Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Getting error while trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 42 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am trying trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language. I have created a profile and using "intl.accept_languages" as below: FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions(); FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile(); firefoxProfile.setPreference("intl.accept_languages", "<language_code>"); firefoxOptions.setProfile(firefoxProfile); firefoxOptions.setHeadless(isHeadless); driver = new FirefoxDriver(firefoxOptions);

I am getting the below error: Region.jsm: "Failed to fetch region" (new TypeError("NetworkError when attempting to fetch resource.", "")

Additional details: OS: Linux Firefox version: 91.11.0 Gecko driver version: 0.31.0 Selenium version: 4.1.4


Kindly help.

I am trying trying to launch firefox in Linux systems through selenium webdriver in a specific language. I have created a profile and using "intl.accept_languages" as below: FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions(); FirefoxProfile firefoxProfile = new FirefoxProfile(); firefoxProfile.setPreference("intl.accept_languages", "<language_code>"); firefoxOptions.setProfile(firefoxProfile); firefoxOptions.setHeadless(isHeadless); driver = new FirefoxDriver(firefoxOptions); I am getting the below error: Region.jsm: "Failed to fetch region" (new TypeError("NetworkError when attempting to fetch resource.", "") Additional details: OS: Linux Firefox version: 91.11.0 Gecko driver version: 0.31.0 Selenium version: 4.1.4 Kindly help.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Close Firefox. pgrep firefox. kill the processes you found, or kill -KILL them if they don't die. Double-check for the presence of parent. lock under ~/. mozilla/firefox (delete it if it's there). Start firefox again.

Hope this helps, Jimmy

more options

techguy150 said

Close Firefox. pgrep firefox. kill the processes you found, or kill -KILL them if they don't die. Double-check for the presence of parent. lock under ~/. mozilla/firefox (delete it if it's there). Start firefox again. Hope this helps, Jimmy

I have multiple tests for different languages which are running through jenkins pipeline. Do I have to perform the above steps just once before the pipeline is triggered? I

more options

Maybe try the subreddit Selenium forum.