Thunderbird en ongewenste of spamberichten

Thunderbird Thunderbird Laatst bijgewerkt: 03/25/2024 72% gebruikers vonden dit behulpzaam

Om met grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (‘spam’ of ‘junkmail’) om te gaan, gebruikt Thunderbird een zelflerend filter dat van uw acties leert welke soorten berichten legitiem en welke ongewenst zijn.

Overzicht

Het zelflerende filter van Thunderbird gebruikt een Bayes-algoritme, in combinatie met trainingsgegevens die u hebt verzameld, om te bepalen welke berichten het automatisch als ongewenst markeert. Het gebruiken van een algoritme betekent echter dat een bericht dat eerder als ongewenst is gemarkeerd, niet gegarandeerd in de toekomst weer als ongewenst wordt gemarkeerd. Als u garanties wilt, lees dan Handmatig filters aanmaken.

Gebruik een Witte lijst om zeker te zijn dat belangrijke berichten NIET als ongewenst worden gemarkeerd.

Het wordt ook aanbevolen om regelmatig Thunderbird te trainen, omdat ongewenste berichten constant wijzigen. Als u niet vaak traint, levert Thunderbird geen goede resultaten.

Instellingen van het ongewensteberichtenfilter

Algemene ongewensteberichteninstellingen

Het filteren van ongewenste berichten is standaard ingeschakeld. En u kunt algemene ongewensteberichteninstellingen instellen om te regelen wat er moet gebeuren met berichten die als ongewenst worden gemarkeerd. Deze instellingen worden gebruikt voor alle e-mailaccounts (hoewel sommige instellingen kunnen worden overschreven in de accountafhankelijke instellingen, zoals hieronder beschreven).

 1. Klik op > Instellingen > Privacy & Beveiliging.
 2. Scroll naar Ongewenste berichten. Pas de instellingen aan naar wens.
  TB115-account-settings-junk-settings

Accountafhankelijke instellingen

De ongewensteberichteninstellingen in de accountvoorkeuren van elke e-mailaccount hebben voorrang op identieke instellingen in de algemene instellingen die hierboven beschreven staan.

 • Klik op > Accountinstellingen > Uw e-mailadres > Ongewenste berichten.
  tb115-email-account-settings-junk-settings

Het zelflerend filter van Thunderbird uitschakelen

 • Haal het vinkje bij Zelflerende ongewensteberichtendetectie voor deze account inschakelen weg.

Witte lijst gebruiken

U kunt onder Berichten niet automatisch als ongewenst markeren als de afzender voorkomt in mijn: adresboeken selecteren die als witte lijst worden gebruikt. Afzenders waarvan het e-mailadres in een adresboek op de witte lijst voorkomt zijn uitgezonderd en worden niet automatisch als ongewenst gemarkeerd door Thunderbird. U kunt echter nog steeds handmatig een bericht met een adres op de witte lijst markeren als ongewenst.

Het wordt aanbevolen de witte lijst te activeren, om te helpen ervoor te zorgen dat berichten van personen om wie u het meeste geeft niet als ongewenst worden gemarkeerd.

Het ongewensteberichtenfilter trainen

Om het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird effectief te kunnen laten werken, moet u het trainen in het herkennen van berichten die u als ongewenst en berichten die u niet als ongewenst beschouwt. Als u niet beide doet, is het filter niet erg effectief.

Merk ook op, dat het belangrijk is berichten als ongewenst te markeren voordat u ze verwijdert. Alleen verwijderen van een bericht traint het filter niet.

Thunderbird vertellen wat ONGEWENST is

Er zijn diverse manieren om een bericht als ongewenst te markeren:

 • U kunt op het kleine pictogram in de kolom Ongewenst van het berichtenlijstpaneel klikken:
  TB115-thread-pane-junk-column
 • U kunt ook op de knop Ongewenst in berichtenkoptekstpaneel klikken:
  TB115-message-pane-header-buttons-junk
 • Of u kunt op uw toetsenbord op J drukken om een of meerdere geselecteerde berichten als ongewenst te markeren.
Als u een bericht als ongewenst markeert, en als u uw algemene ongewensteberichteninstellingen of accountafhankelijke instellingen hebt ingesteld om ongewenste berichten naar een andere map te verplaatsen, verdwijnt het bericht uit het berichtenlijstpaneel voor de huidige map.
Het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird is ontworpen om te leren van de door u verstrekte trainingsgegevens. Als u meer berichten als Ongewenst of Niet ongewenst markeert (zie hieronder), verbetert de accuratesse van uw ongewensteberichtenfilter doordat meer trainingsgegevens worden toegevoegd.

Thunderbird vertellen wat NIET ONGEWENST is

Soms zit het ongewensteberichtenfilter van Thunderbird ernaast en worden goede berichten als ongewenst gemarkeerd. Het is daarom net zo belangrijk om het filter te vertellen welke berichten niet ongewenst zijn, vooral bij een nieuwe installatie van Thunderbird.

Noot: u dient regelmatig (dagelijks of wekelijks) uw map Ongewenst te controleren op goede berichten die onterecht als Ongewenst zijn gemarkeerd door Thunderbird en deze te markeren als Niet ongewenst. Dit herstelt de goede berichten en verbetert de juistheid van het filter in de toekomst.

Er zijn diverse manieren om berichten als Niet ongewenst te markeren.

 • Klik op de knop Niet ongewenst in de gele notificatie voor ongewenste post onder de berichtheader in het Berichtenlijstpaneel:
  TB115-message-pane-junk-notification-not-junk
 • Klik op het rode pictogram Ongewenst bericht in de kolom Ongewenst van het Berichtenlijstpaneel om de ongewenstberichtstatus van een bericht om te schakelen:
  TB115-thread-pane-unmark-junk-column
 • Of druk op uw toetsenbord op Shift+J om een of meerdere berichten als Niet ongewenst te markeren.
Als u de markering als ongewenst van een bericht verwijdert, verdwijnt het bericht uit de huidige map. Maak u geen zorgen, het bericht is er nog! Het bevindt zich in de oorspronkelijke map; de map waarin het bericht te vinden was voordat het als ongewenst werd gemarkeerd.

Herhaalde training

U dient regelmatig het filter te trainen door een aantal goede berichten te markeren als niet ongewenst – berichten in uw Postvak IN en berichten die naar andere mappen zijn gefilterd. In dit geval kunt u alleen de sneltoets Shift+J gebruiken, omdat de knop Niet ongewenst alleen wordt getoond voor berichten die al als ongewenst zijn gemarkeerd. Het markeren van een aantal berichten per week is voldoende, en u kunt diverse berichten selecteren en ze allemaal tegelijk markeren.

Helaas geeft niets in de gebruikersinterface aan of een bericht al is gemarkeerd als ‘niet ongewenst’.

Andere manieren om ongewenste berichten te blokkeren

Het zelflerende ongewensteberichtenfilter van Thunderbird is geen absolute barrière tegen berichten vanaf een specifiek adres of specifieke typen berichten. U kunt sterkere mechanismen hebben om ongewenste berichten te stoppen door de volgende methoden toe te passen.

Handmatig filters aanmaken

U kunt handmatig:

Een externe filterservice gebruiken

U kunt ook een externe filterservice gebruiken om te helpen e-mailberichten te classificeren en ongewenste berichten te blokkeren.

 1. Klik op > Accountinstellingen > Uw account > Ongewensteberichteninstellingen
 2. Schakel de optie Ongewenstberichtkopregels vertrouwen die zijn ingesteld door in.
 3. Kies een externe filterservice in het vervolgkeuzemenu.
  TB115-Trust_junk_mail_headers_set_by

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info