Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do you remove all your bookmarks ?

  • 2 απαντήσεις
  • 23 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 101355 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Mayoite

more options

I imported all my bookmarks from Internet Explorer 8 but not all of them came through. Then I exported the HTML file from IE and imported it into Firefox and all of them came through but got added onto the initial (partial) list. How do I remove the partial list of bookmarks so that I can avoid duplication ? Or how do I delete all the bookmarks from Firefox in one go so that I can import again from the IE HTML file  ?Thanks.

Επιλεγμένη λύση

To delete a lot of bookmarks at once, use the Library dialog. Either:

  • Ctrl+Shift+b
  • Bookmarks > Show All Bookmarks

In the left panel, click Bookmarks Menu. In the right panel, click the top item you want to remove, then press Shift+End to select all the way to the bottom, then right-click > Delete.

(I didn't actually test that last step, for obvious reasons!)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 32

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

To delete a lot of bookmarks at once, use the Library dialog. Either:

  • Ctrl+Shift+b
  • Bookmarks > Show All Bookmarks

In the left panel, click Bookmarks Menu. In the right panel, click the top item you want to remove, then press Shift+End to select all the way to the bottom, then right-click > Delete.

(I didn't actually test that last step, for obvious reasons!)