Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox will not play any videos, and will not "load" Microsoft Silverlight. What can I do?

  • 1 απάντηση
  • 80 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TheNunz

more options

When I go to Netflix.com and click on a "play instantly" movie or show a microsoft siverlight message come up saying "Thanks for installing, please restart your browser to watch this movie", I have had siverlight installed on my laptop for months now and watch many, many movies and shows on netflix through firefox and just recently it started doing this. Now firefox will not play ANY videos that stream from online. When I open the same videos on other browsers they play fine, so the problem is with firefox and not my laptop. Can anyone help with this?

When I go to Netflix.com and click on a "play instantly" movie or show a microsoft siverlight message come up saying "Thanks for installing, please restart your browser to watch this movie", I have had siverlight installed on my laptop for months now and watch many, many movies and shows on netflix through firefox and just recently it started doing this. Now firefox will not play ANY videos that stream from online. When I open the same videos on other browsers they play fine, so the problem is with firefox and not my laptop. Can anyone help with this?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Based on http://cogx.blogspot.com/2011/05/silverlight-and-firefox.html, I added the following to the registry and it solved my problem: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\plugin-container.exe] "CWDIllegalInDllSearch"=dword:00000002