Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Remove separator in between Button and First Tab

 • 1 απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 22 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I wish to remove the ugly looking line between my custom home button and the first tab. You can find that on the top left. I already have userChrome.css set up and I found no help on the r/FirefoxCSS subreddit.

My userChrome.css code:

```

root {

--toolbar-field-focus-border-color: transparent !important; --toolbarbutton-inner-padding: 10px !important; --toolbarbutton-border-radius: 2em !important; --urlbar-container-padding: 0px !important; }

 1. nav-bar {

box-shadow: none; }

 1. urlbar {

padding: 8px !important; }

 1. urlbar-background {

background-color: rgb(255, 255, 255) !important; border-radius: 16px !important; box-shadow: rgb(230, 230, 230) 0px 0px 5px 0px !important; }

.tab-background { border-radius: 16px !important; box-shadow: rgb(225, 225, 225) 0px 1px 5px 0px !important; }

.tabbrowser-tab .close-icon{ border-radius: 2em !important; margin-right: 0px !important; }

.tabbrowser-tab .close-icon:hover { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05) !important; outline: none !important; }

 1. tabs-newtab-button:hover > .toolbarbutton-icon {

background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25) !important; border-radius: 2em !important; }

 1. PlacesToolbarItems .bookmark-item {

padding: 5px; margin: 25px; }

 1. navigator-toolbox { border: none !important;}
 1. PersonalToolbar {

box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 4px !important; } ```

For anyone who can be of EXTRA help, I wish to also fully round the search bar in my "about:home" which you can see is underneath the FireFox logo. I want to add my own custom border radius of "2em" and remove the blue outline when selected.

I wish to remove the ugly looking line between my custom home button and the first tab. You can find that on the top left. I already have userChrome.css set up and I found no help on the r/FirefoxCSS subreddit. My userChrome.css code: ``` :root { --toolbar-field-focus-border-color: transparent !important; --toolbarbutton-inner-padding: 10px !important; --toolbarbutton-border-radius: 2em !important; --urlbar-container-padding: 0px !important; } #nav-bar { box-shadow: none; } #urlbar { padding: 8px !important; } #urlbar-background { background-color: rgb(255, 255, 255) !important; border-radius: 16px !important; box-shadow: rgb(230, 230, 230) 0px 0px 5px 0px !important; } .tab-background { border-radius: 16px !important; box-shadow: rgb(225, 225, 225) 0px 1px 5px 0px !important; } .tabbrowser-tab .close-icon{ border-radius: 2em !important; margin-right: 0px !important; } .tabbrowser-tab .close-icon:hover { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05) !important; outline: none !important; } #tabs-newtab-button:hover > .toolbarbutton-icon { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25) !important; border-radius: 2em !important; } #PlacesToolbarItems .bookmark-item { padding: 5px; margin: 25px; } #navigator-toolbox { border: none !important;} #PersonalToolbar { box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 4px !important; } ``` For anyone who can be of EXTRA help, I wish to also fully round the search bar in my "about:home" which you can see is underneath the FireFox logo. I want to add my own custom border radius of "2em" and remove the blue outline when selected.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Something like this should help to hide the border-left that is added under some conditions, you can remove the padding-left and margin-left as well. You can use #tabbrowser-tabs as the only selector to remove the border in all cases.

:is(toolbarbutton, toolbarpaletteitem) + #tabbrowser-tabs {
 border-inline-start: 0px !important;
 padding-inline-start: 0px !important;
 margin-inline-start: 0px !important;
}

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.