Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I can't access my hotmail account or book a hotel room since upgrading to 3.6.8. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to

  • 1 απάντηση
  • 141 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 324 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TXGuy

more options

I can't access my hotmail account among some other websites since upgrading to 3.6.8 on my macbook. I get the following message: "The proxy server is refusing connections. Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections. Check the proxy settings to make sure that they are correct. Contact your network administrator to make sure the proxy server is working." I can't even find the proxy settings anymore.

Επιλεγμένη λύση

Windows: Tools > Options > Advanced > Network > Settings OSX: Firefox > Preferences >Advanced > Network > Settings Linux: Edit > Preferences >Advanced > Network > Settings set your Connection Setting to "No proxy", if you don't use a proxy.

Firefox 3.6.6 added a new preference to the Connection Settings panel, "Use system proxy settings", and the default is that item. That new preference doesn't affect most users, because they probably don't have a proxy set up in their Operating System. Therefore, most users should use the setting "No proxy".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 14

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Windows: Tools > Options > Advanced > Network > Settings OSX: Firefox > Preferences >Advanced > Network > Settings Linux: Edit > Preferences >Advanced > Network > Settings set your Connection Setting to "No proxy", if you don't use a proxy.

Firefox 3.6.6 added a new preference to the Connection Settings panel, "Use system proxy settings", and the default is that item. That new preference doesn't affect most users, because they probably don't have a proxy set up in their Operating System. Therefore, most users should use the setting "No proxy".