Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Where does Firefox 104.0.1 cache screen icons on a windows 10 PC?

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από josephelfelt

more options

I changed the screen shortcut icon for https://mappingsupport.com.

Then in the profiles folder, I renamed the file favicon.sqlite, closed Firefox and restarted my PC. But when I saved the mappingsupport shortcut to my screen, I still see the old shortcut image.

I also tried going to Privacy and Security where I deleted 'Cached web content'.

How do I tell Firefox to get rid of that old shortcut image and use the new shortcut image instead?

Chrome on my PC saved the new shortcut icon to my screen. My iPad also saved the new shortcut icon to the screen.

I changed the screen shortcut icon for https://mappingsupport.com. Then in the profiles folder, I renamed the file favicon.sqlite, closed Firefox and restarted my PC. But when I saved the mappingsupport shortcut to my screen, I still see the old shortcut image. I also tried going to Privacy and Security where I deleted 'Cached web content'. How do I tell Firefox to get rid of that old shortcut image and use the new shortcut image instead? Chrome on my PC saved the new shortcut icon to my screen. My iPad also saved the new shortcut icon to the screen.

Επιλεγμένη λύση

If this is about a shortcut on the desktop then this would be about the Windows icon cache.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Is this about tiles on the Firefox Home page ?

You can look at the thumbnails folder in the secondary profile location that is also used for the disk cache. See the about:profiles page.

more options

This is about the windows 10 desktop screen. That is where I want to save a shortcut icon. I told windows to search under my mozilla folder for a folder named 'thumbnails'. That search did not find any such folder.

more options

Επιλεγμένη λύση

If this is about a shortcut on the desktop then this would be about the Windows icon cache.