Paneel Geavanceerd - Systeem, netwerk, updates en andere geavanceerde instellingen in Thunderbird

Dit artikel beschrijft de beschikbare instellingen in het paneel Geavanceerd van het venster OptiesVoorkeuren in Thunderbird. Dit zijn instellingen die niet heel vaak worden gebruikt, zoals proxyinstellingen en diverse andere geavanceerde instellingen die misschien alleen voor bepaalde gebruikers nodig zijn.

Tabblad Algemeen

tb45-advanced-general-win10 tb45-advanced-general-mac tb45-advanced-general-linux

Leesbevestigingen

Een leesbevestiging voegt een verzoek toe aan uw bericht om u te informeren wanneer de ontvanger het bericht heeft geopend.

Dialoogvenster Leesbevestigingen

tb45-advanced-general-rr-win10 tb45-advanced-general-rr-mac tb45-advanced-general-rr-linux

 • Altijd een leesbevestiging vragen bij het verzenden van berichten: vink deze instelling aan om Thunderbird automatisch bij elk bericht dat u verzendt om een leesbevestiging te laten vragen.

Als een leesbevestiging binnenkomt:

 • Deze in mijn Postvak IN laten staan: leesbevestigingen worden ontvangen via e-mail. Selecteer deze optievoorkeur om leesbevestigingen in uw e-mailmap Postvak IN te laten staan.
 • Deze naar mijn map ‘Verzonden’ verplaatsen: selecteer deze optievoorkeur om Thunderbird automatisch leesbevestigingen naar uw e-mailmap ‘Verzonden’ te laten verplaatsen.

Als ik een verzoek voor een leesbevestiging ontvang:

 • Nooit een leesbevestiging sturen: als iemand u een bericht stuurt dat een verzoek voor een leesbevestiging bevat, selecteert u deze optievoorkeur om Thunderbird het verzoek altijd te laten negeren.
 • In de volgende gevallen een leesbevestiging sturen: voor al deze gevallen kunt u instellen dat Thunderbird altijd een bevestiging stuurt, het verzoek negeert, of u kunt Mij vragen kiezen, wat ervoor zorgt dat Thunderbird een prompt weergeeft zodra u het bericht opent.

Scrollen

 • Automatisch scrollen gebruiken: automatisch scrollen is een nuttige functie waarmee u kunt scrollen door op de middelste muisknop (doorgaans het scrollwieltje) te klikken en de muis naar boven of beneden te bewegen. Sommige mensen vinden dit vervelend, dus met deze optievoorkeur kan automatisch scrollen worden uitgeschakeld.
 • Vloeiend scrollen gebruiken: vloeiend scrollen kan heel handig zijn als u veel lange berichten leest. Wanneer u op de toets Page Down drukt, springt de weergave normaal gesproken direct een pagina naar beneden. Met vloeiend scrollen schuift de pagina vloeiend naar beneden, zodat u daadwerkelijk kunt zien hoeveel deze verschuift. Dit maakt het makkelijker om verder te lezen vanaf waar u bent gestopt.

Systeemintegratie

 • Altijd tijdens het opstarten controleren of Thunderbird de standaard e-mailclient is: selecteer deze instelling als u wilt dat Thunderbird controleert of het de standaard e-mailclient is bij het opstarten. Als u Thunderbird uw standaard e-mailclient maakt, zorgt dat ervoor dat Thunderbird wordt gebruikt zodra een toepassing de optie bevat om e-mail te verzenden. Voor meer informatie, zie Thunderbird de standaard e-mailclient maken.
 • Windows Zoeken toestaan om berichten te doorzoeken: selecteer deze optie om de ingebouwde zoekfunctie van Windows uw Thunderbird-berichten te laten indexeren. Zodra deze zijn geïndexeerd, worden uw Thunderbird-berichten in zoekresultaten meegenomen wanneer u de functie Windows Zoeken gebruikt.
 • Spotlight toestaan om berichten te doorzoeken: selecteer deze voorkeur om Spotlight uw Thunderbird-berichten te laten indexeren. Zodra deze zijn geïndexeerd, worden uw Thunderbird-berichten in zoekresultaten van Spotlight meegenomen.

Uitgebreide configuratie

 • Globaal zoeken en indexer gebruiken: dit schakelt de ingebouwde zoekfunctie van Thunderbird in, waarmee u alle berichten in Thunderbird kunt doorzoeken. Voor meer informatie, zie Globaal zoeken.
 • Type berichtenopslag voor nieuwe accounts: standaard bewaart Thunderbird e-mailmappen lokaal in enkelvoudige bestanden (zo is er bijvoorbeeld een bestand genaamd Inbox). Nieuwe accounts kunt u zo instellen dat elk bericht in een eigen bestand wordt bewaard. Voor meer informatie, zie Maildir in Thunderbird.
 • Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar: Thunderbird kan de grafische processor van uw computer gebruiken om bepaalde berichten met video en animatie weer te geven. Dit maakt Thunderbird sneller, omdat de grafische processor van uw computer veel beter is in het weergeven van dit soort dingen dan de hoofdprocessor van uw computer. Dit vakje is standaard aangevinkt, maar de functie is niet voor alle grafische processors beschikbaar. Thunderbird zal dit wanneer mogelijk inschakelen.
  Als u deze instelling wijzigt, moet u Thunderbird opnieuw starten.
 • Configuratie-editor: de configuratie-editor vermeldt alle optiesvoorkeuren die Thunderbird heeft geladen. Veel ervan zijn geavanceerde optiesvoorkeuren die niet beschikbaar zijn in het dialoogvenster OptiesVoorkeuren of Accountinstellingen. In de configuratie-editor kunt u deze optiesvoorkeuren bekijken, bewerken of herinitialiseren. Voor meer informatie, zie Configuratie-editor.

Tabblad Gegevenskeuzes

tb45-advanced-data-win10 tb45-advanced-data-mac tb45-advanced-data-linux

Telemetry

 • Telemetry inschakelen: door deze instelling ook in te schakelen, worden anonieme gegevens (meer info) over de daadwerkelijke prestaties van Thunderbird naar Mozilla verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om Thunderbird te verbeteren.

Crashreporter

 • Crashreporter inschakelen: als Thunderbird crasht, zal de Mozilla-crashreporter verschijnen, die vraagt of u de crash bij Mozilla wilt melden. Als dit vakje is aangevinkt, zal het selectievakje Mozilla van deze crash op de hoogte stellen, zodat dit kan worden verholpen in de crashreporter standaard zijn aangevinkt.

Tabblad Netwerk & schijfruimte

tb45-advanced-network-win10 tb45-advanced-network-mac tb45-advanced-network-linux

Verbinding

Mogelijk verplicht uw organisatie of internetprovider u een proxy te gebruiken of bieden zij deze aan. Een proxy treedt op als intermediair tussen uw computer en het internet. Een proxy onderschept alle aanvragen naar het internet, en kijkt of deze aan de aanvraag kan voldoen door gebruik te maken van zijn buffer. Proxy’s worden gebruikt om prestaties te verbeteren, aanvragen te filteren en uw computer voor het internet te verbergen en daarmee de veiligheid te verbeteren. Proxy’s zijn vaak onderdeel van een firewall van een bedrijf.

Dialoogvenster Verbindingsinstellingen

tb45-advanced-network-proxy-win10 tb45-advanced-network-proxy-mac tb45-advanced-network-proxy-linux

 • Geen proxy: kies hiervoor als u geen proxy wilt gebruiken.
 • Proxyinstellingen voor dit netwerk automatisch detecteren: kies hiervoor als u wilt dat Thunderbird automatisch de proxyinstellingen voor uw netwerk detecteert.
 • Proxyinstellingen van systeem gebruiken: kies hiervoor als u de proxyinstellingen die voor uw besturingssysteem zijn geconfigureerd wilt gebruiken. (standaardinstelling)
 • Handmatige proxyconfiguratie: kies hiervoor als u over een lijst van een of meer proxyservers beschikt. Vraag uw systeembeheerder naar de configuratiegegevens. Elke proxy vereist een hostnaam en een poortnummer.
  • Als voor alle protocollen dezelfde proxynaam en poortnummer wordt gebruikt, vink dan Deze proxyserver voor alle protocollen gebruiken aan.
  • Geen proxy voor: lijst van hostnamen of IP-adressen die niet via de proxy zullen worden benaderd.
 • URL voor automatische proxyconfiguratie: kies hiervoor als u over een proxyconfiguratiebestand (.pac) beschikt. Voer de URL in en klik op OK om wijzigingen op te slaan en de proxyconfiguratie te laden.
  • Opnieuw laden: deze knop laadt de op dat moment beschikbare proxyconfiguratie.

Offline

Deze instellingen bepalen hoe Thunderbird zich gedraagt wanneer uw computer niet met het internet is verbonden. Thunderbird zal bijvoorbeeld niet op berichten controleren, of proberen berichten te downloaden wanneer u ze selecteert. Bij het opstellen van een bericht verandert de knop Verzenden in ‘Later verzenden’ en plaatst Thunderbird uw uitgaande bericht in het Postvak UIT, in plaats van dat wordt geprobeerd het te verzenden.

Dialoogvenster Offline-instellingen

tb45-advanced-network-offline-win10 tb45-advanced-network-offline-mac tb45-advanced-network-offline-linux

 • Automatisch gedetecteerde onlinetoestand volgen: Thunderbird zal controleren of uw computer niet met het internet is verbonden. Als deze niet is verbonden, zal Thunderbird naar offlinemodus omschakelen. Zodra een verbinding wordt gedetecteerd, zal Thunderbird naar offlinemodus omschakelen.
 • Handmatige toestand bij het opstarten: als Automatisch gedetecteerde onlinetoestand volgen niet is ingeschakeld, bepaalt dit hoe Thunderbird beslist of het zich bij het starten ervan in offlinemodus moet bevinden. Door dit op Offline in te stellen, wordt Thunderbird altijd in offlinemodus gestart. Door dit op Online in te stellen, wordt Thunderbird altijd in onlinemodus gestart. Mij de onlinetoestand vragen zorgt ervoor dat Thunderbird u altijd vraagt welke modus te kiezen. Vorige onlinetoestand hanteren zorgt ervoor dat Thunderbird de modus opent waarin het was ingesteld toen Thunderbird voor het laatst werd gesloten.
 • Niet-verzonden berichten verzenden bij online gaan?: als u berichten in uw Postvak UIT hebt, zal instellen hiervan op Ja ervoor zorgen dat Thunderbird deze berichten automatisch verzendt zodra u naar onlinemodus overschakelt. Als dit op Nee is ingesteld, zullen berichten in uw Postvak UIT niet worden verzonden. Instellen hiervan op Mij vragen zorgt ervoor dat Thunderbird u vraagt berichten in uw Postvak UIT te verzenden zodra u naar onlinemodus overschakelt.
 • Berichten downloaden voor offlinegebruik bij offline gaan?: als u offlinemappen hebt ingesteld zodat deze een kopie van elk bericht op uw computer bewaren, zorgt instellen hiervan op Ja ervoor dat Thunderbird automatisch berichten in deze mappen downloadt die u niet lokaal hebt opgeslagen zodra u naar offlinemodus overschakelt. Als dit op Nee is ingesteld, zullen lokale kopieën van berichten niet worden gesynchroniseerd. Instellen hiervan op Mij vragen zal ervoor zorgen dat Thunderbird u vraagt nieuwe berichten van onlinemappen te downloaden zodra u naar offlinemodus overschakelt.

Schijfruimte

Berichten die u bekijkt, maar niet op uw computer zijn opgeslagen, worden normaal gesproken in een speciale buffermap op uw computer bewaard voor snellere weergave als u een bericht de volgende keer bekijkt. Hier kunt u de hoeveelheid schijfruimte opgeven die de buffer kan gebruiken. Ook kunt u direct de inhoud van de buffer wissen.

 • Nu wissen: wist onmiddellijk de huidige inhoud van de buffer, waarmee de hierdoor gebruikte schijfruimte wordt vrijgegeven.
 • Tot ___MB ruimte gebruiken voor de buffer: via dit vakje kunt u de maximale grootte van de buffer op uw computer in megabytes opgeven.
 • Alle mappen comprimeren als dit meer bespaart dan ___MB in totaal: wanneer een bericht is verwijderd, zal Thunderbird dit behouden en als verwijderd markeren, zodat u het niet ziet. Comprimeren van een map verwijdert alle berichten die als verwijderd zijn gemarkeerd uit de opslag. Dit zorgt voor sneller laden van berichten en neemt minder schijfruimte in beslag. Door dit vakje aan te vinken, kunt u de maximale grootte van de map in megabytes opgeven voordat Thunderbird deze automatisch comprimeert.

Tabblad Update

tb45-advanced-update-win10 tb45-advanced-update-mac tb45-advanced-update-linux

 • Updates automatisch installeren (aanbevolen: verbeterde beveiliging): Thunderbird downloadt en installeert gevonden updates automatisch.
  • Mij waarschuwen als dit een van mijn add-ons zal uitschakelen: als u wilt dat een vraag verschijnt in het geval dat de downloads eventueel geïnstalleerde add-ons zullen uitschakelen, selecteert u deze instelling.
 • Controleren op updates, maar mij laten kiezen of ik deze wil installeren: Thunderbird laat u kiezen of u updates wilt downloaden en installeren. Als u hier niet voor kiest, kunt u deze op een later tijdstip downloaden.
 • Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico): Thunderbird zal niet controleren op updates.
  Waarschuwing: als u deze optie selecteert, zult u geen kritieke beveiligingsupdates ontvangen die u online veilig houden, tenzij u regelmatig een handmatige controle op updates uitvoert.
 • Klik op Updategeschiedenis tonen om de geschiedenis van gedownloade en geïnstalleerde updates te bekijken.
 • Een achtergrondservice gebruiken om updates te installeren: Thunderbird zal de Mozilla Maintenance Service gebruiken bij het installeren van updates. Dit zorgt ervoor dat het autoriseren van Thunderbird voor het aanbrengen van wijzigingen aan uw computer via het dialoogvenster voor Gebruikersaccountbeheer in Windows 7 en Vista niet nodig is.
Noot: u moet Thunderbird als een beheerder of als de gebruiker die Thunderbird oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Thunderbird te installeren.
Noot: opties voor Thunderbird-updates kunnen ontbreken als updates worden verzorgd door de pakketbeheerder van uw Linux-distributie.

 • Updates automatisch installeren (aanbevolen: verbeterde beveiliging): Thunderbird downloadt en installeert gevonden updates automatisch.
  • Mij waarschuwen als dit een van mijn add-ons zal uitschakelen: als u wilt dat een vraag verschijnt in het geval dat de downloads eventueel geïnstalleerde add-ons zullen uitschakelen, selecteert u deze instelling.
 • Controleren op updates, maar mij laten kiezen of ik deze wil installeren: Thunderbird laat u kiezen of u updates wilt downloaden en installeren. Als u hier niet voor kiest, kunt u deze op een later tijdstip downloaden.
 • Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico): Thunderbird zal niet controleren op updates.
  Waarschuwing: als u deze instelling selecteert, zult u geen kritieke beveiligingsupdates ontvangen die u online veilig houden, tenzij u regelmatig een handmatige controle op updates uitvoert.
 • Klik op Updategeschiedenis tonen om de geschiedenis van gedownloade en geïnstalleerde updates te bekijken.
Noot: u moet Thunderbird als een beheerder of als de gebruiker die Thunderbird oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Thunderbird te installeren.
Noot: u moet Thunderbird als root of als de gebruiker die Thunderbird oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Thunderbird te installeren.

Tabblad Certificaten

tb45-advanced-certs-win10 tb45-advanced-certs-mac tb45-advanced-certs-linux

Certificaten helpen bij het versleutelen en decoderen van verbindingen met websites.

 • Wanneer een server om mijn persoonlijke certificaat vraagt: sommige servers vragen u om uzelf te legitimeren met een persoonlijk certificaat. Om dit te kunnen doen, wordt Thunderbird gevraagd er een voor u te genereren. Wanneer u in de toekomst een server benadert, zal Thunderbird u vragen welk certificaat te gebruiken. Als u wilt dat Thunderbird automatisch een certificaat voor u kiest, selecteert u de optievoorkeur Er automatisch een selecteren.
  Noot: een persoonlijk certificaat kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw naam of adres. Het kan daarom uw privacy aantasten als u de optievoorkeur Er automatisch een selecteren selecteert. Als u dit doet, zult u niet worden gewaarschuwd zodra een website om uw persoonlijke certificaat vraagt, en kunt u de mogelijkheid kwijtraken om te bepalen wie er toegang tot uw persoonlijke gegevens heeft.
 • OCSP-responderservers vragen om de huidige geldigheid van certificaten te bevestigen: Thunderbird kan een OCSP (Online Certificate Status Protocol)-server vragen te bevestigen dat een certificaat nog geldig is. Standaard valideert Thunderbird een certificaat als het certificaat een OCSP-server opgeeft. U dient dit zeer waarschijnlijk alleen te wijzigen als uw internetomgeving dit vereist.
 • Certificaten beheren: klik op deze knop om opgeslagen certificaten te bekijken, nieuwe certificaten te importeren en reservekopieën van oude certificaten in Thunderbird te maken of te verwijderen.
 • Beveiligingsapparaten: beveiligingsapparaten kunnen verbindingen versleutelen en decoderen en certificaten en wachtwoorden opslaan. Klik op de knop Beveiligingsapparaten als u een ander beveiligingsapparaat dan dat in Thunderbird dient te gebruiken.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info