Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am unable to click on all of the links within a website (all websites I visit); but there is no problem when using Internet Explorer?

  • 1 απάντηση
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

For every website I visit, whether it is my email account or a news website, etc. I am having trouble clicking on all of the "links" within the website. For example, just a second ago, it was not allowing me to click the "home" button on a webpage, and another time I was not able to click "Inbox" on my email. Also, I am having trouble getting the scrolling bar on the right hand side of the screen to work properly. I tried using Internet Explorer on the same sites, and did not have any problems at all. Does anybody know what could be causing this? I have tried uninstalling and reinstalling Firefox, restarting the computer, etc and nothing is working.

    • Update...I just realized that it is all links that are in the top inch of the webpage. For every single site I visit.***

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jkc1186

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

That problem can be caused by the Yahoo! Toolbar or the Babylon extension that extents too much downwards and covers the top part of the browser window and thus makes links and buttons in that part of the screen not clickable.