Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Show Popup as Tab

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hello,

Whenever I use Firefox, I end up seeing popups (necessary for school) and would like to show them as tabs so I can merge them into other windows. I have tried the solutions given in: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1080255 and nothing seemed to work. Is there another way to make sure that popup windows cannot hide the toolbar and show tabs?

Hello, Whenever I use Firefox, I end up seeing popups (necessary for school) and would like to show them as tabs so I can merge them into other windows. I have tried the solutions given in: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1080255 and nothing seemed to work. Is there another way to make sure that popup windows cannot hide the toolbar and show tabs?

Επιλεγμένη λύση

I think there are two possibilities:

(1) Force all popup windows into tabs

That would be (B) in this post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1080255#answer-772963

(2) Customize pop-up windows to have more toolbar controls

This is not a built-in feature any more, it requires using custom style rules in a userChrome.css file. For example:

https://support.mozilla.org/questions/1288277

(That has rules for both the Tabs bar and the main toolbar, so you might not need all of the code)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Did you allow the site in the pop-up settings? see screenshot

more options

Hey, Thank you so much for responding, but I had done that for my particular website. It is listed as an exception as a matter of fact. Is there any other things which I should check?

more options

Επιλεγμένη λύση

I think there are two possibilities:

(1) Force all popup windows into tabs

That would be (B) in this post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1080255#answer-772963

(2) Customize pop-up windows to have more toolbar controls

This is not a built-in feature any more, it requires using custom style rules in a userChrome.css file. For example:

https://support.mozilla.org/questions/1288277

(That has rules for both the Tabs bar and the main toolbar, so you might not need all of the code)

more options

Pop-up windows are special windows that do not have a tab bar. If you would open another tab in such a window then this tab will be opened in the original window. You would have to divert the pop-up to a tab in this window instead of opening a pop-up window. to get more control.

You can set this via prefs on the about:config page.

WARNING: Changing preferences through this interface not officially supported Hidden settings edited using the about:config tool are explicitly not supported, which means that Mozilla makes no guarantees they will be supported in the future, or that Mozilla will fix them if they break. Mozilla does not test these preferences, and will not in the future. That includes security and performance testing which these preferences may affect.

[Warning added by moderator]

Normal Links:

  • browser.link.open_newwindow
    1:current tab; 2:new window; 3*:new tab;

JavaScript Links:

  • browser.link.open_newwindow.restriction
    0*:divert always; 1:divert never; 2:divert no features

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Chris Ilias