Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox randomly shows blank screens when connected to OpenVPN

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
more options

Hi,

We are experiencing a weird and difficult to troubleshoot issue. When freshly started Firefox sessions start without the VPN being active, everything runs smooth. When we active the VPN to connect to our own network, it still runs for 99% but will randomly show a blank page when opening a link or a new tab. When this occurs, there is no way to open Firefox's internal tools for troubleshooting, it looks like the tab just crashes. Firefox does still work though because if we keep clicking the link or keep opening new tabs, there will be a tab that becomes responsive again eventually. But the quicker workaround at the moment is to close Firefox completely and open it up again after the processes have been shut down as well. The issue doesn't return until the laptop is rebooted and Firefox is started before the VPN was started. The issue is not reproducible in any other browser. We are using the latest version of OpenVPN and Firefox 102.2.0ESR. We have not found anyone online that has had the same issues so I hope some of you can point me in the right direction to resolve this issue. Thanks.

Hi, We are experiencing a weird and difficult to troubleshoot issue. When freshly started Firefox sessions start without the VPN being active, everything runs smooth. When we active the VPN to connect to our own network, it still runs for 99% but will randomly show a blank page when opening a link or a new tab. When this occurs, there is no way to open Firefox's internal tools for troubleshooting, it looks like the tab just crashes. Firefox does still work though because if we keep clicking the link or keep opening new tabs, there will be a tab that becomes responsive again eventually. But the quicker workaround at the moment is to close Firefox completely and open it up again after the processes have been shut down as well. The issue doesn't return until the laptop is rebooted and Firefox is started before the VPN was started. The issue is not reproducible in any other browser. We are using the latest version of OpenVPN and Firefox 102.2.0ESR. We have not found anyone online that has had the same issues so I hope some of you can point me in the right direction to resolve this issue. Thanks.