Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to restore default search engine for the Location Bar?

  • 2 απαντήσεις
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από DeathDrive

more options

I have Babylon Pro 9 installed in my computer. A couple of days ago I found that Babylon hijacked the default search engine for the Location Bar. All searches from the Location Bar bring up a Babylon search page, which really sucks. How can I restore it to Google?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You may well have add-ons related to Babylon search, if so uninstall them from the Add-on manager.

  • Firefox Button -> Add-ons |Extensions |

If you continue to have problems Babylon may have changed Firefox preferences if so see

more options

Thank you for such a prompt reply.

I'm happy to report that the problem has been fixed. I went to about:config and I found a whole bunch of preference names infected by Babylon. I reset all of their values. Now Babylon can't bother me no more.

Thank you again.