Thunderbird en ongewenste of spamberichten

Om met de grote hoeveelheid ongevraagde e-mail (‘spam’ of ‘junkmail’) waar veel mensen mee te maken hebben om te gaan, gebruikt Thunderbird een zelflerend filter dat van uw acties leert welke berichten legitiem en welke ongewenst zijn.

Instellingen van het ongewensteberichtenfilter

Algemene ongewensteberichteninstellingen

Het filteren van ongewenste berichten is standaard ingeschakeld. U kunt algemene ongewensteberichteninstellingen instellen om te bepalen wat er moet gebeuren met berichten die als ongewenst worden gemarkeerd. Deze instellingen worden gebruikt door al uw e-mailaccounts (hoewel sommige instellingen kunnen worden overschreven in de accountinstellingen, zoals hieronder beschreven).

> Voorkeuren > Privacy & Beveiliging > Ongewenste berichten

TB91-preferences-privacy-security-junk

Accountafhankelijke instellingen

De ongewensteberichteninstellingen in de accountvoorkeuren van elke e-mailaccount hebben voorrang op identieke instellingen in de algemene ongewensteberichteninstellingen die hierboven beschreven staan. In deze sectie kunt u ook adresboeken selecteren die als witte lijst worden gebruikt. Alle berichten van afzenders waarvan het e-mailadres in een adresboek op de witte lijst staat, worden niet door Thunderbird gemarkeerd als ongewenst.

> Accountinstellingen > Uw account > Ongewenste berichten

TB91-account-settings-junk-settings

Het ongewensteberichtenfilter trainen

Thunderbird vertellen wat ONGEWENST is

Om het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird effectief te kunnen laten werken, moet u Thunderbird trainen in het herkennen van de berichten die u als ongewenst en de berichten die u niet als ongewenst beschouwt. Het is dus belangrijk berichten te markeren als ongewenst voordat u ze verwijdert.

Er zijn diverse manieren om een bericht als ongewenst te markeren.

 • U kunt op het kleine pictogram in de kolom ‘ongewenst’ van de berichtenlijst klikken:
  TB91-thread-pane-junk-column
 • U kunt ook op de knop Ongewenst in berichtenwerkbalk klikken:
  TB91-message-pane-header-buttons-junk
 • Of u kunt op uw toetsenbord op J drukken om een of meerdere geselecteerde berichten als ongewenst te markeren.
Het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird is ontworpen om te leren van de door u verstrekte trainingsgegevens. Als u meer berichten als ongewenst of niet ongewenst markeert (zie hieronder), verbetert de accuratesse van uw ongewensteberichtenfilter doordat meer trainingsgegevens worden toegevoegd.

Thunderbird vertellen wat NIET ONGEWENST is

Soms zit het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird ernaast en worden goede berichten als ongewenst gemarkeerd. Het is daarom net zo belangrijk om het filter te vertellen welke berichten niet ongewenst zijn, vooral bij een nieuwe installatie van Thunderbird.

Noot: u dient regelmatig (dagelijks of wekelijks) uw map Ongewenst te controleren op goede berichten die onterecht als ongewenst zijn gemarkeerd door Thunderbird en deze te markeren als niet ongewenst. Dit herstelt de goede berichten en verbetert de juistheid van het filter in de toekomst.

Er zijn diverse manieren om berichten als niet ongewenst te markeren.

 • Klik op de knop Niet ongewenst in de gele notificatie voor ongewenste post onder de berichtheader:
  TB91-message-pane-junk-notification-not-junk
 • Klik op het oranje pictogram Ongewenst bericht in de kolom ongewenst van de berichtenlijst om de ongewenstberichtstatus van een bericht om te schakelen:
  TB91-thread-pane-junk-column
 • Of druk op uw toetsenbord op Shift+J om een of meerdere berichten als niet ongewenst te markeren.

Verder dient u regelmatig het filter te trainen door een aantal goede berichten te markeren als niet ongewenst – berichten in uw postvak IN en berichten die naar andere mappen zijn gefilterd. In dit geval kunt u alleen de sneltoets Shift+J gebruiken, omdat de knop Niet ongewenst alleen wordt getoond voor berichten die al als ongewenst zijn gemarkeerd. Het markeren van een aantal berichten per week is voldoende. U kunt diverse berichten selecteren en ze allemaal tegelijk markeren. Helaas geeft niets in de gebruikersinterface aan of een bericht al is gemarkeerd als ‘niet ongewenst’.

Andere manieren om ongewenste berichten te blokkeren

Het adaptieve ongewensteberichtenfilter van Thunderbird is geen absolute barrière tegen berichten vanaf een specifiek adres of specifieke typen berichten. U kunt sterker mechanismes hebben om ongewenste berichten te stoppen.

Handmatig filters aanmaken

U kunt handmatig uw eigen filters aanmaken. Overweeg:

Een externe filterservice gebruiken

U kunt ook een externe filterservice gebruiken om te helpen e-mailberichten te classificeren en ongewenste berichten te blokkeren.

 1. > Accountinstellingen > Uw account > Ongewensteberichteninstellingen
 2. Schakel de optie Ongewenstberichtkopregels vertrouwen die zijn ingesteld door in.
 3. Kies een externe filterservice in het vervolgkeuzemenu.
  TB102-Trust_junk_mail_headers_set_by

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info