Uw bladwijzers, geschiedenis en tabbladen van Firefox doorzoeken vanuit de adresbalk

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

De adresbalk van Firefox geeft het webadres (de URL) van een pagina weer. We noemen dit de Awesome bar (Engels voor ‘geweldige balk’), omdat hij webpagina’s die u hebt bezocht onthoudt, en u er tevens zoekopdrachten mee kunt uitvoeren en webadressen kunt bezoeken. Hoe vaker u de balk gebruikt, hoe beter hij wordt. Dit artikel beschrijft de details over hoe de automatische aanvulfunctie van de locatiebalkadresbalk werkt.

De locatiebalkadresbalk kan ook voor andere typen zoekopdrachten worden gebruikt. Voor meer informatie, zie:

Geschiedenis, bladwijzers, open tabbladen en gesynchroniseerde tabbladen

Als u gewoon in de locatiebalkadresbalk begint te typen, toont het autoaanvul-vervolgkeuzemenu overeenkomende webpagina’s uit uw navigatiegeschiedenis, open tabbladen, gesynchroniseerde webpagina’s en pagina’s waarvoor u een bladwijzer of label hebt gemaakt. Overeenkomende termen worden gemarkeerd, zodat de resultaten makkelijk zijn te bekijken. Pictogrammen geven aan of een overeenkomend resultaat een open tabblad of een bladwijzer is. Klik op de gewenste pagina zodra u deze ziet, of gebruik de knoppen voor omhoog en omlaag op uw toetsenbord om deze te markeren en druk vervolgens op EnterReturn.

Firefox zal ook populaire zoeksuggesties van de standaardzoekmachine voorstellen. Zie Populaire zoeksuggesties in de zoekbalk gebruiken en Zoeksuggesties in Firefox voor meer informatie.

Het deel van de invoer dat overeenkomt met wat u hebt ingetypt zal vet worden weergegeven. De locatiebalkadresbalk zal overeenkomende resultaten weergeven voor:

 • Webadressen en paginatitels uit uw geschiedenis
 • Paginatitels, webadressen en labels uit uw bladwijzers
 • Pagina’s die u op dat moment in andere tabbladen hebt geopend (zie hieronder bij Wisselen naar tabblad)
 • Pagina’s die met andere apparaten zijn gesynchroniseerd.

De locatiebalkadresbalk leert ook van uw navigatiegedrag. De resultaten worden bijgesteld, gebaseerd op hoe vaak u elke pagina bezoekt, wanneer u die pagina’s voor het laatst bezocht en op welk resultaat voor de eerste ingetypte tekens of woorden u hebt geklikt. Op die manier zullen pagina’s die u vaak bezoekt boven in de lijst verschijnen, vaak al na het intypen van één teken.

URL’s autoaanvullen

Naast de vervolgkeuzelijst voor automatisch aanvullen van pagina’s die u eerder hebt bezocht, zal Firefox ook de URL in de locatiebalkadresbalk aanvullen. Als u bijvoorbeeld ‘aw’ intypt, kan Firefox ‘esomefoundation.org/’ invullen om het adres ‘awesomefoundation.org’ te voltooien als u die website eerder hebt bezocht. Op EnterReturn drukken zal u in dit geval meteen naar dat adres voeren.

Autocomplete 29 - Win Autocomplete 29 - Mac Autocomplete 29 - Lin url autocomplete 57

Voorkomen dat Firefox URL’s automatisch aanvult

Als u de functie die automatisch URL’s aanvult terwijl u in de locatiebalkadresbalk typt wilt uitzetten, kunt u een voorkeursinstelling wijzigen in de Configuratie-editor van Firefox (about:config-pagina). Volg daarvoor deze stappen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Typ autoFill in het veld Zoeken boven in de pagina about:config (of scroll door de lijst om de voorkeur browser.urlbar.autoFill te vinden).
 3. Dubbelklik op de voorkeur browser.urlbar.autoFill om de waarde ervan in te stellen op false. (Daarna kunt u de pagina about:config sluiten.)
Noot: deze instelling is alleen van invloed op de functie voor automatisch aanvullen die URL’s binnen de locatiebalk aanvult. Als u ook de resultaten voor automatisch aanvullen die in de vervolgkeuzelijst onder de locatiebalk worden weergegeven wilt uitzetten of beperken, zie dan Hoe kan ik bepalen welke resultaten de locatiebalk me laat zien? (hieronder).Noot: deze instelling is alleen van invloed op de functie voor automatisch aanvullen die URL’s binnen de adresbalk aanvult. Als u ook de resultaten voor automatisch aanvullen die in de vervolgkeuzelijst onder de adresbalk worden weergegeven wilt uitzetten of beperken, zie dan Hoe kan ik bepalen welke resultaten de adresbalk me laat zien? (hieronder).

Wisselen naar tabblad

De locatiebalkadresbalk zoekt ook in uw open tabbladen, waarbij resultaten met een tabbladpictogram en de tekst ‘Wisselen naar tabblad’ worden weergegeven. Het selecteren van deze resultaten zorgt ervoor dat u naar het reeds geopende tabblad wisselt, in plaats van hier een tweede van aan te maken.

switch tab 57 Switch tab 29 - Win Switch tab 29 - Mac Switch tab 29 - Lin
Om de optie ‘Wisselen naar tabblad’ tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de ALT-toets terwijl u in de autoaanvullen-lijst die onder uw locatiebalkadresbalk verschijnt op de pagina klikt. Hierdoor wordt uw pagina in een nieuw tabblad geopend in plaats van dat naar een bestaand tabblad wordt gewisseld.

Zoeken op het internet

Naast het doorzoeken van uw geschiedenis, bladwijzers of tabbladen kunt u ook rechtstreeks vanuit de adresbalk op het web zoeken.

 • Wanneer u iets in de adresbalk van Firefox typt, ziet u zoeksuggesties die afkomstig zijn van uw standaardzoekmachine en helpen de juiste trefwoorden voor uw bedoelde internetzoekopdracht te vinden. Er verschijnt een vergrootglaspictogram naast zoeksuggesties.
 • Om op het internet te zoeken met gebruik van de exacte termen die u in de adresbalk hebt ingevoerd, drukt u eenvoudig op EnterReturn. De ingevoerde termen worden dan een zoekopdracht bij uw standaardzoekmachine.

Als de locatiebalkadresbalk niet het gewenste (of helemaal geen) resultaat voorstelt, betekent dit alleen maar dat het zich niet in uw geschiedenis, bladwijzers of labels bevindt. Het goede nieuws is dat u ook rechtstreeks vanaf de locatiebalkadresbalk op het internet kunt zoeken. Druk eenvoudig op EnterReturn en de in de locatiebalkadresbalk ingevoerde term wordt een zoekopdracht, gebaseerd op uw standaardzoekmachine. Voor meer info, zie Zoeken op het internet vanaf de adresbalk.

 • Om op het web te zoeken via de exacte zoektermen die u in de adresbalk hebt ingevoerd, drukt u eenvoudig op EnterReturn. De ingevoerde termen worden een zoekopdracht bij uw standaardzoekmachine.
 • U ziet ook zoekmachinesuggesties van uw standaardzoekmachine die u helpen de juiste trefwoorden voor uw bedoelde zoekopdracht te vinden. Naast de zoeksuggesties verschijnt een vergrootglaspictogram.
search sug 57

Zoekinstellingen wijzigen

Om de manier waarop zoeken op het web in de adresbalk werkt te wijzigen, gaat u naar de zoeksectie van uw gebruikersvoorkeuren.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Klik op Zoeken in het paneel aan de linkerkant.

In de zoekinstellingen kunt u:

Voor meer informatie, zie Zoeken op het internet vanaf de adresbalk.

Wat kan ik doen om de beste resultaten te verkrijgen?

 • Als u naar een webpagina wilt gaan die u al eerder hebt bezocht, typ dan een paar letters uit het webadres of de paginatitel ervan. Scroll door de vermeldingen voor autoaanvullen en zoek de pagina in de lijst (typ nog een letter als deze niet in de lijst verschijnt). Druk op EnterReturn om naar het geselecteerde webadres te gaan. Firefox zal deze combinatie van vermelding en resultaat in het vervolg een hoger gewicht geven.
 • Wis de navigatiegeschiedenis niet - normaal gesproken is de titel-webadrescombinatie de grootste bron van resultaten voor het automatisch aanvullen van invoerwaarden. Het wissen van de navigatiegeschiedenis zal deze invoerwaarden uit de resultaten verwijderen.
 • Maak bladwijzers en labels voor vaak bezochte pagina’s. De locatiebalkadresbalk zal overeenkomsten tonen met zowel de naam die u aan de bladwijzer geeft als met labels die met de bladwijzer zijn verbonden. Zie het artikel Bladwijzers in Firefox voor meer informatie over het gebruiken van bladwijzers in Firefox. U kunt uw resultaten voor autoaanvullen verbeteren door pagina’s labels te geven met makkelijk in te voeren labelnamen.

Hoe kan ik bepalen welke resultaten de locatiebalk me laat zien?

Uw instellingen van de locatiebalk wijzigen

U kunt de automatische aanvulfunctie van de locatiebalk uitschakelen of de resultaten beperken, zodat uw open tabbladen, bladwijzers of geschiedenis worden uitgesloten:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Selecteer onder Locatiebalk een van de volgende opties:
  location bar settings 43
  • Geschiedenis: geeft suggesties van pagina’s die u eerder hebt bezocht.
  • Bladwijzers: geeft suggesties van pagina’s waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt.
  • Open tabbladen: geeft suggesties van pagina’s die u in een ander tabblad hebt geopend.
  • Voorkeuren voor zoekmachinesuggesties wijzigen…: om suggesties van zoekmachines in of uit te schakelen, klikt u op deze koppeling om naar het instellingenpaneel Zoeken te gaan. Plaats daarin een vinkje naast Zoeksuggesties geven om zoeksuggesties van de ingestelde zoekmachine in te schakelen voor de zoekbalk, startpagina en nieuw-tabbladpagina, of verwijder het vinkje om deze uit te schakelen. Om zoekmachinesuggesties voor de locatiebalk in of uit te schakelen, plaatst of verwijdert u een vinkje naast Zoeksuggesties in locatiebalkresultaten tonen.
 4. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Resultaten van autoaanvullen verwijderen

Als u een invoerwaarde van de autoaanvullen-lijst wilt verwijderen:

 1. Gebruik de pijltoetsen voor omhoog en omlaag op uw toetsenbord om de invoerwaarde in de locatiebalk te selecteren.
 2. Druk op DeleteShift+Delete om het item uit de lijst te verwijderen.

Als u alle geschiedenisresultaten uit de autoaanvullen-lijst wilt verwijderen, wis dan de navigatiegeschiedenis van Firefox. Zie het artikel Navigatie-, zoek- en downloadgeschiedenis verwijderen in Firefox voor instructies.

Noot: items uit bladwijzers in de autoaanvullen-lijst zullen niet uit de resultaten wegblijven als u deze probeert te verwijderen of de navigatiegeschiedenis wist. Deze items bevatten een ster. Verwijder de verbonden bladwijzer of sluit bladwijzers uit in de instellingen van de locatiebalk om deze items te verwijderen.

Resultaten uit de losse pols wijzigen

Als u een bepaald type resultaat zoekt, zoals een bladwijzer of label, kunt u het zoekproces versnellen door in de locatiebalk na elke zoekterm speciale tekens in te typen, gescheiden door spaties:

 • Voeg ^ toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw navigatiegeschiedenis.
 • Voeg * toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw bladwijzers.
 • Voeg + toe om te zoeken naar overeenkomsten in gelabelde pagina’s.
 • Voeg % toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw op dat moment geopende tabbladen.
 • Voeg ~ toe om te zoeken naar overeenkomsten in pagina’s waarin u hebt getypt.
 • Voeg # toe om te zoeken naar overeenkomsten in paginatitels.
 • Voeg @ toe om te zoeken naar overeenkomsten in webadressen (URL’s).
 • Voeg $ toe om te zoeken naar overeenkomsten in suggesties.

Als u bijvoorbeeld een pagina in uw bladwijzers zoekt met de titel Mozilla Firefox Support, zou u mozilla kunnen intypen. De resultaten van het autoaanvullen verschijnen wel, maar tonen misschien niet de pagina die u wenst.

U kunt uw resultaten beperken tot de bladwijzers door de zoekterm mozilla * te gebruiken.

Als u nog te veel resultaten ziet, kunt u de zoekopdracht verder beperken door de zoekterm mozilla * support # te gebruiken. In dat geval zal de autoaanvullen-lijst alleen pagina’s met een bladwijzer tonen die mozilla en support in de paginatitel bevatten.

Hoe kan ik bepalen welke resultaten de adresbalk me laat zien?

Uw instellingen van de adresbalk wijzigen

U kunt de automatische aanvulfunctie van de adresbalk uitschakelen of de resultaten beperken, zodat uw open tabbladen, bladwijzers of geschiedenis worden uitgesloten:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Selecteer onder Adresbalk een van de volgende opties:
  Fx56AddressBarSettings address bar settings 57
  • Geschiedenis: geeft suggesties van pagina’s die u eerder hebt bezocht.
  • Bladwijzers: geeft suggesties van pagina’s waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt.
  • Open tabbladen: geeft suggesties van pagina’s die u in een ander tabblad hebt geopend.
  • Voorkeuren voor zoekmachinesuggesties wijzigen: om suggesties van zoekmachines in of uit te schakelen, klikt u op deze koppeling om naar het instellingenpaneel Zoeken te gaan. Plaats daarin een vinkje naast Zoeksuggesties geven om zoeksuggesties van de ingestelde zoekmachine in te schakelen voor de zoekbalk, startpagina en nieuw-tabbladpagina, of verwijder het vinkje om deze uit te schakelen. Om zoekmachinesuggesties voor de adresbalk in of uit te schakelen, plaatst of verwijdert u een vinkje naast Zoeksuggesties in adresbalkresultaten tonen.
 4. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Resultaten van autoaanvullen verwijderen

Als u een invoerwaarde van de autoaanvullen-lijst wilt verwijderen:

 1. Gebruik de pijltoetsen voor omhoog en omlaag op uw toetsenbord om de invoerwaarde in de adresbalk te selecteren.
 2. Druk op DeleteShift+Delete om het item uit de lijst te verwijderen.

Als u alle geschiedenisresultaten uit de autoaanvullen-lijst wilt verwijderen, wis dan de navigatiegeschiedenis van Firefox. Zie het artikel Navigatie-, zoek- en downloadgeschiedenis verwijderen in Firefox voor instructies.

Noot: items uit bladwijzers in de autoaanvullen-lijst zullen niet uit de resultaten wegblijven als u deze probeert te verwijderen of de navigatiegeschiedenis wist. Deze items bevatten een ster. Verwijder de verbonden bladwijzer of sluit bladwijzers uit in de instellingen van de adresbalk om deze items te verwijderen.

Resultaten uit de losse pols wijzigen

Als u een bepaald type resultaat zoekt, zoals een bladwijzer of label, kunt u het zoekproces versnellen door in de adresbalk na elke zoekterm speciale tekens in te typen, gescheiden door spaties:

 • Voeg ^ toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw navigatiegeschiedenis.
 • Voeg * toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw bladwijzers.
 • Voeg + toe om te zoeken naar overeenkomsten in gelabelde pagina’s.
 • Voeg % toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw op dat moment geopende tabbladen.
 • Voeg # toe om te zoeken naar overeenkomsten in paginatitels.
 • Voeg $ toe om te zoeken naar overeenkomsten in webadressen (URL’s).
 • Voeg ? toe om te zoeken naar overeenkomsten in suggesties.
 • Voeg ^ toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw navigatiegeschiedenis.
 • Voeg * toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw bladwijzers.
 • Voeg + toe om te zoeken naar overeenkomsten in gelabelde pagina’s.
 • Voeg % toe om te zoeken naar overeenkomsten in uw op dat moment geopende tabbladen.
 • Voeg ~ toe om te zoeken naar overeenkomsten in pagina’s waarin u hebt getypt.
 • Voeg # toe om te zoeken naar overeenkomsten in paginatitels.
 • Voeg @ toe om te zoeken naar overeenkomsten in webadressen (URL’s).
 • Voeg $ toe om te zoeken naar overeenkomsten in suggesties.

Als u bijvoorbeeld een pagina in uw bladwijzers zoekt met de titel Mozilla Firefox Support, zou u mozilla kunnen intypen. De resultaten van het autoaanvullen verschijnen wel, maar tonen misschien niet de pagina die u wenst.

U kunt uw resultaten beperken tot de bladwijzers door de zoekterm mozilla * te gebruiken.

Als u nog te veel resultaten ziet, kunt u de zoekopdracht verder beperken door de zoekterm mozilla * support # te gebruiken. In dat geval zal de autoaanvullen-lijst alleen pagina’s met een bladwijzer tonen die mozilla en support in de paginatitel bevatten.

// Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen:Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Wurd frijwilliger by Mozilla Support