Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can not access Philippine bank.

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Cannot access http://www.bdo.com.ph on firefox. Any ideas? Can access using Edge no problem!!

Cannot access http://www.bdo.com.ph on firefox. Any ideas? Can access using Edge no problem!!

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Can you provide more detail and show us the issue. I can get to the site. see screenshot

more options

Do you only have this issue with the current Beta/Developer Edition or also with the current Firefox release (102.0.1) ?


"You don't have permission to access..." errors are characteristic of a firewall that protects the server against misuse and this firewall thinks something is suspicious about the HTTP request. If you use a proxy or VPN then try to use a direct connection. You can try to clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences) to see if that fixes it. I've also seen cases where having "Resist Fingerprinting" enabled caused this issue to occur.

If this all doesn't work then you can try "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history item.