Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why is my facebook page not working on firefox anymore?

  • 1 απάντηση
  • 103 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

The last few days when I go to my facebook page, it is not the normal page I see when I go to facebook on my safari browser. There doesn't seem to be any way to get out of that page on firefox.

The last few days when I go to my facebook page, it is not the normal page I see when I go to facebook on my safari browser. There doesn't seem to be any way to get out of that page on firefox.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).


If you have increased the minimum font size then try the default setting "none" as a high value can cause issues like you described.

  • Firefox > Preferences > Content : Fonts & Colors > Advanced > Minimum Font Size (none)
  • Firefox > Preferences > Content : Fonts & Colors > Advanced > [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"