Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

cannot forward webpage from firefox

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Mich

more options

When trying to forward a web page, my icloud contacts don't appear. Windows 11. They do show in Outlook

When trying to forward a web page, my icloud contacts don't appear. Windows 11. They do show in Outlook

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Here are the steps you can try to solve the problem on Firefox:

1)Open Firefox and click on the menu button (three horizontal lines in the upper right corner). 2)Click on "Options" and select "Privacy & Security" from the left-hand side menu. 3)Scroll down to the "Permissions" section and click on "Settings" next to "Address Bar." 4)Make sure that "Use a search engine to provide search suggestions" is checked. 5)Close the "Settings" tab and restart Firefox. 6)Try forwarding a web page again and see if your iCloud contacts now appear.

more options

If the above steps don't work, you can also try disabling any extensions or add-ons you have installed that may be interfering with the contact list, and clear your cache and cookies.