Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unable to load "accounts.firefox.com" - regardless of browser - can't Sign in to use Sync as a result - Win11

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi all, I've got a puzzling problem with just one desktop PC on my network, and only in Windows 11 (fully updated) - the same PC when booted into another OS (Ubuntu) works without any issues.

I have a fresh install of the latest Firefox as well as the Developers Edition. MS Edge is also updated to the latest build, yet none of them can load the "accounts.firefox.com" page.

All I get is a completely blank page, save for a blue circle on the top left corner. I've tried all the usual resetting, Troubleshooting Mode... etc, (issue is present in Troubleshooting Mode) and pretty much stumped at this point.

All other websites I've tested with all browsers don't seem to have any issues at all, including the likes of "accounts.microsoft.com" or "accounts.google.com".

Google hasn't turned up with any results matching exactly what I'm seeing with this particular machine/problem... hoping someone can help pointing me in the right direction.

Thanks in advance,

Hi all, I've got a puzzling problem with just one desktop PC on my network, and only in Windows 11 (fully updated) - the same PC when booted into another OS (Ubuntu) works without any issues. I have a fresh install of the latest Firefox as well as the Developers Edition. MS Edge is also updated to the latest build, yet none of them can load the "accounts.firefox.com" page. All I get is a completely blank page, save for a blue circle on the top left corner. I've tried all the usual resetting, Troubleshooting Mode... etc, (issue is present in Troubleshooting Mode) and pretty much stumped at this point. All other websites I've tested with all browsers don't seem to have any issues at all, including the likes of "accounts.microsoft.com" or "accounts.google.com". Google hasn't turned up with any results matching exactly what I'm seeing with this particular machine/problem... hoping someone can help pointing me in the right direction. Thanks in advance,

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Is the DNS Lookup tool on the about:networking page able to resolve this domain ?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

You can do a malware scan just to be sure.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.