Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox autofills all of my information, but I have no saved addresses/cards

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 53 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When filling out forms in Firefox, it offers to autofill everything - first, middle, and last name, home address, credit card info, just now it even showed it has my social security number. When I go into Settings/Privacy & Security/Forms and Autofill, and click to view Saved Addresses/Saved Credit Cards, there are no entries to edit or remove. Why does Firefox have this info saved, and how can I remove it?

When filling out forms in Firefox, it offers to autofill everything - first, middle, and last name, home address, credit card info, just now it even showed it has my social security number. When I go into Settings/Privacy & Security/Forms and Autofill, and click to view Saved Addresses/Saved Credit Cards, there are no entries to edit or remove. Why does Firefox have this info saved, and how can I remove it?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

  1. click the (empty) input field on the webpage to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press "Delete" or "Shift+Delete" to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.

See also: