Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

What frame rate settings are available, and where are they documented?

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1388 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από MarjaE

more options

I use layout.frame_rate 1 to block animation, and to replace painful partial scrolling with clean jumps. I can't use an intermediate frame rate, such as 3-30 fps, due to the seizure risks, or a high frame rate, such as 60 fps, due to migraines when hit by "smooth" animation, "ease in-out" animation, zooming animation, parallax animation, partial scrolling with one part of the window sliding alongside another, etc.

about:config involves some other frame-rate and frame_rate settings;

gfx.display.frame-rate-divisor starts at 1

layers.offmainthreadcomposition.frame-rate starts at -1

layout.expose_high_rate_mode_from_refreshdriver starts at true

layout.frame_rate starts at 0, which defaults to monitor settings; I've reset it to 1 (1 frame per second).

layout.throttled_frame_rate starts at 1

What are these and what do they do? I've tried looking them up, and see a bunch of posts about browser diagnostics, or *increasing* frame rates, or the like.

I use layout.frame_rate 1 to block animation, and to replace painful partial scrolling with clean jumps. I can't use an intermediate frame rate, such as 3-30 fps, due to the seizure risks, or a high frame rate, such as 60 fps, due to migraines when hit by "smooth" animation, "ease in-out" animation, zooming animation, parallax animation, partial scrolling with one part of the window sliding alongside another, etc. about:config involves some other frame-rate and frame_rate settings; gfx.display.frame-rate-divisor starts at 1 layers.offmainthreadcomposition.frame-rate starts at -1 layout.expose_high_rate_mode_from_refreshdriver starts at true layout.frame_rate starts at 0, which defaults to monitor settings; I've reset it to 1 (1 frame per second). layout.throttled_frame_rate starts at 1 What are these and what do they do? I've tried looking them up, and see a bunch of posts about browser diagnostics, or *increasing* frame rates, or the like.

Επιλεγμένη λύση

You can possibly search the source code and check comments of a specific pref.

I don't think that anybody of the regular users who answer questions has the knowledge to know what these prefs are about and determine whether it is safe to modify those prefs, so be cautious.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can possibly search the source code and check comments of a specific pref.

I don't think that anybody of the regular users who answer questions has the knowledge to know what these prefs are about and determine whether it is safe to modify those prefs, so be cautious.

more options

You can toggle a pref via the command line in the Browser Console.

Note that the response gets slow if you set the pref to 1. There is set/getIntPref and set/getBoolPref for the Number (Integer) and the Boolean prefs.

var pref_name="layout.frame_rate";
var fr=[1,-1]; /* -1 is the default (60) */
Services.prefs.setIntPref(pref_name,Services.prefs.getIntPref(pref_name)==fr[0]?fr[1]:fr[0]);
console.log(pref_name,Services.prefs.getIntPref(pref_name));