Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I cant delete my form and search history?

  • 3 απαντήσεις
  • 94 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από snehal.bhat

more options

I cant delete my search history, i just updated my Firefox and every time i clear my "form and search history" it wont work. I tried everything, I went clear history and checked everything even my cookies but my search history just wont delete? why is this happening?

I cant delete my search history, i just updated my Firefox and every time i clear my "form and search history" it wont work. I tried everything, I went clear history and checked everything even my cookies but my search history just wont delete? why is this happening?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Have you taken a look at Address bar autocomplete suggestions in Firefox and Control whether Firefox automatically fills in forms?

If those don't work, you might have some corrupted files. I believe form history is saved in the formhistory.sqlite. See Recovering important data from an old profile for more information.

Also: Firefox doesn't save web form entries

more options

It is possible that there is a problem with the file that stores the "Saved Form" data. Rename or delete formhistory.sqlite (plus formhistory.sqlite-journal and formhistory.sqlite.corrupt and formhistory.dat, if they exist) in the Profile Folder in case there is a problem with the file that stores the "Saved Form" data. This will remove all saved form data, so you may want to rename formhistory.sqlite to formhistory.sqlite.sav or move the file to another folder in case you need to recover some saved data.

more options

Hi, I too have the same problem.I deleted the file formhistory.sqlite and restatted FF but my form data still shows up. Any ideas? Thanks!