uw namespaces te laten bepalen.

Geavanceerde POP-instellingen

(Alleen POP-accounts) Klik op Geavanceerd om de opslag voor uw Postvak IN te configureren.

 • Bij het downloaden van e-mail van de server van deze account, de volgende map voor het opslaan van nieuwe berichten gebruiken: de instelling bepaalt welke map als het Postvak IN voor deze account moet worden gebruikt. Door meerdere accounts naar hetzelfde Postvak IN te laten verwijzen, kunt u één postvak IN voor al uw POP-accounts gebruiken.

Paneel Kopieën & mappen

tb52-accountsettings-copies-win10 tb52-accountsettings-copies-mac

 • Een kopie plaatsen in: als deze instelling is ingeschakeld, maakt Thunderbird een kopie van alles wat u verzendt en plaatst het deze in de map die u kiest.
 • Antwoorden plaatsen in de map van het bericht waarop wordt geantwoord: bij het antwoorden op een bericht en met deze instelling ingeschakeld, bepaalt Thunderbird in welke map het bericht waarop u antwoordt zich bevindt, en plaatst het een kopie van uw antwoord in dezelfde map.
 • Cc naar deze e-mailadressen: als u wilt dat Thunderbird automatisch een adres aan het veld Cc toevoegt bij elk bericht dat u verzendt, voert u in dit veld het adres in. Om meer adressen in te voeren, gebruikt u een komma om deze te scheiden.
 • Bcc naar deze e-mailadressen: als u wilt dat Thunderbird automatisch een adres aan het veld Bcc toevoegt bij elk bericht dat u verzendt, voert u in dit veld het adres in. Om meer adressen in te voeren, gebruikt u een komma om deze te scheiden.
 • Berichtarchieven bewaren in: als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een map aanmaken die een archief van uw berichten bijhoudt. Voor meer informatie, zie Gearchiveerde berichten.
 • Conceptberichten bewaren in: als u een bericht opslaat als een concept, bepaalt deze instelling in welke map het concept wordt opgeslagen. Uw concept wordt verwijderd zodra het bericht wordt verzonden.
 • Berichtsjablonen bewaren in: als u een bericht opslaat als een sjabloon, bepaalt deze instelling in welke map de sjabloon wordt opgeslagen.
 • Bevestiging weergeven als berichten zijn opgeslagen:

Paneel Opstellen & adressering

tb52-accountsettings-composition-win10 tb52-accountsettings-composition-mac

 • Berichten opstellen in HTML-indeling: schakel deze instelling in om de mogelijkheid voor het opmaken van uw berichten via HTML toe te voegen, zoals vet, cursief, onderstrepen, een lettertypefamilie of lettergrootte, letterkleur of achtergrondkleur instellen, en meer.
 • Automatisch het originele bericht citeren bij antwoorden: als deze instelling is ingeschakeld, wordt bij het klikken op Beantwoorden of Allen beantwoorden het bericht waarop u antwoordt automatisch geciteerd in het berichtopstelvenster.
 • Daarna: als u Automatisch het originele bericht citeren bij antwoorden hebt ingeschakeld, bepaalt deze instelling waar de cursor wordt geplaatst - boven of onder de geciteerde tekst.
 • en mijn ondertekening plaatsen: als u naast Automatisch het originele bericht citeren bij antwoorden Thunderbird hebt ingesteld om automatisch een ondertekening te laten toevoegen, bepaalt deze instelling waar uw ondertekening wordt geplaatst - boven of onder de geciteerde tekst.
 • Ondertekening invoegen bij antwoorden: schakel deze instelling uit als u niet wilt dat uw ondertekening wordt toegevoegd bij het antwoorden op een bericht.
 • Ondertekening invoegen bij doorsturen: schakel deze instelling in om Thunderbird automatisch uw ondertekening te laten toevoegen bij het doorsturen van een bericht.

Klik op Algemene opstelvoorkeuren om het paneel Opstellen in het venster VoorkeurenOpties te openen.

 • Bij het opzoeken van adressen: als u Thunderbird hebt ingesteld om adressen op een LDAP-server op te zoeken bij het opstellen van een bericht, kan deze instelling worden gebruikt om een andere LDAP-server op te geven bij het opstellen van berichten vanaf deze identiteit.

Klik op Algemene adresseringsvoorkeuren om het tabblad Adressering in het venster VoorkeurenOpties te openen.

Paneel Ongewenste berichten

tb52-accountsettings-junk-win10 tb52-accountsettings-junk-mac

 • Zelflerende ongewensteberichtendetectie voor deze account inschakelen: schakel deze instelling in om het filteren van ongewenste berichten in Thunderbird in te schakelen, dat ongewenste (of spam)berichten detecteert en uitfiltert. Voor informatie over deze instellingen, zie Thunderbird en ongewenste of spamberichten.

Paneel Synchronisatie & opslag

tb52-accountsettings-sync-win10 tb52-accountsettings-sync-mac

 • Berichten voor deze account op deze computer bewaren: bij IMAP worden alleen headers op uw computer bewaard. Bij het bekijken van een bericht benadert Thunderbird de berichtinhoud die zich op de server bevindt. Als deze instelling is ingeschakeld, bewaart Thunderbird een lokale kopie van elk bericht op uw computer, zodat u berichten kunt lezen terwijl u offline bent. Klik op Geavanceerd om te selecteren van welke mappen u lokale kopieën wilt bewaren. Voor meer informatie, zie IMAP-synchronisatie.

Paneel Leesbevestigingen

tb52-accountsettings-RR-win10 tb52-accountsettings-RR-mac

 • Mijn algemene leesbevestigingsinstellingen gebruiken voor deze account: een leesbevestiging voegt een verzoek aan uw bericht toe om u te informeren wanneer de ontvanger het bericht heeft geopend. Uw algemene leesbevestigingsinstellingen kunnen worden bekeken in het tabblad Geavanceerd van het venster VoorkeurenOpties door op Algemene instellingen te klikken. Als u andere instellingen voor deze account wilt gebruiken, selecteert u Leesbevestigingen voor deze account aanpassen. De hier beschikbare instellingen zijn dezelfde als de algemene instellingen, maar ze zijn alleen voor de huidige account van toepassing. Voor meer informatie, zie Paneel Geavanceerd - Systeem, netwerk, updates en andere geavanceerde instellingen in Thunderbird.

Paneel Beveiliging

tb52-accountsettings-security-win10 tb52-accountsettings-security-mac

Digitaal ondertekenen

Wanneer u een bericht digitaal ondertekent, voegt u informatie in het bericht in die uw identiteit valideert. Dit wordt bereikt door een digitaal certificaat te gebruiken voor het ondertekenen van uw berichten. Voor meer informatie, zie Berichten digitaal ondertekenen en versleutelen.

 • Berichten (standaard) digitaal ondertekenen: schakel deze instelling in om Thunderbird automatisch uw berichten te laten ondertekenen via het erboven geselecteerde certificaat. Als deze instelling niet is ingeschakeld, kunt u een bericht in het opstelvenster ondertekenen door naar het menu Opties te gaan en Dit bericht digitaal ondertekenen te selecteren.

Versleuteling

Wanneer u een bericht versleutelt, lijkt het te zijn ‘gecodeerd’ en kan dit alleen worden gelezen door een persoon die de sleutel heeft om het bericht te ontcijferen. Dit wordt ook bereikt door een digitaal certificaat te gebruiken. Voor meer informatie, zie Berichten digitaal ondertekenen en versleutelen.

Standaard versleutelingsinstelling bij verzenden van berichten:

 • Nooit (geen versleuteling gebruiken): stel deze voorkeur in om alleen berichten te versleutelen die u kiest bij het opstellen van het bericht. U kunt een bericht versleutelen in het opstelvenster door naar het menu Opties te gaan en Dit bericht versleutelen te selecteren.
 • Vereist (kan bericht niet verzenden, tenzij alle ontvangers een certificaat hebben): stel deze voorkeur in als u alle berichten die worden verzonden wilt laten versleutelen.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info