Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

No confirmation email for Firefox Sync received

  • 14 απαντήσεις
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 62 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Jeremiah Blanchard

more options

I try to set up Firefox Sync on Firefox on a VM on Fedora. I enter my e-mail and password. Then I get the message (after retrying): "Email resent. Add accounts@firefox.com to your contacts to ensure a smooth delivery." However, I do not get the email with the confirmation code.

My email address has this format j@xxxxx.org

I try to set up Firefox Sync on Firefox on a VM on Fedora. I enter my e-mail and password. Then I get the message (after retrying): "Email resent. Add accounts@firefox.com to your contacts to ensure a smooth delivery." However, I do not get the email with the confirmation code. My email address has this format j@xxxxx.org

Επιλεγμένη λύση

I opened a support request, and Firefox Accounts fixed the problem. I do receive the email with the six letter code now.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (14)

more options

If your email isn't the Primary login email that is where the reset is sent to. You need to check your email account settings for spam or junk mail blocking to insure the settings are correct and doesn't block password reset email. Beyond this it's the site email that you need to get support if the reset isn't going through.

Χρήσιμο;

more options

I'm pretty sure the email is sent to the correct email address, as this is stated when trying to log in: "Enter the code that was sent to j@xxxxx.org within 5 minutes." (email address redacted by me)

I triple checked junk, spam, trash and normal inboxes, both in Thunderbird and the web client to my email, but I do not see the email with the code.

Χρήσιμο;

more options

Have you added the address mentioned to your contacts? It seems it may be necessary. See the first link on the following article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account

Χρήσιμο;

more options

Terry said

Have you added the address mentioned to your contacts?

I tried this, but it does not make any difference.

Χρήσιμο;

more options

As a test, I tried now to set up a secondary email address to my Firefox account. Setting this up requires me to provide the secondary email address. Next, I'm asked: "Please enter the confirmation code that was sent to ⁨jan@yyyyyyy.nl⁩ within 5 minutes." (email address redacted by me)

But also on this email address I do not get an email with confirmation code.

Could it be that the Firefox accounts service is disrupted? Or could there be something wrong with my Firefox Sync account?

Χρήσιμο;

more options

As another test, I tried a protonmail address for my secondary email address. Here I did receive the confirmation code. So somehow the emails to my personal domains are not delivered.

Χρήσιμο;

more options

I got this reply from my internet provider (translated by me):

"The domain firefox.com has a wrong DMARC record and therefore the mail is rejected. On this external website you can see that the DMARC record is not correct: http://h2g.cc/J5mrUs. A semicolon is missing behind the part "aspf=r". At firefox.com they have to adjust this."

Where can I inform Firefox about this issue?

Χρήσιμο;

more options

You have to use one of these links to report the issue if that is a issue they need to look at.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/file-bug-report-or-feature-request-mozilla

Χρήσιμο;

more options

Jan said

I got this reply from my internet provider (translated by me): "The domain firefox.com has a wrong DMARC record and therefore the mail is rejected. On this external website you can see that the DMARC record is not correct: http://h2g.cc/J5mrUs. A semicolon is missing behind the part "aspf=r". At firefox.com they have to adjust this." Where can I inform Firefox about this issue?

There's an email address in the following article. Unbelievably, the email address itself requires moderator approval.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account

Χρήσιμο;

more options

Terry said

There's an email address in the following article. Unbelievably, the email address itself requires moderator approval. https://support.mozilla.org/en-US/kb/im-having-problems-confirming-my-firefox-account

Actually it was the links in the quote that flagged the posts.

Mozilla does not have one on one support by email, chat or phone for their Firefox web browsers.

That email address mentioned was for to make sure you can receive automated email related to Firefox Accounts and not have address flagged as spam.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

Χρήσιμο;

more options

Another user, it seems, has the same issue.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1419341

Χρήσιμο;

more options

Yes that's me, I'm also having the same trouble. There must be some sort of glitch and I hope to find a solution. Not having access to over 5 years of bookmarks is really setting me back in my work.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

I opened a support request, and Firefox Accounts fixed the problem. I do receive the email with the six letter code now.

Χρήσιμο;

more options

Jan, how did you create a support request? I haven't bee able to find a way to do so...

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.