Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Disable Firefox Private Browsing taskbar

more options

I really hate the new version of private window which separated from the main Firefox windows group. I'm using windows and I pinned a lot of application in my taskbar and I don't need new one. I already making habit to use private browsing for lot cases daily since years ago using same window group and this new taskbar entry ruin my productivity.

Is there a way to disable this behavior? stop wasting space on my taskbar.

I really hate the new version of private window which separated from the main Firefox windows group. I'm using windows and I pinned a lot of application in my taskbar and I don't need new one. I already making habit to use private browsing for lot cases daily since years ago using same window group and this new taskbar entry ruin my productivity. Is there a way to disable this behavior? stop wasting space on my taskbar.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Enter about:config in the URL bar and switch browser.privateWindowSeparation.enabled to false.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Enter about:config in the URL bar and switch browser.privateWindowSeparation.enabled to false.

more options

Thanks that did the trick! They should've include it in preference settings rather than in config registries.