Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

For the first time ever the "edit" pop-up is appearing. How do I get rid of it?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από taupe1

more options

As I type an email, a small window appears right under the line I'm typing.

"Go to link: - Change - Remove"

When I click on either, I get a window called "Edit Link" Copied and pasted below:


Loading ****@gmail.com… Loading standard view | Load basic HTML (for slow connections)

This is taking longer than usual. Try reloading the page. If that doesn't work, you can:

  1. Disable Labs and try again.
  2. If you're on a slow connection, try basic HTML view.
  3. For more troubleshooting tips, visit the help center. 

We've detected a slow Internet connection. To speed things up, try loading Gmail for slow connections (basic HTML view). Inbox preview Sign out Your inbox is currently empty. Loading... Edit Link Text to display: Link to: Web address Email address To what URL should this link go? Test this link Not sure what to put in the box? First, find the page on the web that you want to link to. (A search engine might be useful.) Then, copy the web address from the box in your browser's address bar, and paste it into the box above. To what email address should this link? Invalid email address OKCancel

Moderator Note - This is a public forum. Posting your email puts you at risk for spam. Your email address has been edited

As I type an email, a small window appears right under the line I'm typing. "Go to link: - Change - Remove" When I click on either, I get a window called "Edit Link" Copied and pasted below: Loading ****@gmail.com… Loading standard view | Load basic HTML (for slow connections) This is taking longer than usual. Try reloading the page. If that doesn't work, you can: 1. Disable Labs and try again. 2. If you're on a slow connection, try basic HTML view. 3. For more troubleshooting tips, visit the help center. We've detected a slow Internet connection. To speed things up, try loading Gmail for slow connections (basic HTML view). Inbox preview Sign out Your inbox is currently empty. Loading... Edit Link Text to display: Link to: Web address Email address To what URL should this link go? Test this link Not sure what to put in the box? First, find the page on the web that you want to link to. (A search engine might be useful.) Then, copy the web address from the box in your browser's address bar, and paste it into the box above. To what email address should this link? Invalid email address OKCancel Moderator Note - This is a public forum. Posting your email puts you at risk for spam. Your email address has been edited

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Shawn

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

please tell me how to get rid of the pop-up above. I've never had a problem like this before