Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Add-on no longer on Toolbar

  • 9 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από metaguy

more options

I'm using the OneTab add-on, Enabled. The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View.

I ran Remove and then Added it again, hoping the Toolbar Icon would reappear = no go, And I lost all URLs already saved, stupid me. To be clear, clicking the Icon on the Toolbar saves all open tabs.

Is there a fix via Preferences? Thanks. gw

I'm using the OneTab add-on, Enabled. The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View. I ran Remove and then Added it again, hoping the Toolbar Icon would reappear = no go, And I lost all URLs already saved, stupid me. To be clear, clicking the Icon on the Toolbar saves all open tabs. Is there a fix via Preferences? Thanks. gw

Επιλεγμένη λύση

Right-click on OneTab in the extensions panel and select "Pin to toolbar".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

metaguy said

The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View.

Screenshot? It sounds like that would be the pinned toolbar button, in which case you can move it around in Customize mode.

Χρήσιμο;

more options

1. What I call the Toolbar, Firefox calls the Application bar. 2. Attached shows where the Icon usually is, and it's not in customize. 3. I don't know what Manage Extensions means. May be the issue, but 4. Since the Icon is not there I can't click on it to Pin vs. Unpin.

Χρήσιμο;

more options

Note that its Add-ons page says that you can export and import OneTab data.


You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support).

You can try to reset extensions.databaseSchema in about:config (i.e. click its trashcan).

Χρήσιμο;

more options

Sorry. 1. Did not see "clear startup cache" Attached 2. in About:config, did not see extensions.databaseSchema

Χρήσιμο;

more options

"clear startup cache" is a button that appears at the top of the about:support page in the right sidebar.

Χρήσιμο;

more options

"clear startup cache" did nothing. Extensions - see attached... 1. Double click OneTab and Options = 2. Double click Cookies = see note

Χρήσιμο;

more options

The problem with OneTab still exists... icon not showing in toolbar. Any other suggestions other than remove/uninstall and try again?

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Right-click on OneTab in the extensions panel and select "Pin to toolbar".

Χρήσιμο;

more options

Thanks. This finally worked.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.