Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I am running Firefox on Ubuntu 22.04 and it constantly crashes. Trying to determine what is causing this.

 • 16 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 1883 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

I have a new installation of Ubuntu 22.04 on my 2015 Lenovo IdeaPad 300. I have a new SSD HD 1 TB in size and it should work, however, Firefox keeps crashing. Other apps are crashing too.

I have a new installation of Ubuntu 22.04 on my 2015 Lenovo IdeaPad 300. I have a new SSD HD 1 TB in size and it should work, however, Firefox keeps crashing. Other apps are crashing too.

Επιλεγμένη λύση

jonzn4SUSE said

That is an excellent question. I've never used another version of Linux, but this is interesting. A quick search and here ya go. KDE

Hi, I have found some terminal command for reinstalling gnome shell and ubuntu desktop. I am wondering bout this as an option but thought I would ask first to make sure I am not nuking anything. EDIT: I have reinstalled gnome sell and ubuntu desktop, firefox has not crashed yet

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

Does it happen with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Run Firefox from Mozilla and see if you have the same issue. Download, unzip, and run firefox-bin in the folder. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

jonzn4SUSE said

Does it happen with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Run Firefox from Mozilla and see if you have the same issue. Download, unzip, and run firefox-bin in the folder. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hi it is also crashing in troubleshoot mode. Where are the logs please for review

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

 1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
 2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

more options

Paul said

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash. The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.
 1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
 2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.
Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report. (Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)
Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted
Thank you for your help! More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

Hello, here are the last 5 submitted crash details:

bp-8003003e-9b73-43af-b2b1-61c1f0230830

bp-9940c2bd-6331-48ef-b6e7-01b990230903

bp-a4d315fb-21a6-4ffc-bc0e-cb84d0230903

bp-fa41d673-ff7a-4283-8636-327f60230903

bp-21ceb2e9-ec36-472b-9a0a-d83680230903

bp-9b31327e-fda4-4c85-9dde-3b5740230903

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Daniel Grindstaff

more options

What are your system specs? Can you install neofetch so we can get info about your system. see screenshot

I found this --> https://askubuntu.com/questions/1405021/firefox-closes-by-itself-in-ubuntu-22-04 You can run that cmd to see if there are any errors. journalctl | grep firefox | grep killed

There is also strace. It's going to create a big file, but you should see something. strace -t -o firefox_debug.txt firefox &

more options

Daniel Grindstaff said

Firefox keeps crashing. Other apps are crashing too.

I just noticed this and it sounds like a system issue.

more options

jonzn4SUSE said

What are your system specs? Can you install neofetch so we can get info about your system. see screenshot I found this --> https://askubuntu.com/questions/1405021/firefox-closes-by-itself-in-ubuntu-22-04 You can run that cmd to see if there are any errors. journalctl | grep firefox | grep killed There is also strace. It's going to create a big file, but you should see something. strace -t -o firefox_debug.txt firefox &

Hey there, I have installed "neofetch" and run the command from above. There were no results. Please advise on how I can help you get in with"neofetch"

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Daniel Grindstaff

more options

Hello I have installed "neofetch" here is the screenshot. Also I tried the 'journalctl' command but no results. neofetch

      .-/+oossssoo+/-.        daniel@daniel-Lenovo-ideapad-300-15ISK 
    `:+ssssssssssssssssss+:`      -------------------------------------- 
   -+ssssssssssssssssssyyssss+-     OS: Ubuntu 22.04.3 LTS x86_64 
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.    Host: 80Q7 Lenovo ideapad 300-15ISK 
 /ssssssssssshdmmNNmmyNMMMMhssssss/   Kernel: 6.2.0-31-generic 
 +ssssssssshmydMMMMMMMNddddyssssssss+   Uptime: 7 hours, 27 mins 
/sssssssshNMMMyhhyyyyhmNMMMNhssssssss/  Packages: 1870 (dpkg), 17 (snap) 

.ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss. Shell: bash 5.1.16 +sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+ Resolution: 1920x1080 ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso DE: GNOME 42.9 ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso WM: Mutter +sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+ WM Theme: Adwaita .ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss. Theme: Yaru [GTK2/3]

/sssssssshNMMMyhhyyyyhdNMMMNhssssssss/  Icons: Yaru [GTK2/3] 
 +sssssssssdmydMMMMMMMMddddyssssssss+   Terminal: gnome-terminal 
 /ssssssssssshdmNNNNmyNMMMMhssssss/   CPU: Intel i7-6500U (4) @ 3.100GHz 
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.    GPU: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] 
   -+sssssssssssssssssyyyssss+-     Memory: 7085MiB / 15844MiB 
    `:+ssssssssssssssssss+:`
      .-/+oossssoo+/-.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Daniel Grindstaff

more options

Here is my neofetch output. Also, I ran the journalctl command with no results.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Daniel Grindstaff

more options

Thanks for the info. Are you in X11 or Wayland? How about testing KDE to see if you have the same issues. Did you test Firefox from Mozilla to see if you have the same issue. Download, unzip, and run firefox-bin in the folder. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

I would also try a usb live stick of your OS.

more options

jonzn4SUSE said

Thanks for the info. Are you in X11 or Wayland? How about testing KDE to see if you have the same issues. Did you test Firefox from Mozilla to see if you have the same issue. Download, unzip, and run firefox-bin in the folder. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release I would also try a usb live stick of your OS.

Hi, thank you, howto I switch to KDE to try it please?

more options

That is an excellent question. I've never used another version of Linux, but this is interesting. A quick search and here ya go: https://www.google.com/search?q=ubuntu+how+to+change+deskto...

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

more options

Επιλεγμένη λύση

jonzn4SUSE said

That is an excellent question. I've never used another version of Linux, but this is interesting. A quick search and here ya go. KDE

Hi, I have found some terminal command for reinstalling gnome shell and ubuntu desktop. I am wondering bout this as an option but thought I would ask first to make sure I am not nuking anything. EDIT: I have reinstalled gnome sell and ubuntu desktop, firefox has not crashed yet

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Daniel Grindstaff

more options

Great. Mark your it as resolved and have a good day.

more options

Here is my 6 last crash details:

bp-0348d25d-ec81-49c3-ae3c-4dbc60231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-70ab57a7-9890-414b-92dc-8493e0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-0f2c4d90-f54c-4bd8-b7d7-fb31f0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-4028eb90-541b-41d7-bcd0-2295a0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-96ef3486-9d94-449c-b60c-dd2340231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-9168e74d-09ef-469e-9580-7b9340231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-4c855752-843d-4f28-bae7-2e5cf0231216 16/12/23, 16:41 Ver

more options

Ernesto Fuentes said

Here is my 6 last crash details: bp-0348d25d-ec81-49c3-ae3c-4dbc60231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-70ab57a7-9890-414b-92dc-8493e0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-0f2c4d90-f54c-4bd8-b7d7-fb31f0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-4028eb90-541b-41d7-bcd0-2295a0231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-96ef3486-9d94-449c-b60c-dd2340231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-9168e74d-09ef-469e-9580-7b9340231216 16/12/23, 16:41 Ver bp-4c855752-843d-4f28-bae7-2e5cf0231216 16/12/23, 16:41 Ver
 ;-))

You need to post your own question as this one is done.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE