Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox synced some closed tabs

more options

Months ago, I had some tabs open on my PC. After I haven't opened my browser for months, these tabs was no longer show up on the Firefox on PC. But when I connected my Firefox account on another device and synced my history, those tabs appeared in the "Open Tabs" again. Those make my "Open Tabs" verbose and difficult to get the information I need. But since I can't see these tabs on my PC, I can't close them. To remove those tabs, I tried reconnecting my account and clearing the local datas on my Firefox on my PC, but it didn't work.

Months ago, I had some tabs open on my PC. After I haven't opened my browser for months, these tabs was no longer show up on the Firefox on PC. But when I connected my Firefox account on another device and synced my history, those tabs appeared in the "Open Tabs" again. Those make my "Open Tabs" verbose and difficult to get the information I need. But since I can't see these tabs on my PC, I can't close them. To remove those tabs, I tried reconnecting my account and clearing the local datas on my Firefox on my PC, but it didn't work.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Here's one possibility: Firefox allows add-ons to hide tabs. If the Tab Manager (List All Tabs) button is showing -- it appears when there are so many tabs that the tab bar is scrollable -- it should have a list of any hidden tabs:

Alternately, you can search for an individual hidden tab through the address bar. For example, if the title is my neighbor totoro and there is a hidden tab, Firefox should show a "switch to" option in the autocomplete drop-down: