Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I compare 2 animated gifs or html pages for content and timing simultaneously

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

I'm a quality control person who wants to check a before and after of an animated gif or html page using Firefox. I want to check both content and timing.

I'm a quality control person who wants to check a before and after of an animated gif or html page using Firefox. I want to check both content and timing.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hello g.

First off, please update to the latest version, 3.6.8, by going into Help > Check for updates... The version of Firefox you're currently using is no longer supported. On top of this, it has known unpatched bugs and security problems. I urge you to update to the latest version of Firefox for maximum security.

That aside, I believe you're better off looking for a GIF composing application that can read GIFs frame by frame, with much ease. You may want to look for an extension for Firefox though: http://addons.mozilla.org/