IMAP-synchronisatie

Over IMAP

IMAP staat voor het Internet Message Access Protocol. Het zorgt ervoor dat een e-mailclient (zoals Thunderbird) toegang heeft tot berichten die op een mailserver zijn opgeslagen. Het protocol is moderner en bevat meer functies dan POP (Post Office Protocol), het andere belangrijke protocol voor het benaderen van e-mailberichten. De meeste e-mailproviders ondersteunen nu IMAP. Om te zien of uw account IMAP of POP gebruikt, controleert u de pagina Serverinstellingen in de Accountinstellingen:

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269384108-224-1.jpg

Voordelen van IMAP

Het IMAP-protocol ondersteunt zowel online- als offline-activiteit. Om die reden kunnen berichten zowel op de lokale computer als op de server zijn opgeslagen, wat diverse voordelen biedt:

  • Er kunnen meerdere clients worden gebruikt voor het benaderen van berichten. Een Thunderbird-gebruiker met een Microsoft Live-account bijvoorbeeld kan zowel de Thunderbird-toepassing die op het eigen systeem is geïnstalleerd als de webgebaseerde interface die door Microsoft wordt geleverd gebruiken.
  • Thunderbird-gebruikers kunnen hun berichten naar het lokale systeem downloaden en zelfs wanneer ze niet met het internet zijn verbonden benaderen.
  • Berichten worden sneller geladen wanneer ze zich op een lokale schijf bevinden. Zoekprestaties zijn veel sneller dan het doorzoeken van een groep berichten die zich op een server op een andere computer bevinden. Het doorzoeken van een volledige berichttekst is alleen mogelijk bij berichten die zijn gedownload.

Om een dergelijke flexibiliteit en functionaliteit te leveren moeten berichten echter tussen de lokale computer en de e-mailserver worden gesynchroniseerd.

Synchronisatie

Beschouw de volgende scenario’s om berichtsynchronisatie te begrijpen:

  • Een bericht wordt naar Thunderbird gedownload en in Thunderbird verwijderd. (Het bericht moet zowel van de lokale computer als van de e-mailserver worden verwijderd.)
  • Een bericht wordt naar Thunderbird gedownload en later door een webgebaseerde client (zoals Yahoo Mail of Gmail) verwijderd. (Het bericht moet van de Thunderbird-berichtenopslagplaats worden verwijderd.)
  • Een conceptbericht wordt in Thunderbird opgesteld en opgeslagen (maar niet verzonden). (Het conceptbericht moet van de Thunderbird-berichtenopslagplaats naar de e-mailserver worden gekopieerd.)

Zodra Thunderbird start, controleert het de status van synchronisatie tussen de Thunderbird-berichtenopslagplaats en de e-mailserver, en voert het vervolgens alle nodige overdrachten uit (zoals het downloaden van nieuwe berichten van de server, het verwijderen van berichten van de server die lokaal zijn verwijderd, etc.). Zolang Thunderbird actief is en toegang heeft tot het internet, synchroniseert het continu met de e-mailserver. Als de internettoegang wordt verbroken, zal Thunderbird weer synchroniseren zodra de toegang is hersteld.

Niet-gesynchroniseerde berichten zijn in Thunderbird nog steeds toegankelijk. Het enige verschil is dat in plaats van het downloaden van het hele bericht alleen de “koppen” (headers) worden gedownload. (Berichtkoppen bevatten informatie zoals verzender, ontvanger(s), onderwerp etc. - alles behalve de hoofdtekst van het bericht.) De berichttekst wordt pas gedownload op het moment dat u op het bericht in de berichtenlijst klikt (wat inhoudt dat u het bericht niet kunt lezen als u niet online bent).

Synchronisatie beïnvloedt prestaties en schijfruimtegebruik.

Prestaties en zoeken

Berichten die lokaal zijn opgeslagen worden sneller geladen dan berichten die op een e-mailserver zijn opgeslagen. Wanneer berichten op een e-mailserver zijn opgeslagen, wordt de hoofdtekst van het bericht niet gedownload, totdat deze wordt aangeroepen (door bijvoorbeeld op het bericht in de berichtenlijst van Thunderbird te klikken). Voordat Thunderbird de berichttekst kan weergeven, moet het deze van de e-mailserver downloaden.

Wanneer Thunderbird een groot aantal berichten van de e-mailserver moet downloaden, kan dit resulteren in een tijdelijke prestatievertraging. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het downloadproces zelf, maar ook door het indexeringsproces (waarbij de tekst van een bericht wordt geanalyseerd en geïndexeerd, wat snel en krachtig zoeken mogelijk maakt). Zodra het downloaden en indexeren is voltooid, zullen de prestaties weer als normaal zijn. De status van de synchronisatie wordt weergegeven in de linkeronderhoek van Thunderbird.

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269384912-646-1.jpg

Het in Thunderbird doorzoeken van een volledige berichttekst is alleen beschikbaar voor berichten die zijn gesynchroniseerd (dat wil zeggen, gedownload). Voor niet-gesynchroniseerde berichten is alleen doorzoeken van de berichtkoppen mogelijk.

Schijfruimtegebruik

Als u heel veel e-mailberichten hebt en er een ruimtebeperking op uw lokale harde schijf bestaat, wilt u wellicht niet al uw berichten downloaden. Zoals hierboven vermeld, zijn berichtkoppen nog steeds zichtbaar in Thunderbird op de lokale machine machine. De hoofdtekst van berichten wordt echter alleen “op aanvraag” gedownload, en zal niet beschikbaar zijn wanneer u offline bent.

Om de synchronisatie-eigenschappen handmatig te configureren opent u de pagina Synchronisatie & schijfruimte in het dialoogvenster Accountinstellingen (Extra | Accountinstellingen…Bewerken | Accountinstellingen…).

Synchronisatie en schijfruimtegebruik configureren

Open de pagina Synchronisatie & schijfruimte in het dialoogvenster Accountinstellingen (Extra | Accountinstellingen…Bewerken | Accountinstellingen…):

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385173-105-1.jpg

Boven in de pagina dient Berichten voor deze account op deze computer bewaren te zijn aangevinkt als u berichten tussen uw lokale systeem en uw mailserver wilt synchroniseren.

Als deze optie niet is aangevinkt, kunt u afzonderlijke mappen voor synchronisatie opgeven. Klik op de knop Geavanceerd…:

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385357-244-1.jpg

De mappen die zijn aangevinkt zullen worden gesynchroniseerd. Submappen worden niet automatisch gesynchroniseerd als de bovenliggende map is aangevinkt. In plaats daarvan moet u elke map afzonderlijk aanvinken.

Algemene instellingen voor schijfruimtegebruik worden geconfigureerd in de onderste sectie van de pagina Synchronisatie & schijfruimte. Instellen van algemene synchronisatievoorkeuren is mogelijk (zoals het synchroniseren van recente berichten of berichten onder een bepaalde grootte). Dit deel van de pagina bevat ook opties voor het groepsgewijs verwijderen van berichten (wat uiteraard met voorzichtigheid dient te worden gebruikt).

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385466-73-1.jpg  

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info