Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't Bookmark Tab/Tabs

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Running Firefox 89.0, Win10. I usually bookmark all tabs in a window to a named folder under Bookmarks Menu, for example Folder1, Folder2, Folder3, etc. Recently, the dialog was stuck to a previous folder, lets say Folder2, as the default, instead of the normal default of "Bookmarks Menu". If I bookmark Folder4, it will want to put it under Folder2 as a subfolder, unless I manually change it to Bookmarks Menu, but the next time the default will go back to Folder2. After trying to manually set the default back to Bookmarks Menu, without success, I tried renaming Folder2, thinking the default will go back to Bookmarks Menu. This didn't work, Firefox chose the new Folder2 name automatically. So next I opened all the tabs in Folder2, deleted the Folder2 in the bookmarks manager, thinking that if Firefox couldn't find Folder2, it would fallback to the old default of Bookmarks Menu. Now when I try to bookmark anything, the save dialog is blank and the only thing I can click is the cancel button. How do I fix this? I have hundreds of tabs open, since the session manager I used to use is no longer supported, I was in the process of saving windows into bookmark folders. I'm worried that restarting Firefox will lose some of recent changes to my open windows/tabs state since the last time Firefox "autosaved?" my session

Thanks

Running Firefox 89.0, Win10. I usually bookmark all tabs in a window to a named folder under Bookmarks Menu, for example Folder1, Folder2, Folder3, etc. Recently, the dialog was stuck to a previous folder, lets say Folder2, as the default, instead of the normal default of "Bookmarks Menu". If I bookmark Folder4, it will want to put it under Folder2 as a subfolder, unless I manually change it to Bookmarks Menu, but the next time the default will go back to Folder2. After trying to manually set the default back to Bookmarks Menu, without success, I tried renaming Folder2, thinking the default will go back to Bookmarks Menu. This didn't work, Firefox chose the new Folder2 name automatically. So next I opened all the tabs in Folder2, deleted the Folder2 in the bookmarks manager, thinking that if Firefox couldn't find Folder2, it would fallback to the old default of Bookmarks Menu. Now when I try to bookmark anything, the save dialog is blank and the only thing I can click is the cancel button. How do I fix this? I have hundreds of tabs open, since the session manager I used to use is no longer supported, I was in the process of saving windows into bookmark folders. I'm worried that restarting Firefox will lose some of recent changes to my open windows/tabs state since the last time Firefox "autosaved?" my session Thanks

Επιλεγμένη λύση

The last used folder is stored in browser.bookmarks.defaultLocation on the about:config page.

You can possibly use the autoconfig.cfg file to lock this pref to 'menu' to prevent Firefox from modifying the pref to the last used folder.

// lockPref("browser.bookmarks.defaultLocation", "menu"); //[toolbar|menu|unfiled|guid]

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Is there a reason for the old version of Firefox? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

Επιλεγμένη λύση

The last used folder is stored in browser.bookmarks.defaultLocation on the about:config page.

You can possibly use the autoconfig.cfg file to lock this pref to 'menu' to prevent Firefox from modifying the pref to the last used folder.

// lockPref("browser.bookmarks.defaultLocation", "menu"); //[toolbar|menu|unfiled|guid]

more options

Thanks cor-el, The last used folder in browser.bookmarks.defaultLocation was set to some random string, clicking on the reset button fixed the bookmark save dialog being blank. I'll try your suggestion about the autoconfig.cfg at a later time. Thanks again!

more options

That random string is the internal GUID of the folder as you can find in a JSON bookmarks backup. Only the root folders (toolbar, menu, unfiled) show as plain text as those folders can't be renamed (the GUID is unique for each folder unlike its name).