Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I get rid of the Babylon searach engine and tool bar which has imbedded itself in FF, and resists all the usual removal methods and cannot be found listed as a file on Vista??

  • 2 απαντήσεις
  • 32 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από terfur

more options

Foolishly I downloaded the Babylon translator, and am now unable to delete its search engine and tool bar, which seem to be imbedded into the FireFox search page. They do not appear on the initial Mozilla search page, but when a value is entered Babylon takes over and provides an 'enhanced' search selection, and the Babylon controlled search bars appears.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Go to Start-->Control Panel-->Uninstall a program-->find babylon-->Uninstall it

more options

Thanks TCOLOC, but I have tried this method with no success.