Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox has no connection to the Internet

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από HenningNE

more options

Dear All:

Suddenly FF starts but shows only a new tab without any content. I can fill in a URL but no reaction. Settings doesn't open. Close tab through X Restart FF. no new tab but message: FF is already running but is not responding. The old FF process must be closed to open in a new window. Click to close. a new empty tab pops up without starting FF manually. Close through X Restart brings the same message as above - no window. Have to end FF in Task Manager.

Uninstalled and reinstalled three times - no change.

I'm using Windows 10 and Avast One, Firewall checked - is open for FF.

I appreciate your comments and help. Best wishes Henning

Dear All: Suddenly FF starts but shows only a new tab without any content. I can fill in a URL but no reaction. Settings doesn't open. Close tab through X Restart FF. no new tab but message: ''FF is already running but is not responding. The old FF process must be closed to open in a new window.'' Click to close. a new empty tab pops up without starting FF manually. Close through X Restart brings the same message as above - no window. Have to end FF in Task Manager. Uninstalled and reinstalled three times - no change. I'm using Windows 10 and Avast One, Firewall checked - is open for FF. I appreciate your comments and help. Best wishes Henning

Επιλεγμένη λύση

I found a solution:

I installed a current version of Microsoft Visual C++ Redistribution. That fixed the problem. Best Henning

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I found a solution:

I installed a current version of Microsoft Visual C++ Redistribution. That fixed the problem. Best Henning