Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

need separate instances/profiles WITHOUT manual profile selection

  • 2 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από pedro2000

more options

My wife has a laptop (WinXp, updated) running Firefox 3.6.12 which we both use when away from home. She has more than a dozen saved tabs which of course reappear each time FF is started (and heaven help me if I were to close FF without them being saved!).

If a second instance is started, it shows just the home page - great. I'm not game to close the first instance and then the second, in case the saved tabs from i1 get buried (see above para).

By way of example, I have Eudora as a mail client on my desktop machine with two separate non-interacting instances. That's the sort of thing I'd like to achieve on her laptop with FF - a separate FF config/icon so that a completely unrelated instance can be set up and saved with its own data - not a dozen+ tabs, but not interfering with the SWMBO setup. Is this possible, and if so can someone tell me how to do it?

I should mention that the FF Profile Manager doesn't *quite* do what we would like - ideally two separate desktop icons, each linked to its own profile, with the equivalent of the "don't ask" selected for each so we don't need to manually select a profile at startup. It is possible that both instances will be concurrent.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

more options

Thanks, had missed part of the profile manager capbilities in my brief search.