Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Whenever I do a "lookup" from other software, or click on a hyperlink from outside the browser, the browser appears but the URL is not in the address window and the link never loads.why?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 59 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I may be reading an article while within Foxfire, and click on a hyperlink in the article...or I may be using Thunderbird email and click on a hyperlink within the email...or I may be using software like Quicken and do a "lookup" to a webpage...no matter, any time I click on the hyperlink, it will switch to Firefox automatically (good!) and the tab shows "loading", but a webpage never loads, and the URL address window never has anything in it. On the other hand, if I copy and paste the URL from whatever hyperlink I'm trying to use, and then paste that into Firefox's URL address window, it will open. How did I lose the auto load feature?

I may be reading an article while within Foxfire, and click on a hyperlink in the article...or I may be using Thunderbird email and click on a hyperlink within the email...or I may be using software like Quicken and do a "lookup" to a webpage...no matter, any time I click on the hyperlink, it will switch to Firefox automatically (good!) and the tab shows "loading", but a webpage never loads, and the URL address window never has anything in it. On the other hand, if I copy and paste the URL from whatever hyperlink I'm trying to use, and then paste that into Firefox's URL address window, it will open. How did I lose the auto load feature?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See:

If it does work in Safe-mode then disable all extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears.